Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Potantial of DNA Barcoding of Turkey's Endemic Plant Species and Conservation of Endemic Plants

27th International Scientific- Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.122

Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea

27th International Scientific- Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.118

Plum pox virüs'ünün Bulaşıcı (Enfektif) Komplementer DNA (cDNA) Vektörünün Geliştirilmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.572

Buğday Tanesinde Gerçekleştirilen Proteomiks Çalışmalarının Önemi

I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.29

Sustainable Agriculture and The Role of Biotechnology In The Future

2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Enviroment, Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.257

Türkiye'den toplanan süs kabaklarının ISSR markırları kullanılarak genetik çeşitliliğin belirlenmesi

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, cilt.1, sa.1, ss.553

Plum Pox Virus D in Turkey

2nd International Symposium on Plum Pox Virus, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2013, ss.22