Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problems of Professional Tourist Guides on Outgoing Tours: The Case of Georgia (Batumi)

6th International West Asia Congress of Tourism Research, Tbilisi, Georgia, 16 June 2022, pp.39-54

DETERMINATION OF RELATIONSHIPS IN THE ARTICLES ON GENERATION Z AND TOURISM IN WEB OF SCIENCE DATABASE

CAUTHE 2022 Conference Online: Shaping the Next Normal in Tourism, Hospitality and Events: Proceedings of the 31st Annual Conference, Brisbane, Australia, 7 - 09 February 2022, pp.398-401

Turizm ve Coğrafi Görünüm Konulu Araştırmaların Çözümlenmesi: Mevcut Durum ve Eğilimler

Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi, Konya, Turkey, 30 September - 02 October 2021, pp.79-80

Creating Tourism Marketing Strategies Through GIS: A Roadmap From Conceptual Framework To Implementation

CAUTHE 2021: Transformations in Uncertain times: Future perfect in tourism, hospitality and events, Auckland, New Zealand, 9 - 12 February 2021, pp.35-62

Effectiveness of creative drama method in engaging tourism students on skill development

Council for Australasian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE), Auckland, New Zealand, 10 - 13 February 2020, pp.58-64

Zooming on The ‘‘Real’’ Working Life: Applying Process Drama in Tour Guide Education

12th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 11 - 13 November 2019, pp.4292-4296

Turizm Eğitimi ve Yaratıcı Drama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2019), Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.390-395

Turizm Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenmedeki Rolü

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2019), Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.396-401

Books & Book Chapters

The Importance of Experiential Learning in Sustainable Tourism and Development Education and a Creative Drama-Based Course Proposal

in: Considerations on Education For Economic, Social, and Environmental Sustainability, Gamze SART, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.94-120, 2023

Plan, Do, Watch: Making Tourism Sustainable Through Geographical Information Systems (GIS)

in: Handbook of Research on Sustainable Tourism and Hotel Operations in Global Hypercompetition, H. Sezerel,B. Christiansen, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.163-180, 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA VE YARATICI DRAMA

in: DOĞA, BİLİM VE SANATLA GASTRONOMİ Gastronomi Eğitiminde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Uygulamalar, Dr. Sema EKİNCEK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.86-106, 2022

Proje Tasarımı ve Yönetimine Giriş

in: CBS’de Proje Tasarımı ve Yönetimi, Ö. Yayla,S. Ekincek, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.2-25, 2022

Turizm ve Coğrafi Görünüm Konulu Araştırmaların Çözümlenmesi: Mevcut Durum ve Eğilimler

in: TURİZM ARAŞTIRMALARI ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR, Saadet ZAFER KAVACIK,Sinan USLU,Sercan ARAS,Fatma Esra GÜLEÇ, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.93-102, 2021

BOTANİK TURİZMİ

in: EKOTURİZMİ ANLAMAK, Dr. Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.270-279, 2021

Film Turizmi

in: Deneyimsel Turizm Türleri, Dr. Öğr. Üyesi Songül Özer, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.114-138, 2021

MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ

in: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ YÖNETİMİ, Dr. Öğr. Üyesi Ülker CAN,Dr. Öğr. Üyesi Çinuçen OKAT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.49-63, 2021

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Turizmde Kullanımı

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları I, Prof.Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ,Öğr.Gör. Hüseyin ÖZKAYA, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.183-210, 2020

ESKİŞEHİR’DE SPOR TURİZMİ

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi, Ünal Güliz,Aydın Fatih,Kacır Seyfettin, Editor, BEBKA, Bursa, pp.204-227, 2020

ESKİŞEHİR’İN SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ OLANAKLARI

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi, Ünal Güliz,Aydın Fatih,Kacır Seyfettin, Editor, BEBKA, Bursa, pp.199-204, 2020

ESKİŞEHİR’E GELEN YERLİ-YABANCI TURİSTLER VE ESKİŞEHİR TURİZMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi, Ünal Güliz,Aydın Fatih,Kacır Seyfettin, Editor, BEBKA, Bursa, pp.317-368, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Ayvalık

Detay Yayıncılık, pp.263-265, 2022

Alibey (Cunda) Adası

Detay Yayıncılık, pp.255, 2022

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

1

Project

8
UN Sustainable Development Goals