Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağrı Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Yayılışı

VII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2021), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.152-153

Effect of Blastocystis hominis on Eosinophil and Leukocyte Count in Blood

INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 26 February 2021

İmmünsüprese Hastalarda İntestinal Parazitlerin Farklı Yöntemlerle Araştırılması

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), 14 - 15 November 2020

Books & Book Chapters

İntestinal Protozoonlarda Metronidazole Karşı Direnç Gelişimi

in: Tıbbi Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.143-158, 2022

ÇOCUKLARDA İSHALİN ÖNEMİ VE İSHALE NEDEN OLAN İNTESTİNAL PROTOZOONLAR

in: Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları Metodoloji, Araştırma ve Uygulama, Prof. Dr. Yasemin ZER, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.243-267, 2022 Creative Commons License