Assoc. Prof.

Vural Denizhan


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Parazitoloji Anabilim Dalı

Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitü, Parazitoloji, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Abd, Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

VAN İLİ VE BAZI İLÇELERİNDE KOYUNLARDA FASCİOLA HEPATİCA’NIN SEROPREVALANSI

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji / Anabilim Dalı

2001

2001

Postgraduate

Özalp ilçesi ve köylerinde sığır, koyun ve keçi ayak hastalıklarının insidansı, sağaltımı ve ekonomik yönden değerlendirilmesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

General English Course At B2 Level

Foreign Language

Dublin City University

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Parasitology

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2021 - 2021

2021 - 2021

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

--Seçiniz--

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknolojisi

1995 - 2011

1995 - 2011

Lecturer

--Seçiniz--, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Sağlığıve Yetiştiriciliğ

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2018 - Continues

2018 - Continues

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı, Özalp Myo

2003 - 2011

2003 - 2011

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

1995 - 1998

1995 - 1998

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Özalp Meslekyüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Genel Parazitoloji

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Gastrointestinal Parasite Infections in Cats in Van Province

Karakuş A. , Denizhan V.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.192-198, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Investigation of Serum and Wool Levels of Cobalt, Manganese, Selenium and Zinc in Liver-Trematode-Infected Sheep

Tuncer S. S. , Denizhan V. , Kozat S.

Kocatepe Veterinary Journal, vol.13, no.2, pp.185-191, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Invetigation of immunoglobin (LgE, LgA, lgM) concentrations in calves naturally infected with coccidiosis

EĞLENTİ N., KOZAT S. , DENİZHAN V.

JOURNAL OF ISTANBUL VETERINARY SCIENCES, vol.4, no.1, pp.1-7, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Investigation of some biochemical and haematological parameters in sheep infected with Dicrocoelium dentriticum

Denizhan V. , Karakuş A.

Turkish Journal of Veterinary Research, vol.4, no.1, pp.23-27, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Investigation of immunoglobulin (IgE, IgA, IgG, IgM) concentrations in calves naturally infected with coccidiosis

Eğlenti N., Kozat S. , Denizhan V.

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, vol.4, no.1, pp.1-7, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

The Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Domestically FarmedChicken in Van, Turkey

Denizhan V. , Karakuş A.

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, vol.12, no.4, pp.443-447, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Van İlindeki Sokak Köpeklerinde Gastrointestinal Protozoonların Prevalansı

Denizhan V. , Karakuş A.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.25-29, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Investigation of serum Amyloid A, haptoglobin andfibrinogen levels in sheep infected with Fasciola hepatica

Denizhan V. , Kozat S., Yılmaz A. B.

JOURNAL OF LIVESTOCK SCIENCE, vol.10, no.10, pp.53-58, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2019

2019

Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Stray Dogs in Van Province

Karakuş A. , Denizhan V.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, vol.3, no.1, pp.27-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Van İli ve Bazı İlçelerinde Koyunlarda Fasciola hepatica’nın Seroprevalansı

Denizhan V. , Biçek K.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.278-284, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri

Yılmaz A. B. , Orunçkılınç Ö., Göz Y., Denizhan V.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.425-429, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Bulunan Bit (Mallophaga, Anoplura) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Göz Y.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.138-143, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Evaluation of Serum Cobalt, Copper, Iron, Calcium, Phosphorus and Magnesium Concentrations in Cattle Naturally Infected with Theileria annulata

Denizhan V. , Kozat S. , Özkan C. , Tuncer S. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.111-117, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2010

2010

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları.

Değer M. S. , Biçek K. , Özdal N. , Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Hallaç B., et al.

YYÜ Vet Fak Derg, vol.21, pp.69-70, 2010 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Coccidia ve Helmint Türlerinin Yayılışı

Gul A., Özdal N. , Değer M. S. , Denizhan V.

Acta Paediatrica, vol.20, no.2, pp.45-48, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Van ili koyunlarında Linguatula serrata nimflerininyaygınlıgı.

Gül A., Değer M. S. , Denizhan V.

Türkiye Parazitol Dergisi, no.33, pp.25-27, 2009 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Van İlinin Özalp ve Saray İlçelerinde Hayvanlarda Görülen İç Hastalıkların Mevsimsel Dağılımı

Kozat S. , Denizhan V.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.18, no.2, pp.13-16, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

VAN İLİ ÖZALP İLÇESİ KOYUNLARINDA BİT TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI

Karakuş A. , Denizhan V.

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.167-168 Creative Commons License

2019

2019

Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Koyunlarda serum Amyloid A, Haptoglobin ve Fibrinogen Düzeylerinin Araştırılması

Denizhan V. , Kozat S. , Yılmaz A. B.

2.Uluslararası 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.286-287

2019

2019

VAN İLİ MEZBAHANELERİNDE KESİMİ YAPILAN KOYUNLARDA DİCROCOELİUM DENTRİTİCUM’UN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR

Karakuş A. , Denizhan V.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.8-9

2018

2018

VAN İLİNDE ÖZEL BİR MEZBAHADA (ÖZ SÜERLER ET KOMBİNASI) KESİLEN KASAPLIK SIĞIRLARDA GÖRÜLEN HİDATİDOSİS YAYGINLIĞI VE EKONOMİK ÖNEMİ

Denizhan V.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 August 2018, pp.99

2018

2018

VAN TUŞBA İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜNDE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BİR ÇİFTLİKTE ( TANER SİDAL TARIM İŞLETMESİ) ENDOPARAZİTER ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE TEDAVİSİ

Denizhan V. , Karakuş A.

AHTAMARA 25-26 Ağustos 2018 GEVAŞ - VAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.101

2018

2018

ÖZALP İLÇESİ VE KÖYLERİNDE SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI, SAĞALTIMI VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ.

Denizhan V. , Alkan İ.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Kırıkkale, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1042

2018

2018

The Prevalence of Hydatidosis and Fasciolosis Among Sheep in Van Province and Its Economiıc Importance

Denizhan V.

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.465

2018

2018

Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora caninum Prevelansının PCR ile Tespiti

Yılmaz A. B. , Göz Y. , Orunçkılınç Ö. , Denizhan V.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi :Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.61

2017

2017

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Saptanan Bit(Mallophaga ve Anoplura) ve Pire (Siphaneptera) Türeleri

Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Göz Y.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.437

2017

2017

Evaluation of cobalt, vitamin B12 and homocystein levels in cattle infected with Theileria annulata.

Denizhan V. , Kozat S. , Özkan C.

XVII. Middle European Buiatrics Congress,, Tatras, Slovakia, 3 - 06 May 2017, pp.20 Creative Commons License

2017

2017

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR Gle Tespiti

Göz Y. , Yılmaz A. B. , Orunçkılınç Ö. , Denizhan V. , Özkan C.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.290

2017

2017

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

Yılmaz A. B. , Göz Y. , Denizhan V. , Orunçkılınç Ö. , Aslan L.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.287

2015

2015

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Parazitleri

Yılmaz A. B. , Kılınç Ö. , Göz Y. , Denizhan V.

19. Uluslararası Parazitoloji Kongresi &Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.151

2009

2009

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

Değer M. S. , Biçek K. , Özdal N. , Yılmaz A. B. , Denizhan V. , Hallaç B., et al.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 07 November 2009, pp.273

2005

2005

Doğal kronik fascioliazisli koyunlarda serum adenozin deaminaz akvitesi ve bazı biyokimyasal parametr

Kozat S. , Kaya A. , Denizhan V.

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi,, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005, pp.12

Supported ProjectsArtworks

September 2017

September 2017

Other

Other Performing Types-Geçmişte Günümüze Van Kedisi

Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Session Moderator

Van-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 27

h-index (WOS): 2