Achievements & Reputation

Publication

56

Congress and Symposium Activities

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Uluslararası Halk Kültüründe Toprak Sempozyumu

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 İmeset 2017 Bitlis

  Attendee

  Bitlis, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016)

  Attendee

  Madrid, Spain

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Geçiş Dönemleri Bağlamında Armağan Olgusu

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 "Türk Halkbilim Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme" The Second International Symposium of Turkology, Varşova / Warsaw

  Attendee

  Warszawa, Poland

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 “Sözlü Kompozisyon Teori Işığında Dede Korkut Destanlarında Açılış Ve Kapanış Sahneleri”", “Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin”

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 "Bitlis Sözlü Kültüründe Mekan ", VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu

  Attendee

  Bitlis, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 "Türk Halk İnançları ", Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2010 - 01 July 2010 “Kültürel Süreklilik Bağlamında Osmanlı’dan Günümüze Ölüm Ritüelleri” ", 19. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu CIEPO,

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 “Van Gölü Havzası’nda Yasla İlgili Ritüeller (Van-Bitlis Örneği)”", VI. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, VAN

  Attendee

  Van, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 "Van Gölü Havzası Hayvan Masalları ve La Fontaine Masalları ", International Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language

  Attendee

  Ankara, Turkey

Scholarships

 • 2014 - 2015 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

  TUBITAK