Publications & Works

Articles Published in Other Journals

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ARVAS ve NEHRİ ZİYARETLERİ

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-14, 2019 (International Refereed University Journal)

ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE KUR’AN-I KERİM ALGISI

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.25-44, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TÜRKÜLERLE VE TÜRKÜLERDE “DERT”LENMEK

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science), vol.4, no.14, pp.146-157, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NI KONU ALAN ROMANLAR VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI İLE İLGİLİ ANLATILAR

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.416-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

(Dini İçerikli) Halk Anlatılarında Ebeveynin Evlat Sevgisi ile İmtihanı

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-9, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk Kültür Öğelerinin Televizyon Dizilerinde Kullanılması

BİLİM ve KÜLTÜR, vol.2, no.6, pp.6-13, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HALK MİZAHINDA SÖZ VE HAREKET KOMİĞİ (Ardahan-Kars Yöresi Terekeme-Karapapak Örneklemi)

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.207-216

SULTAN DİZİSİ’NDE YER ALAN SÖZLÜ HALK KÜLTÜRÜ ÖGELERİ

4.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018 Creative Commons License

İKTİDAR, GÜÇ VE HAK” KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KÖROĞLU DESTANI’NI YENİDEN OKUMAK

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.311-315 Creative Commons License

Köroğlu Destanı'nda İnanç Ögeleri

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, pp.403-408 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE CENGİZ DAĞCI VE ESERLERİ HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 5 / Cengiz Dağcı, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2018 Sustainable Development

Türk Romanında “Şeyh Şamil”: “Çarlara Başeğmeyen Dağlı Şeyh Şamil” Romanı Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, Kars, Turkey, 9 - 11 October 2018, vol.1, pp.378-382 Creative Commons License Sustainable Development

İslamiyetSonrasıAnadoluSahasıTürkDestanlarında “Sinop” (Danişmendname-Saltukname)

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.2, pp.1077-1084

Bosna Savaşı’nı Anlatan Sinema Filmleri Üzerine Bir Okuma Denemesi

1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 October - 05 December 2018, pp.28 Creative Commons License

Türkiye’ de Cengiz Aytmatov ve Eserleri Hakkında Yapılan Çalışmalar

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 4 / Cengiz Aytmatov, Bursa, Turkey, 01 May 2018, vol.1, pp.95-104

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ARVAS ve NEHRİ ZİYARETLERİ

I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018

Hıfzı’nın Şiirinde İşgal ve Kurtuluş Döneminin İzleri

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Sempozyumu, Kars, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.70-71 Creative Commons License Sustainable Development

Destan Kahramanının Kutsanması (Battal Gazi Örneği – Battalname)

4.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 December 2017 - 23 December 2018 Creative Commons License

Folklorun İşlevleri Bağlamında Bektaşi Fıkraları Üzerine Bir Değerlendirme

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.155 Creative Commons License

Bugünkü Memleket Meselelerinin Çözümlerini Sezai Karakoç’un “Çıkış Yolu” Üzerinden Okumaya Çalışmak

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.282

Üniversitelerde Halkbilimi ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 October - 21 December 2017, pp.154

(Dini İçerikli) Halk Anlatılarında Ebeveynin Evlat Sevgisi ile İmtihanı

1. Uluslararası Bilimsel Ara?tırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 May 2016, vol.1, no.1, pp.320

Türk Dünyası’nın Ortak Atası ve Ortak Mayası: Hoca Ahmet Yesevi

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 29 October 2015, vol.1, no.1, pp.1139-1144

100. YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI ETRAFINDA OLUŞAN EFSANE-MENKIBE-MEMORAT METİNLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, vol.1, no.1, pp.517-528

Gazel-i Hümayun Hakkında Bazı Mülâhazalar

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI VE MİRASI KONULU SAVAŞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 November 2014, vol.2, no.2, pp.13-22

Çanakkale Savaşlarının Türk Milletinin Ruh Dünyası Üzerindeki İzdüşümü

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, no.1, pp.1283-1286

ÇANAKKALE SAVAŞLARI ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN ANLATILAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 1 - 03 November 2013, vol.1, no.1, pp.569-574

Modern Destan Anlatıcıları: Çanakkale Savaşları Rehberleri ve Alan Kılavuzları

11. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Calalabat, Kyrgyzstan, 10 - 16 June 2013, vol.1, no.1, pp.809-814

Halk Kültür Öğelerinin Televizyon Dizilerinde Kullanılması

I. ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 10 - 13 November 2012, vol.1

Books & Book Chapters

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İçerisinde Yapılan Halkbilimi ve Halk Edebiyatı Konulu Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü - Bugünü, Zeki TAŞTAN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.311-336, 2019

Türk Halkbilimi ve Halkbilimi Anabilim Dalları İçerisinde Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir İnceleme

in: Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü-Bugünü, Zeki TAŞTAN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.371-384, 2019

Nobel'den Sonra

Akis Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008

Episodes in the Encyclopedia

FEZO, Sabri Şimşekoğlu

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019

NARGİLE MEHTİYEVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019

ZELİMHAN YAKUP, Selimhan

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019

FEYZULLAH BABA, Feyzullah Çınar

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019

DURSUNOĞLU, Gökmen Dursun

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019

CANANÎ, Veli Akbulak

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2019