Assoc. Prof. Vural Öntürk


Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Medieval History

Email: vuralonturk@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 444 5065 Extension: 32568
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/vuralonturk
Office: Edebiyat Fakültesi

Metrics

Publication

26

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

2

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Ortaçağ Tarihi, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Gurlular Devleti'nin Siyasi Tarihi

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2016

2016

Postgraduate

Tarih-i Sistan Adlı Eserin Tercüme ve Tanıtımı

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Ortaçağ Tarihi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Medieval History

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2017 - 2021

2017 - 2021

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ataturk's Principles and History of Revolution II

Undergraduate

Undergraduate

Turkish History IX-XIII. Century II

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish II

Undergraduate

Undergraduate

Turkish History IX-XIII. Century I

Undergraduate

Undergraduate

Ataturk's Principles and History of Revolution I

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish I

Articles Published in Other Journals

2024

2024

Gazneliler Devleti'nin Hindistan Kolu (1157-1187)

Öntürk V.

Yeni Türkiye , no.135, pp.20-30, 2024 (Non Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Lubbu't-Tevârîh Adlı Eserin Gazneliler Bahsinin Değerlendirmesi

Öntürk V.

Millî Mecmûa , no.19, pp.210-229, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Sultan Sencer'in Son Büyük Zaferi: Evbeh Savaşı (1152)

Öntürk V.

Tarihçi , vol.1, no.1, pp.34-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Ravzatü's-Safâ ve Habibü's-Siyer'e Göre Gurlular

Öntürk V.

Journal of History , vol.11, pp.129-161, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

BETWEEN THE ISLAMIC AND TURKISH ISLAMIC CONQUESTS, THE ORIGINATIONS AND FIRST SETTLEMENTS OF GURJARA-PRATIHARA FROM THE LAST POWERFUL EMPIRE OF NORTH INDIA

Öntürk V.

2. Uluslararası İpek Yolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Iğdır, Turkey, 26 - 27 September 2023, pp.300-301

2022

2022

MUHAMMED B. MAHMUD GAZNEVÎ VE ESARET HAYATI

Öntürk V.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK DÜNYASI, Erzincan, Turkey, 9 - 12 October 2022, pp.1130-1144

2022

2022

SELÇUK BEY’İN ÖLÜMÜ HADİSESİ VE MÂVERÂÜNNEHÎR MÜLAKATI’NIN SELÇUKLU İSTİKLÂL SÜRECİNE TESİRLERİ

Öntürk V.

4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.807-823

2021

2021

Ghaznavid Foreign Policy in The Period of Sultan Bahramshah

Öntürk V.

3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.201-202

2019

2019

Sultan Mahmud Dönemi Gazneli Gurlu Münasebetleri

Öntürk V.

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.181

Books & Book Chapters

2024

2024

Gurlularda Vezâret ve Vezir

Öntürk V.

in: Vezâret ve Vezir (Sâmanoğulları, Büveyhoğulları, Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Gurlular, Erkan Göksu,Coşkun Erdoğan, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.137-157, 2024

2024

2024

GURLU SARAYINDA İLTİCACI BİR HÂREZMŞÂH SULTANI: SULTANŞÂH MAHMÛD B. İL ARSLAN

Öntürk V.

in: HAREZMŞAHLAR DEVLETİ (DİN-DİL-KÜLTÜR), Oktay BOZAN Mutlu SAYLIK Arafat YAZ Abdusselam ERTEKİN, Editor, ekin basım yayın dağıtım, Bursa, pp.367-385, 2024

2023

2023

KUZEY HİNDİSTAN’DA GAHADAVALA HÂNEDANLIĞI’NIN KURULUŞU VE KURUCU ÇANDRADEVA’NIN SALTANAT YILLARI

Öntürk V.

in: ORTAÇAĞDAN CUMHURİYETE TARİ ARAŞTIRMALARI I, AHMET ÖZTURHAN, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.76-100, 2023

2023

2023

COĞRAFİ VE KRONOLOJİK AÇIDAN GURJARA-PRATIHARALARIN TÜRK KÖKENLİ OLMA İHTİMALLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÖNTÜRK V.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, HAKAN ALTINTAŞ, MUSTAFA METE, NESLIHAN BOLAT BOZASLAN, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.383-401, 2023

2022

2022

GURLULAR TARİHİNİN KAYNAKLARI

Öntürk V.

in: HİNDİSTAN'DA KURULAN TÜRK İSLAM DEVLETLERİNİN TARİHİ KAYNAKLARI, CİHAN ORUÇ, Editor, Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul, pp.85-115, 2022

2020

2020

GURLULAR (1157-1216)

Öntürk V.

Selenge Yayınları, İstanbul, 2020

2018

2018

Târîh-i Sistân

Öntürk V.

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2018

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Gurlular Devletinin Siyasi Tarihi

Project Supported by Higher Education Institutions

Duman A. (Executive), Öntürk V.

2019 - 2019

2019 - 2019

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Öztürk M. (Executive), Öntürk T., Tunç V., Torusdağ G., Eren M., Çavuşoğlu R., et al.


Congress and Symposium Activities

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILI ANISINA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Session Moderator

Van-Turkey