Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RAPID MAXILLARY EXPANSION APPLICATION IN A PAIENT WITH UNILATERAL POSTERIOR CROSSBITE: A CASE REPORT

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 18 - 19 December 2023, pp.10-11

MINI-SCREW ASSISTED RAPID MAXILLARY EXPANSION IN AN ADULT PATIENT

VII.Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi XVIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2023, pp.348-349

NASOALVEOLAR MOLDING TREATMENT OF A BABY WITH BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE: CASE REPORT

VII.Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi XVIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2023, pp.352-353

Treatment of Moderate Crowding Case with a Clear Aligner

2.ULUSLARARASI TÜRK ALIGNER DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2023, pp.64-65

Treatment of a Patient with Lower Single Incisor Extraction with a Clear Aligner

2.ULUSLARARASI TÜRK ALIGNER DERNEĞİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2023, pp.51-52

EVALUATION OF DENTAL STUDENTS' AWARENESS OF ORAL CANCER RISKS AND SYMPTOMS

2. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 February 2023, pp.197-198 Creative Commons License

Slow Maxillary Expansion Application: Case Report

26.TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.159

Rapid Maxillary Expansion and Fixed Orthodontic Treatment: A Case Report

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.3-4

Functional Orthopedic Treatment of Skeletal Class 2 Malocclusion with Twin-Block Apparatus

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.223

RAPID MAXILLARY EXPANSION APPLICATION IN A PATIENT WITH BILATERAL POSTERIOR CROSSBTE: A CASE REPORT

1. ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.195-196

SINIF II MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYDE FONKSİYONEL VE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU

ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.169-170

Travma Nedeniyle İntrüze Olan Santral Keser Dişin Hareketli Aparey İle Ekstrüzyonu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.1-2

Books & Book Chapters

ORTODONTİK KAMUFLAJ TEDAVİSİ UYGULAMALARI

in: SAĞLIK & BİLİM 2023 ODONTOLOJİ -II-, Dr. Öğr. Üyesi Aycan DAL DÖNERTAŞ, Editor, efe akademi yayınevi, İstanbul, pp.377-389, 2023

ANTERİOR OPEN-BİTE, ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2, Prof. Dr. Engin ŞAHNA Prof. Dr. Hasan AKGÜL Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞL, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.301-318, 2023

ORTODONTİDE PEKİŞTİRME VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: SAĞLIK VE BİLİM: MEDİKAL ARAŞTIRMALAR-2, Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAMAN, Editor, EFEAKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.347-358, 2021

Metrics

Publication

24