Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

GRAPEVINE LEAF AREA MEASUREMENTS BY USING PIXEL VALUES

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.71, no.6, pp.772-781, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

STILBENES PROFILE IN VARIOUS TISSUES OF GRAPEVINE (Vitis vinifera L. cv. 'Ercis')

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.18, no.3, pp.1259-1267, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Cultural Practices on Total Phenolics and Vitamin C Content of Organic Table Grapes

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, vol.36, no.2, pp.191-194, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A STUDY ON TOTAL PHENOLICS AND VITAMIN C CONTENTS OF KALECIK KARASI (Vitis vinifera L.) CLONES

PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.51, no.1, pp.131-135, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of Some Berry Quality Characteristics in Vitis vinifera cv. Kalecik Karasi Clones

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.14, no.3, pp.461-464, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Health from Grape by Resveratrol: Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.5, pp.1273-1279, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effects of Callus Age, UV Irradiation and Incubation Time on trans-Resveratrol Production in Grapevine Callus Culture

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.1, pp.9-13, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Induction of Resveratrol via UV Irradiation Effect in Ercis Callus Culture

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.13, no.4, pp.379-384, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, no.4, pp.652-665, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.131-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Induction of Anthocyanin Accumulation in Callus Culture of 'Karaerik'(Vitis vinifera L.) by Ultraviolet Irradiation Effect

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.96-104, 2020 (International Refereed University Journal)

Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zone

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.3, pp.220-230, 2019 (International Refereed University Journal)

Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus domestica Borkh.) Genetic Resources Of Siirt Region

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.13, no.39, pp.129-135, 2019 (International Refereed University Journal)

Aromatic Composition of Pink Skinned Grape Cultivar: Gülüzümü

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, pp.40-44, 2018 (International Refereed University Journal)

The Effects of Trunk Height and Training Systems on The Some Physicochemical Properties of ‘Karaerik’ Berries

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, pp.257-267, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Determination of Aroma Compounds in Erciş Grape Cultivar

Acta Biologica Turcica, vol.31, no.2, pp.49-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, no.6, pp.513-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van İli Erciş İlçesi Bağlarında Asmaların ve Toprakların Bazı Bitki Besin Elementleri Bakımından İncelenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.347-354, 2017 (International Refereed University Journal)

Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.205-212, 2017 (International Refereed University Journal)

Elazığ İlinde Yetiştirilen Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.25-30, 2017 (National Refreed University Journal)

Üzüm Fitokimyasalları Ve Türkiye’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitleri Üzerindeki Araştırmalar

Turkish Journal of Forest Science, vol.1, no.1, pp.93-11, 2017 (International Refereed University Journal)

Van İli Erciş İlçesi Bağlarında Asmaların ve Toprakların Bazı Bitki Besin Elementleri Bakımından İncelenmesi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.1, no.4, pp.347-354, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, no.3, pp.159-165, 2016 (International Refereed University Journal)

Bazı Gül ve Kuşburnu Türlerinde (Rosa ssp.) Stoma Özellikleri ve Yoğunluğunun Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.159-165, 2016 (National Refreed University Journal)

İyonize Radyasyon Uygulamalarıyla Elde Edilmiş Üzüm Genotiplerinde Stoma Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), pp.34-39, 2015 (National Refreed University Journal)

Gülüzümü (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Fitokimyasal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), pp.359-364, 2015 (National Refreed University Journal)

Mardin - Elmabahçe Köyü (Tizyan) Üzüm Çeşitlerinin Tanıtılması ve Kısa Ampelografisi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), pp.608-617, 2015 (National Refreed University Journal)

Effects of Some Treatments Prior to Stratification on Germination in Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Seeds

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.9-13, 2013 (International Refereed University Journal)

Sivas-Gemerek Yöresi Üzümlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.23, no.3, pp.271-278, 2013 (International Refereed University Journal)

Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı

Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.), vol.3, no.2, pp.17-24, 2013 (International Refereed University Journal)

Erzincan Yöresinde Yetişen Gilaburuların (Viburnum opulus L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., vol.1, no.4, pp.9-14, 2011 (International Refereed University Journal)

Asmada (Vitis vinifera L.) in vitro I. Tip Kallus Eldesi Üzerine Çeşit, Besin Ortamı ve Eksplant Tipinin Etkisi

Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, vol.20, no.2, pp.100-106, 2010 (International Refereed University Journal)

Asmalarda (Vitis Ssp.) Fitoaleksin Üretimini Etkileyen Faktörler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.79-87, 2006 (National Refreed University Journal)

Asma Fitoaleksinleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.42-46, 2005 (National Refreed University Journal)

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Bağcılığı

Ekin, vol.7, no.24, pp.67-71, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GAZİANTEP EKOLOJİSİNDE YETİŞTİRİLEN TRAKYA İLKEREN ÇEŞİDİNİN İKİ FARKLI TERBİYE SİSTEMİNDE BİYOAKTİF MADDE MİKTARI

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.607-613

ANOM Approach for Statistical Evaluation of ‘Kalecik Karası’ Clones in terms of Organic Acids

2019 International Conference on Agricultural and Food Science (3rd ICAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia, 8 - 11 December 2019, vol.1, no.1, pp.11

Application of Cluster Analysis to ‘Kalecik Karası’ Clones for Phenolics Content in Two Consecutive Vintages

2019 International Conference on Agricultural and Food Science (3rd ICAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia, 8 - 11 December 2019, vol.1, no.1, pp.13-14

Sürdürülebilir Bağcılık Uygulamalarında Geri Dönüşüm

VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.1333-1339

Çiçekli Süs Bitkilerinde Etilen Direncinin Önemi

VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.1324-1332

Asma Türlerinde (Vitis Spp.) Belirlenen Biyoaktif Maddeler ve Kullanım Alanları

2. HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 8 - 09 November 2019, pp.46-56

IDENTIFICATION OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES AND PRODUCTION PROBLEMS OF POMEGRANATE PRODUCERS: SAMPLING OF MANAVGAT, DISTRICT OF ANTALYA

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.1, pp.45

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53

VAN İLİ ÇOK YILLIK YEREL BİTKİ GEN KAYNAKLARININ GASTRONOMİK DEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.721-726

ORGANİK TARIM DESTEĞİNDE GASTRONOMİK YAKLAŞIMLAR

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.451-456

Asmanın Sessil Doğasında İndolaminlerin Önemi

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.2-7

Asmanın Kalkanı: Stilbenler

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.203

Asmanın Yaşam Döngüsünde Melatonin

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.204

Kilis İli Bağcılığı ve Asma Gen Potansiyeli

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.145-149

AS A GOOD SOURCE OF MELATONIN: GRAPE AND GRAPE PRODUCTS

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.294-298

ANOM Approach for Statistical Evaluation of ‘Kalecik Karası’ Clones in terms of Organic Acids

2019 International Conference on Agricultural and Food Science (3rd ICAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia, 8 - 10 December 2018, vol.1, no.1, pp.11

Starkspur Golden Delicious Elma Çeşidinde Şeker, Aktif Kömür ve Işığın in vitro Androgenesis Üzerine Etkileri

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1297

Karaerik Üzüm Çeşidinin in vitro Rejenerasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1279

Karaerik Üzüm Çeşidinde Farklı Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Resveratrol İ·çeriği Üzerine Etkisi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1278

Ultraviyole Işını Etkisi İle Erciş Üzüm Çeşidinin Kallus Kültürlerinde Antosiyanin Üretiminin Uyarılması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.350-363

Karaerik (Vitis vinifera L.) Klonlarının Resveratrol Üretim Potansiyeli

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.376-382

Van İli Ekolojisinde Yetişen Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinin Toplam Fenolik, Antioksidan Ve Mineral Profili

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.364-375

Temel Koordinatlar Analizi ve Bir Uygulama

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.1, pp.94

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.53

IDENTIFICATION OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES AND PRODUCTION PROBLEMS OF POMEGRANATE PRODUCERS: SAMPLING OF MANAVGAT, DISTRICT OF ANTALYA

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.45

VAN VE YÖRESİNİN ATASAL ÇEŞİDİ ERCİŞ ÜZÜMÜNÜN AGROTURİZM DEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.705-710

Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zone

XXX. International Horticultural Congress (IHC 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018

Üzümün Antioksidan ve Ayurvedik Önemi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.382-387

Aromatic Composition of Pink Skinned Grape Cultivar: Gülüzümü (V. vinifera L.)

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.407

Quality Characteristics of Some Native Grape Cultivars Grown in Van Ecology

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.440

Viticulture Education in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.2, no.1, pp.442

Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus domestica Borkh.) Genetic Resources of Siirt Region

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.114

Ankara İli Turizm Hareketinde Bağcılık Kültürü Ve Üzüm Ürünlerinin Rolü: Beypazarı Ve Kalecik İlçeleri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.77-83

Van İli Bağcılığında Biyoçeşitlilik

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73

Viticulture Biodiversity in Van Province

“1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73

Nutrient Contents of “Erciş” (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar Canes

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-97

Erciş Üzüm Çeşidine ait Bir Yaşlı Dalların Besin Elementi İçerikleri

The Eurasian Agriculture and Naturel Science Congress, Bişkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-96

Ankara İli Bağcılık Potansiyelinin Etkili Sıcaklık Toplamı ile Fenoloji İlişkisi Kullanılarak İncelenmesi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.1, pp.545-552

Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Üzümlerin Şeker Analizi

UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.552

Van İli Erciş İlçesi Bağlarının Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.1, pp.194-203

VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİNDEKİ MEVCUT BAĞ ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.85-97

Van İli Asma Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer: Erciş Üzümü

Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2017

Bazı Alıç Çeşitlerinin Modifiye Atmosferde Depolanması

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu, Isparta, Turkey, 4 - 07 October 2016, pp.85

Van İli Asma Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer: Erciş Üzümü

Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2016

Erciş üzüm çeşidine ait ağlama (kanama) suyunun mineral madde içeriklerinin belirlenmesi

VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, vol.II, pp.775-777

Türkiye İçin Endemik Olan Centaurea fenzlii Reichardt. ' in Doku kültüründe Mikro Üretimi

4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015, pp.145

Van İlinde Tıbbi Bitki Olarak Öne Çıkan Süs Bitkileri

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.443-446

Erciş Grape cv. (Vitis vinifera L.) and Preliminary Results on Wine Quality Research

XXXVth World Congress of Vine and Wine, İzmir, Turkey, 18 June - 22 July 2012, pp.114

Procrustes Analizi ve Bir Uygulama

XII. Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.102

Alternatif Bir Kaba Yem Hammaddesi Olarak Üzüm Cibresinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları

Ulusal Bağcılık-Şarap Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Turkey, 6 - 08 November 2008, pp.487-493

Siyah üzüm (Vitis vinifera L.) posasında resveratrol üretimine ultraviyole ışınların etkisi

8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), Malatya, Turkey, 26 - 29 August 2008, pp.143

Effect of Ultrasound as Abiotic Elicitor on the Production of Trans-Resveratrol in Vitis vinifera L.

European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Kopenhag, Denmark, 16 - 20 September 2007, pp.987-988

Kalecik Karası Üzüm Çeşitinde Resveratrol Üretimine Ses Ötesi Dalgaların Etkisi

7.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 September 2006, pp.83-84

Books & Book Chapters

Asmanın Kalkanı: Stilbenler

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FOR AGRICULTURAL SCIENCES / Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler, Kunter, B. ve Keskin, N., Editor, Stamparıja Ivpe, Cetinje, pp.29-46, 2019

Asmanın Yaşam Döngüsünde Melatonin

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FOR AGRICULTURAL SCIENCES / Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler, Kunter, B. ve Keskin, N., Editor, Stamparıja Ivpe, Cetinje, pp.47-58, 2019

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FOR AGRICULTURAL SCIENCES / Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler, Kunter, B. ve Keskin, N., Editor, Stamparıja Ivpe, Cetinje, pp.59-95, 2019

Other Publications