Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUSAL TEZ MERKEZİNDE KAYITLI BULUNAN TIBBİ PARAZİTOLOJİ İLE ALAKALI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

2nd International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences October 15 - 18, 2022, Turkey, Konya, Turkey, 15 - 18 October 2022, pp.308

Blastocysti̇s homi̇ni̇s’ı̇n İn Vı̇tro Kültürünün Standardı̇zasyonu

10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.250-251

Investigation of Gastrointestinal Helminths in Cattle in Ağrı Center and Its Districts

second international congress on biological and health sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 24 - 27 February 2022, pp.209

Ağrı Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Yayılışı

VII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2021), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.152-153

Effect of Blastocystis hominis on Eosinophil and Leukocyte Count in Blood

INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 26 February 2021

İmmünsüprese Hastalarda İntestinal Parazitlerin Farklı Yöntemlerle Araştırılması

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), 14 - 15 November 2020

Books & Book Chapters

HELMİNT ENFEKSİYONLARININ PATOLOJİSİNDE OKSİDATİF STRESİN ROLÜ

in: PATOFİZYOLOJİK SÜREÇLERDE OKSİDATİF STRES VE EPİGENETİK, Ayşegül ÇEBİ,Emine Gülçeri GÜLEÇ PEKER, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.183-194, 2023 Creative Commons License

İntestinal Protozoonlarda Metronidazole Karşı Direnç Gelişimi

in: Tıbbi Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.143-158, 2022

ÇOCUKLARDA İSHALİN ÖNEMİ VE İSHALE NEDEN OLAN İNTESTİNAL PROTOZOONLAR

in: Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları Metodoloji, Araştırma ve Uygulama, Prof. Dr. Yasemin ZER, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.243-267, 2022 Creative Commons License

Trichomonas vaginalis İzolatlarının Genetik Çeşitliliği

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler II, ATİK Dilek, Editor, Duvar Yayınları, pp.725-735, 2022

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals