Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dostroajan: Yüz Tanıma Tabanlı Sistem Giriş Kontrol Ajanı

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, cilt.11, ss.82-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öklid Bölmesinin Bir Mobil Oyunla Tanıtılması

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.9, ss.219-242, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mobile Accident Notification

INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ELECTRONİCS AND COMPUTERS, cilt.4, no.1, ss.144-145, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mobile Accident Notification

IJAMEC, cilt.4, no.1, ss.144-145, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extractive Text Summarization Via Graph Partitioning

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.78

Face Recognition Based System Input Control Application

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.77

PIDA Denetçi Parametrelerinin PSO Algoritması ile Belirlenmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing'18(IDAP 18), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.135-139

Optimizasyon Algoritmalarının Performans Karşılaştırmaları

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing'18(IDAP 18), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.71-75

Teknoloji Destekli Dijital Araçlarla Ders Anlatımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)

2 nd International Vocational Science Symposium(IVSS 2018), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.3

Optical Form Determination and Scoring With Android

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE 2018(ECSAC-18), Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.81

Investigation of PIDA Controller Parameters via PSO Algorithm

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Performance Comparisons of Optimization Algorithms

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Voice Control Robot With Android Operating System - A Basic Approach

International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering(ICTPE), Van, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Online Real-time Time Management System for Meetings

International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering(ICTPE), Van, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Application of Mathematics Teaching with an Educational Mobile Game for Preservice Primary Teachers

Caucasian Mathematics Conference (CMC-II), Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.1

TEACHING THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ARITHMETICS TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING A MOBILE GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.138

INTRODUCING EUCLID DIVISION TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING AN EDUCATIONAL DIGITAL GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.64

Mobile Accident Notification

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY AND SCIENCES (ICAT'16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.435-437

Restoran Yönetim Süreçlerine Mobil Yaklaşım:Bir Android Uygulama

18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2016, ss.226

Restorant Yönetim Süreçlerine Farklı Bir Yaklaşım : Bir Android Uygulama

Akademik Bilişim 2016, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Şubat 2016, ss.226