Doç.Dr.

Vural Denizhan


Özalp Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Bölümü

Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Programı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2010

2007 - 2010

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitü, Parazitoloji, Türkiye

1999 - 2001

1999 - 2001

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Abd, Türkiye

1988 - 1993

1988 - 1993

Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

VAN İLİ VE BAZI İLÇELERİNDE KOYUNLARDA FASCİOLA HEPATİCA’NIN SEROPREVALANSI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji / Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

General English Course At A2 Level

Yabancı Dil

Swan Training İnstitute

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Parazitoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknolojisi

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknolojisi

1995 - 2011

1995 - 2011

Öğretim Görevlisi

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Sağlığıve Yetiştiriciliğ

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı, Özalp Myo

2003 - 2011

2003 - 2011

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Bölüm Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslekyüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Parazitoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Investigation of Serum and Wool Levels of Cobalt, Manganese, Selenium and Zinc in Liver-Trematode-Infected Sheep

Tuncer S. S. , Denizhan V. , Kozat S.

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.13, sa.2, ss.185-191, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Invetigation of immunoglobin (LgE, LgA, lgM) concentrations in calves naturally infected with coccidiosis

EĞLENTİ N., KOZAT S. , DENİZHAN V.

JOURNAL OF ISTANBUL VETERINARY SCIENCES, cilt.4, sa.1, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Investigation of some biochemical and haematological parameters in sheep infected with Dicrocoelium dentriticum

Denizhan V. , Karakuş A.

Turkish Journal of Veterinary Research, cilt.4, sa.1, ss.23-27, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Investigation of immunoglobulin (IgE, IgA, IgG, IgM) concentrations in calves naturally infected with coccidiosis

Eğlenti N., Kozat S. , Denizhan V.

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, cilt.4, sa.1, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

The Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Domestically FarmedChicken in Van, Turkey

Denizhan V. , Karakuş A.

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, cilt.12, sa.4, ss.443-447, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Van İlindeki Sokak Köpeklerinde Gastrointestinal Protozoonların Prevalansı

Denizhan V. , Karakuş A.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.25-29, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Investigation of serum Amyloid A, haptoglobin andfibrinogen levels in sheep infected with Fasciola hepatica

Denizhan V. , Kozat S., Yılmaz A. B.

JOURNAL OF LIVESTOCK SCIENCE, cilt.10, sa.10, ss.53-58, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Stray Dogs in Van Province

Karakuş A. , Denizhan V.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.3, sa.1, ss.27-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Van İli ve Bazı İlçelerinde Koyunlarda Fasciola hepatica’nın Seroprevalansı

Denizhan V. , Biçek K.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, sa.3, ss.278-284, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri

Yılmaz A. B. , Orunçkılınç Ö., Göz Y., Denizhan V.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.425-429, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Bulunan Bit (Mallophaga, Anoplura) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Göz Y.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.138-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Evaluation of Serum Cobalt, Copper, Iron, Calcium, Phosphorus and Magnesium Concentrations in Cattle Naturally Infected with Theileria annulata

Denizhan V. , Kozat S. , Özkan C. , Tuncer S. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.111-117, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Evaluation of Cobalt, Vitamin B-12 and Homocystein levels in Cattle infected with Theileria annulata

Denizhan V. , Kozat S. , Özkan C.

JOURNAL OF LIVESTOCK SCIENCE, cilt.8, ss.72-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2009

2009

Van ili koyunlarında Linguatula serrata nimflerininyaygınlıgı.

Gül A., Değer M. S. , Denizhan V.

Türkiye Parazitol Dergisi, sa.33, ss.25-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Van İlinin Özalp ve Saray İlçelerinde Hayvanlarda Görülen İç Hastalıkların Mevsimsel Dağılımı

Kozat S. , Denizhan V.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.18, sa.2, ss.13-16, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ KOYUNLARINDA BİT TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI

Karakuş A. , Denizhan V.

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.167-168 Creative Commons License

2019

2019

Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Koyunlarda serum Amyloid A, Haptoglobin ve Fibrinogen Düzeylerinin Araştırılması

Denizhan V. , Kozat S. , Yılmaz A. B.

2.Uluslararası 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.286-287

2019

2019

VAN İLİ MEZBAHANELERİNDE KESİMİ YAPILAN KOYUNLARDA DİCROCOELİUM DENTRİTİCUM’UN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR

Karakuş A. , Denizhan V.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.8-9

2018

2018

VAN İLİNDE ÖZEL BİR MEZBAHADA (ÖZ SÜERLER ET KOMBİNASI) KESİLEN KASAPLIK SIĞIRLARDA GÖRÜLEN HİDATİDOSİS YAYGINLIĞI VE EKONOMİK ÖNEMİ

Denizhan V.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 Ağustos 2018, ss.99

2018

2018

VAN TUŞBA İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜNDE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BİR ÇİFTLİKTE ( TANER SİDAL TARIM İŞLETMESİ) ENDOPARAZİTER ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE TEDAVİSİ

Denizhan V. , Karakuş A.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.101

2018

2018

ÖZALP İLÇESİ VE KÖYLERİNDE SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI, SAĞALTIMI VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ.

Denizhan V. , Alkan İ.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Kırıkkale, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1042

2018

2018

The Prevalence of Hydatidosis and Fasciolosis Among Sheep in Van Province and Its Economiıc Importance

Denizhan V.

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.465

2018

2018

Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora caninum Prevelansının PCR ile Tespiti

Yılmaz A. B. , Göz Y. , Orunçkılınç Ö. , Denizhan V.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi :Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.61

2017

2017

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Saptanan Bit(Mallophaga ve Anoplura) ve Pire (Siphaneptera) Türeleri

Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Göz Y.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.437

2017

2017

Evaluation of cobalt, vitamin B12 and homocystein levels in cattle infected with Theileria annulata.

Denizhan V. , Kozat S. , Özkan C.

XVII. Middle European Buiatrics Congress,, Tatras, Slovakya, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.20 Creative Commons License

2017

2017

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR Gle Tespiti

Göz Y. , Yılmaz A. B. , Orunçkılınç Ö. , Denizhan V. , Özkan C.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.290

2017

2017

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

Yılmaz A. B. , Göz Y. , Denizhan V. , Orunçkılınç Ö. , Aslan L.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.287

2015

2015

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Parazitleri

Yılmaz A. B. , Kılınç Ö. , Göz Y. , Denizhan V.

19. Uluslararası Parazitoloji Kongresi &Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.151

2009

2009

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

Değer M. S. , Biçek K. , Özdal N. , Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Hallaç B., et al.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.273

2005

2005

Doğal kronik fascioliazisli koyunlarda serum adenozin deaminaz akvitesi ve bazı biyokimyasal parametr

Kozat S. , Kaya A. , Denizhan V.

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi,, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2005, ss.12

Desteklenen ProjelerSanat Eserleri

Eylül 2017

Eylül 2017

Diğer

Diğer-Geçmişte Günümüze Van Kedisi

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Oturum Başkanı

Van-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 24

h-indeksi (WOS): 2