Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Age-Related Characterization of Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells

Turkish Society of Physiological Sciences, 47th Turkish Physiology Congress, Antalya, Turkey, 01 November 2022, vol.237, pp.49

Genç ve Yaşlı Plazma Uygulamalarının Yaşlanmayla İlişkili Karaciğer Dokusu ve Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ , Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PLASMA APPLICATIONS ON AGE-RELATED LIVER TISSUE AND ENZYMES FOR YOUNG AND OLD

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022

Triptolidin Cd133+/Cd44+ Prostat Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Kültür Sistemlerinde İncelenmesi

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.440-441

Hystotoxicological Examination of A New Design Psychoac- tive Substance 5-MeO-MiPT

The 57th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, Birmingham, United Kingdom, 2 - 06 September 2019, pp.385

Effects of Glycogen Synthase Kinase Inhibitor on Glioblastoma Multiforme Cell Line Via Apoptosis and Cell Signaling Pathways

World Federation of Neurosurgial Societies (WFNS) XVI. Word Congress of Neurosurgey, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.102

What is the power of compositional concentration of matrix on the Mouse embryonic stem cell

EMBO Course & Workshops “Advances in stem cell and regenerative medicine”, Heidelberg, Germany, 23 - 26 May 2017, pp.147

Deneysel hepatokarsinoma modelinde arı zehrinin hücresel ve moleküler mekanizmalarının araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.505-507

Streptozotocin ile İndüklenmiş Diyabetik Farelerde Sunitinib ile Notch Yolağı'nın Baskılanması Karaciğer Hasarını Engeller

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.608 Sustainable Development

Prostat Kanser Kök Hücresi ve Embriyo Ortak Kültürlerinde Yeniden Programlanmanın Epiteliyal Mezenşimal Değişim Yönüyle Araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 April 2016 - 30 May 2014, pp.110-113 Sustainable Development

Deneysel ıvf modelinde kültür ortamına tiroid hormon desteğinin bovine embriyosu klivajı ve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.438-439

Geldanamisin ve Flavopiridol’un Prostat Kanserinde Sinerjitik Sitotoksisite ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.534 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The Impact of the Gut Microbiome Alterations in Psoriasis

in: New Frontiers in Health Sciences , Assoc. Prof. Onur ORAL,Assist Prof. Ali Kemal NALCI, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.143-159, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Cancer stem cells and nitric oxide

in: Nitric Oxide in Health and Disease: Therapeutic Applications in Cancer and Inflammatory Disorders, Lucia Morbidelli, Benjamin Bonavida, Jordi Muntané, Editor, Academic Press , pp.135-150, 2023

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ CİLDİMİZDEKİ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR MU?

in: İKLİM ÇALIŞMALARI 2022, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Pınar BOSTAN, Onur ŞATIR, Serkan KEMEÇ, Şevket ALP, Atilla DURMUŞ, Hilal ÇELİK KAZICI, Ayşegül Feray MEYDAN, Songül ÖZER, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.101-112, 2022

JAK/STAT Sinyal Yolağı ve Kolorektal Kanserdeki Rolleri

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler II, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, PLATANUS YAYINLARI, Ankara, pp.327-345, 2022

Chapter_9_"Polyploidy"-Double-edged Knife: Traces of Polyploidy in Embryogenesis and Tumorigenesis

in: INSAC World Health Sciences , Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ; Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.174-195, 2022

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ CİLDİMİZDEKİ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR MU?

in: İKLİM ÇALIŞMALARI 2022, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Pınar BOSTAN, Onur ŞATIR, Serkan KEMEÇ, Şevket ALP, Atilla DURMUŞ, Hilal ÇELİK KAZICI, Ayşegül Feray MEYDAN, Songül ÖZER, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.101-112, 2022

Bölüm 44_Kök Hücreden Gamet Elde Edilmesi: Yeni Perspektifler ve Gelecek Beklentileri

in: GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, CERRAHİSİ VE İNFERTİLİTE KİTABI III, Prof. Dr. Erol TAVMERGEN, Uzm. Dr. Ferruh ACET, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.415-428, 2022

Bölüm_3_Hücre_Döngüsü

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.27-38, 2021

Bölüm_8_İkincil_Haberciler

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.117-135, 2021

Chapter_4_YY1 involvement in embryonic development and cancer

in: YY1 IN THE CONTROL OF THE PATHOGENESIS AND DRUG RESISTANCE OF CANCER: A CRITICAL THERAPEUTIC TARGET, BENJAMIN BONAVIDA, Editor, ELSEVIER, pp.59-78, 2021

Chapter_20_NK cells in prostate cancer

in: SUCCESSES AND CHALLENGES OF NK IMMUNOTHERAPY Breaking Tolerance To Cancer Resistance, Benjamin Bonavida, Anahid Jewett, Editor, ELSEVIER, pp.439-457, 2021

Bölüm_6_Embriyonik_Gelişim_ve_Farklılaşmadaki_Sinyal_Yolakları

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR , Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.75-96, 2021

Bölüm_7_Epigenetik

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.97-115, 2021

Bölüm_10_RNA_Regülasyonu_Translasyonel_Kontrol_ve_Protein_Sentezi

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.167-177, 2021

Bölüm_9_İmmünoloji/İnflamasyon

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.137-165, 2021

Bölüm_1_Hücre_Bağlantı_Kompleksleri_ve_Hücreler_Arası_Madde

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1-18, 2021

Kanserde Monoklonal Antikor Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar

in: GEN VE HÜCRE TEDAVİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, Prof. Dr. Gülseren BAĞCI, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.107-112, 2021

Bölüm_5_Hücresel_Metabolizma

in: HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI TEMEL YOLAKLAR VE MEKANİZMALAR, Prof. Dr. HÜSEYİN AKTUĞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.59-74, 2021

YY1 involvement in embryonic development and cancer

in: YY1 IN THE CONTROL OF THE PATHOGENESIS AND DRUG RESISTANCE OF CANCER A Critical Therapeutic Target, BENJAMIN BONAVIDA, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , London, pp.60-73, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

239

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

347

H-Index (Scopus)

10

Citation (Scholar)

18

H-Index (Scholar)

3

Project

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals