Assoc. Prof. Vural Denizhan


Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Parazitoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Parasitology

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitü, Parazitoloji, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Abd, Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

VAN İLİ VE BAZI İLÇELERİNDE KOYUNLARDA FASCİOLA HEPATİCA’NIN SEROPREVALANSI

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji / Anabilim Dalı

2001

2001

Postgraduate

Özalp ilçesi ve köylerinde sığır, koyun ve keçi ayak hastalıklarının insidansı, sağaltımı ve ekonomik yönden değerlendirilmesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

General English Course At B2 Level

Foreign Language

Dublin City University

Research Areas

Health Sciences

Veterinary Sciences

Pre-Clinical Sciences

Veterinary Parasitology

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknolojisi

1995 - 2011

1995 - 2011

Lecturer

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Sağlığıve Yetiştiriciliğ

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Myo

2003 - 2011

2003 - 2011

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Genel Parazitoloji

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

ÖZEL BİR PET KLİNİĞİNE GETİRİLEN BİR SOKAK KÖPEĞİNDE BULUNAN KENELERİN TESPİTİ DETECTION OF TICKS FOUND IN A STREET DOG BROUGHT TO A PRIVATE PET CLINIC

DENİZHAN V., KARAKUŞ A.

5. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress July 26-28, 2023 / Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 26 July 2023, pp.916-923

2022

2022

VAN İLİ ÖZALP İLÇESİNDE KIRMIZI BİR TİLKİDE TESPİT EDİLEN EKTOPARAZİTLER

Denizhan V., Karakuş A.

ISARC 3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022, Batman, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.383-391 Creative Commons License

2022

2022

THE REPORT ON CYSTIC ECHINOCOCCOSIS IN A CAT CAUSED BY ECHINOCOCCUS GRANULOSUS SENSU STRICTO (G1)

Karakuş A., Yılmaz A. B., Denizhan V.

4. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 29 - 30 October 2022, pp.15-22 Creative Commons License

2021

2021

DIŞKI MUAYENESİNE GÖRE VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ KOYUNLARINDA BULUNAN HELMİNTLERİN YAYILIŞI

Denizhan V.

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 10 - 12 December 2021, pp.168-169 Creative Commons License

2021

2021

PREVALENCE OF LUNGWORMS IN SHEEP SLAUGHTERED IN A PRIVATE SLAUGHTERHOUSE (ÖZ SUERLER MEAT COMBINATION) IN VAN

DENİZHAN V.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021- MUS / TURKEY, Muş, Turkey, 18 September 2021, pp.106-107

2021

2021

VAN İLİNDE ÖZEL BİR MEZBAHADA (ÖZ SÜERLER ET KOMBİNASI ) KESİMİ YAPILAN KOYUNLARDA GÖRÜLEN AKCİĞER KILKURTLARININ YAYGINLIĞI

Denizhan V.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021-MUS / TURKE, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.106-107 Creative Commons License

2019

2019

VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ KOYUNLARINDA BİT TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI

Karakuş A., Denizhan V.

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.167-168 Creative Commons License

2019

2019

Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Koyunlarda serum Amyloid A, Haptoglobin ve Fibrinogen Düzeylerinin Araştırılması

Denizhan V., Kozat S., Yılmaz A. B.

2.Uluslararası 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.286-287

2019

2019

VAN İLİ MEZBAHANELERİNDE KESİMİ YAPILAN KOYUNLARDA DİCROCOELİUM DENTRİTİCUM’UN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR

Karakuş A., Denizhan V.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.8-9

2018

2018

VAN İLİNDE ÖZEL BİR MEZBAHADA (ÖZ SÜERLER ET KOMBİNASI) KESİLEN KASAPLIK SIĞIRLARDA GÖRÜLEN HİDATİDOSİS YAYGINLIĞI VE EKONOMİK ÖNEMİ

Denizhan V.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 August 2018, pp.99

2018

2018

VAN TUŞBA İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜNDE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BİR ÇİFTLİKTE ( TANER SİDAL TARIM İŞLETMESİ) ENDOPARAZİTER ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE TEDAVİSİ

Denizhan V., Karakuş A.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.101

2018

2018

ÖZALP İLÇESİ VE KÖYLERİNDE SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI, SAĞALTIMI VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ.

Denizhan V., Alkan İ.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Kırıkkale, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1042

2018

2018

The Prevalence of Hydatidosis and Fasciolosis Among Sheep in Van Province and Its Economiıc Importance

Denizhan V.

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.465

2018

2018

Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora caninum Prevelansının PCR ile Tespiti

Yılmaz A. B., Göz Y., Orunçkılınç Ö., Denizhan V.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi :Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.61

2017

2017

Van ili Erciş ilçesi kıl keçilerinde saptanan bit (Mallophaga veAnoplura) ve pire (Siphinoptera) türleri

YILMAZ A. B., DENİZHAN V., GÖZ Y.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.437

2017

2017

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR ile Tesp

GÖZ Y., YILMAZ A. B., ORUNÇ KILINÇ Ö., DENİZHAN V., ÖZKAN C.

ICONTRENDS 17 BARCELONA, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.290

2017

2017

Türkiye’de Bir BaykuG’xxta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

YILMAZ A. B., GÖZ Y., DENİZHAN V., ORUNÇ KILINÇ Ö., ASLAN L.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.287

2017

2017

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Saptanan Bit(Mallophaga ve Anoplura) ve Pire (Siphaneptera) Türeleri

Yılmaz A. B., Denizhan V., Göz Y.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.437

2017

2017

Evaluation of cobalt, vitamin B12 and homocystein levels in cattle infected with Theileria annulata.

Denizhan V., Kozat S., Özkan C.

XVII. Middle European Buiatrics Congress,, Tatras, Slovakia, 3 - 06 May 2017, pp.20 Creative Commons License

2017

2017

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

Yılmaz A. B., Göz Y., Denizhan V., Orunçkılınç Ö., Aslan L.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.287

2017

2017

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR Gle Tespiti

Göz Y., Yılmaz A. B., Orunçkılınç Ö., Denizhan V., Özkan C.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.290

2015

2015

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Parazitleri

Yılmaz A. B., Kılınç Ö., Göz Y., Denizhan V.

19. Uluslararası Parazitoloji Kongresi &Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.151

2009

2009

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

Değer M. S., Biçek K., Özdal N., Yılmaz A. B., Denizhan V., Hallaç B., et al.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 07 November 2009, pp.273

Books & Book Chapters

2023

2023

Uyuz (Mangey Scabies, Gale) Hastalığı

Denizhan V., Kozat S.

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, EDİTÖR Doç. Dr. Sadettin DEMİREL, Editor, © Duvar Yayınları, İzmir, pp.1268-1287, 2023

2022

2022

EV TOZU AKARLARI VE SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ Vural Denizhan1 Ayşe Karakuş2

Denizhan V., Karakuş A.

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Editörler Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU Prof. Dr. Hasan AKGÜL Dr. Merve Öztürk, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.183-197, 2022 Creative Commons License

2022

2022

SIĞIRLARDA KOKSİDİYOZİS

Denizhan V., Kozat S.

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR-II, Prof .Dr. Engin ŞAHNA Prof .Dr. Hasan AKGÜL, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.49-66, 2022

2022

2022

Sülükler ve Tıbbi Önemi

Karakuş A., Denizhan V.

in: Sağlık Bilimleri Alanındaki Gelişmeler, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Atik Uzman Dr. Nuray Kılıç, Editor, © Duvar Yayınları 853 Sokak No:13 P.10 Kemeraltı-Konak/İzmir Tel: 0 232 484 88 68, İzmir, pp.7-23, 2022

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Van İli sokak köpeklerinin dışkılarında bağırsak parazitlerinin moleküler yöntem ile idantifikasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

Denizhan V. (Executive)

2015 - 2017

2015 - 2017

Van Kedilerinde Cryptosporodium spp.türlerinin PCR ile Tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions

Göz Y. (Executive), Orunçkılınç Ö., Denizhan V., Yılmaz A. B., Özkan C.

2013 - 2016

2013 - 2016

Theileriozisli sığırlarda Kobalt, Vitamin B12 ve Homosistein Düzeylerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Denizhan V. (Executive), Özkan C., Kozat S.

Scientific Refereeing

November 2022

November 2022

Van Veterinary Journal

Other Indexed Journal

July 2022

July 2022

Van Veterinary Journal

Other Indexed Journal

January 2022

January 2022

Van Veterinary Journal

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey

January 2021

January 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey

March 2019

March 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Van Yüzüncü Yil University, TurkeyArtworks

September 2017

September 2017

Other

Other Performing Types-Geçmişte Günümüze Van Kedisi

Congress and Symposium Activities

01 August 2018 - 01 August 2018

01 August 2018 - 01 August 2018

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Session Moderator

Van-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 30

h-index (WOS): 2