Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Cattle Breeders Association’s Activities in Van Province

XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.43

TRB2 BÖLGESİNDE HAYVAN HAYAT SİGORTASI UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.31-42

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

19 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.277-280

Türkiye’de Tarımsal Yapıda Değişim ve İzlenen Politikalar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.9-32

Lojistik Sektörü: Türkiye Lojistik Sektörünün Değerlendirilmesi

2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Turkey, 16 - 18 May 2013, pp.433-440

Türkiye'de Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Anadolu Şekerpancarı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.215-218

Van İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürülebilir Arıcılık Olanakları

1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 November 2008, pp.199-207

Tüketicilerin Gıdaların Üretimi, Dağıtımı ve Satış Sürecini Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirme Tutum ve Davranışları

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.232-241 Sustainable Development

Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Konusunda Tüketici Yaklaşımları

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.217-224

Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilgi Kaynakları ve Bilgi Düzeyleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, no.37, pp.907-908 Sustainable Development

Türkiye’de Gıda Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlama ve Tutundurma Faaliyeti Üzerine Genel Bir Değerlendirme

2nd International Future -Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.893-904

Sığırcılık İşletmelerinde Süt Değerlendirme Biçimleri: Van ili Erciş İlçesi Örneği

Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, İzmir, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.71-75

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals