Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Lubbu't-Tevârîh Adlı Eserin Gazneliler Bahsinin Değerlendirmesi

Millî Mecmûa, no.19, pp.210-229, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Sultan Sencer'in Son Büyük Zaferi: Evbeh Savaşı (1152)

Tarihçi, vol.1, no.1, pp.34-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ʿALĀʾ-AL-DĪN ḤOSAYN JAHĀNSŪZ’S INVASION TO THE GAZNE CITY

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.4, pp.1715-1733, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

A Turning Point in the Struggle of Existing of the Ghurids: The Battle of Agangaran (400/1010-1011)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.49, pp.161-174, 2020 (International Refereed University Journal)

INDIA EXPEDITIONS OF THE GHURID SULTAN MU‘IZZ AL-DIN MUHAMMAD B. BAHA‘ALDIN SAM

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.119-149, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

XIX. Yüzyıl Seyyahlarından Henry Finnis Blosse Lynch'in "Armenia: Travels And Studies" Adlı Eserinin Bingöl Bahsinin Tercümesi

Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.81-103, 2019 (National Refreed University Journal)

Ravzatü's-Safâ ve Habibü's-Siyer'e Göre Gurlular

Journal of History, vol.11, pp.129-161, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gaznelilerde Bir Şehzade Düşmanı: Hâcibü'l-Hüccâb Tuğrul Bozan

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.36, pp.345-361, 2017 (International Refereed University Journal)

Selçuk Bey'in Oğlu Musa Yabgu'nun Sistan Hakimiyeti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.487-499, 2017 (International Refereed University Journal)

Saffârî Emîri Ya'kûb b. Leys'in Siyasî Faliyetleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.217-241, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ghaznavid Foreign Policy in The Period of Sultan Bahramshah

3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.201-202

Gaznelilerde Bir Şehzâde Düşmanı: Hâcibü'l-Hüccâb Tuğrul Bozan

Muasır Şarkşünalığın Aktüel Problemleri, Azerbaijan, pp.129

Sultan Mahmud Dönemi Gazneli Gurlu Münasebetleri

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.181

Books & Book Chapters

GURLULAR (1157-1216)

Selenge Yayınları, İstanbul, 2020

Târîh-i Sistân

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2018