Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gurluların Var Olma Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası: Âhengerân Savaşı (400/1010-1011)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.161-174, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GURLU SULTANI MUİZZEDDİN MUHAMMED B. BAHÂEDDİN SÂM’IN HİNDİSTAN SEFERLERİ

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.119-149, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

XIX. Yüzyıl Seyyahlarından Henry Finnis Blosse Lynch'in "Armenia: Travels And Studies" Adlı Eserinin Bingöl Bahsinin Tercümesi

Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.81-103, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ravzatü's-Safâ ve Habibü's-Siyer'e Göre Gurlular

Journal of History, cilt.11, ss.129-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaznelilerde Bir Şehzade Düşmanı: Hâcibü'l-Hüccâb Tuğrul Bozan

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.345-361, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selçuk Bey'in Oğlu Musa Yabgu'nun Sistan Hakimiyeti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.487-499, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saffârî Emîri Ya'kûb b. Leys'in Siyasî Faliyetleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.217-241, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gaznelilerde Bir Şehzâde Düşmanı: Hâcibü'l-Hüccâb Tuğrul Bozan

Muasır Şarkşünalığın Aktüel Problemleri, Azerbaycan, ss.129

Sultan Mahmud Dönemi Gazneli Gurlu Münasebetleri

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.181

Kitap & Kitap Bölümleri

Târîh-i Sistân

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2018