Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye için Alternatif Bir Anlayış: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.749-789, 2018 (National Refreed University Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.495-524, 2018 (National Refreed University Journal)

Physics pre-service teachers’ views on STEM activities

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.19, no.1, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Creating Digital Storytelling on Secondary School Students' Academic Achievement, Self Efficacy Perceptions and Attitudes Toward Physics

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), vol.3, no.1, pp.218-227, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Classifying the standards via revised Bloom’s taxonomy: A comparison of pre-service and in- service teachers

International Journal of Environmental and Science Education, vol.11, no.18, pp.11297-11318, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.354-363, 2015 (Other Refereed National Journals)

A Structural Equation Modeling on Factors of How Experienced Teachers Affect the Students’ Science and Mathematics Achievements

Hindawi Publishing Corporation Education Research International, pp.1-8, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of demographic and affective characteristics on physics achievement: A structural equation modeling approach

Journal of Turkish Science Education, vol.10, no.1, pp.28-43, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Path Analytic Study: Effect of Affective Characteristics on Learning Outcomes

Eurasian Journal of Physisc and Chemistry Education, vol.5, no.1, pp.11-38, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of the Demographic Characteristics on Students’ Achievement-A Path Analytic Study

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.4, pp.202-231, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deneysel Çalışmalar Ne Kadar Güvenilir?

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.225-231, 2012 (Other Refereed National Journals)

İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.8-18, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.40-57, 2011 (National Refreed University Journal)

An educational dilemma: Are educational experiments working?

Educational Research and Reviews, vol.6, no.1, pp.110-123, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom's taxonomy

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.11, no.1, pp.1-14, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Cross-Age Study on the Understanding of Heat and Temperature

Eurasian Journal of Physisc and Chemistry Education, vol.2, no.1, pp.1-15, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of The Computer Assisted Teachıng and 7E Model of The Constructivist Learning Methods on The Achievements and Attitudes of High School Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, vol.5, no.4, pp.82-88, 2006 (International Refereed University Journal)

Fizik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerine ve Fizik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Düşünceleri

Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.86-96, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.37-44, 2006 (National Refreed University Journal)

Lise-1 Öğrencilerinin Farklı İki Öğretim Yöntemine Göre Fizik Başarı ve Bilgisayar Tutumlarının Karşılaştırılması

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.14-22, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating The Effects Of Certain Factors To Science Teacher Candidates’ Evaluations Of The Instructor

27th International Conference on Educational Science, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3303-3308

Analysis of Middle School Students Attitudes towards Mathematics According to Some Variables

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.129

Turkish Teachers’ Culturally Relevant Teachıng Self-Efficacy Beliefs: A Scale Development Study

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCE, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.65

A Content Analysis Of Graduate Dissertations Conducted In The Field Of Multiculturalism Education In Turkey (2001-2016)

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.291-293

Kültürel değerlere duyarlı pedagoji: Öğretmen yeterlikleri, öğretim ve sınıf yönetimi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.89

İstasyon Tekniği’nin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.97

ANALYZING OF THE SECONDARY EDUCATION CURRICULUM IN TURKEY IN TERMS OF STEM EDUCATION: 7TH GRADE CURRICULUM

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.25-26

USING DIGITAL STORYTELLING IN PHYSICS INSTRUCTION

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.10

Books & Book Chapters

İSTASYONLARDA ÖĞRENME TEKNİĞİ

in: FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, DOÇ.DR. BEHİYE AKÇAY, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.75-87, 2017