Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

General Situation of Beekeeping in the Eastern Anatolian Region of Turkey and ARIMA Model with the Help of Long-term Analysis

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.5, ss.537-546, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of socio-economic factors on the consumption of milk, yoghurt, and cheese

BRITISH FOOD JOURNAL, cilt.112, ss.234-250, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Profitability of Cross and Native Breed Cattle Fattening Farms in Turkey

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.35, ss.17-20, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Factors Effective on the Organization of Dairy Cattle Farms: A case study of Van Province of Tuşba District

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.1827-1832, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urban and Rural Households’ Fresh Chicken Meat Consumption Behaviours in Turkey

Nutrition and Food Science, cilt.38, ss.154-163, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Assessment of Urban and Rural Househols’ Behaviors Towards Fresh Red Meat Consumption

Nutrition and Food Science, cilt.37, ss.222-233, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRB2 BÖLGESİNDE HAYVAN HAYAT SİGORTASI UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.31-42

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

19 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.277-280

Türkiye’de Tarımsal Yapıda Değişim ve İzlenen Politikalar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.9-32

Lojistik Sektörü: Türkiye Lojistik Sektörünün Değerlendirilmesi

2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2013, ss.433-440

Türkiye'de Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Anadolu Şekerpancarı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.215-218

Van İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürülebilir Arıcılık Olanakları

1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2008, ss.199-207

Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Konusunda Tüketici Yaklaşımları

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2008, ss.217-224

Tüketicilerin Gıdaların Üretimi, Dağıtımı ve Satış Sürecini Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirme Tutum ve Davranışları

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2008, ss.232-241

Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satın Alma Tutum ve Davranışlarına Etkisi,

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2008, ss.487

Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilgi Kaynakları ve Bilgi Düzeyleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, no.37, ss.907-908

Türkiye’de Gıda Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlama ve Tutundurma Faaliyeti Üzerine Genel Bir Değerlendirme

2nd International Future -Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.893-904

Sığırcılık İşletmelerinde Süt Değerlendirme Biçimleri: Van ili Erciş İlçesi Örneği

Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.71-75