Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A physics lesson designed according to 7E model with the help of instructional technology (Lesson Plan)

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.11, sa.1, ss.98-113, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye için Alternatif Bir Anlayış: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.749-789, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.495-524, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Physics pre-service teachers’ views on STEM activities

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.19, sa.1, ss.1-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Creating Digital Storytelling on Secondary School Students' Academic Achievement, Self Efficacy Perceptions and Attitudes Toward Physics

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), cilt.3, sa.1, ss.218-227, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-service Physics Teachers' Views on Designing and Developing Physics Digital Stories

DIGITAL EDUCATION REVIEW, sa.30, ss.106-122, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Classifying the standards via revised Bloom’s taxonomy: A comparison of pre-service and in- service teachers

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, sa.18, ss.11297-11318, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.354-363, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Structural Equation Modeling on Factors of How Experienced Teachers Affect the Students’ Science and Mathematics Achievements

Hindawi Publishing Corporation Education Research International, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of demographic and affective characteristics on physics achievement: A structural equation modeling approach

Journal of Turkish Science Education, cilt.10, sa.1, ss.28-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Path Analytic Study: Effect of Affective Characteristics on Learning Outcomes

Eurasian Journal of Physisc and Chemistry Education, cilt.5, sa.1, ss.11-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of the Demographic Characteristics on Students’ Achievement-A Path Analytic Study

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, sa.4, ss.202-231, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel Çalışmalar Ne Kadar Güvenilir?

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.225-231, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.8-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.40-57, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An educational dilemma: Are educational experiments working?

Educational Research and Reviews, cilt.6, sa.1, ss.110-123, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom's taxonomy

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.11, sa.1, ss.1-14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Cross-Age Study on the Understanding of Heat and Temperature

Eurasian Journal of Physisc and Chemistry Education, cilt.2, sa.1, ss.1-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of The Computer Assisted Teachıng and 7E Model of The Constructivist Learning Methods on The Achievements and Attitudes of High School Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, cilt.5, sa.4, ss.82-88, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fizik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerine ve Fizik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Düşünceleri

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.86-96, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.1, ss.37-44, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise-1 Öğrencilerinin Farklı İki Öğretim Yöntemine Göre Fizik Başarı ve Bilgisayar Tutumlarının Karşılaştırılması

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.1, ss.14-22, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigating The Effects Of Certain Factors To Science Teacher Candidates’ Evaluations Of The Instructor

27th International Conference on Educational Science, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3303-3308

Analysis of Middle School Students Attitudes towards Mathematics According to Some Variables

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.129

Turkish Teachers’ Culturally Relevant Teachıng Self-Efficacy Beliefs: A Scale Development Study

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCE, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.65

A Content Analysis Of Graduate Dissertations Conducted In The Field Of Multiculturalism Education In Turkey (2001-2016)

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.291-293

Kültürel değerlere duyarlı pedagoji: Öğretmen yeterlikleri, öğretim ve sınıf yönetimi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.89

İstasyon Tekniği’nin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.97

ANALYZING OF THE SECONDARY EDUCATION CURRICULUM IN TURKEY IN TERMS OF STEM EDUCATION: 7TH GRADE CURRICULUM

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.25-26

USING DIGITAL STORYTELLING IN PHYSICS INSTRUCTION

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

İSTASYONLARDA ÖĞRENME TEKNİĞİ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, DOÇ.DR. BEHİYE AKÇAY, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.75-87, 2017