Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam

INCSOS 5. International Congress On Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.419-428 Creative Commons License

Di Zargotina Kurdan De Erka Saziya Dengbêjiyê

Uluslararası DENGBÉJLİK KÜLTÜRÜ VE DENGBÉJLER Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.121-139 Creative Commons License

Malta Sürgünü Bir Şair: Süleyman Nazif

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Georgia, 10 - 13 May 2018, pp.107

MAXINE HONG KINGSTON’S THE WOMAN WARRIOR FROM THE STAND POINT OF CULTURAL CONFLICTS

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 26 - 29 April 2018, pp.71-72

Türkçeyi Konu Edinen Şiirler ve Fazıl Hüsnü'nün Türkçe Katında Yaşamak Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme

İnnovation And Global İssuesin Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1068-1086

JAMES JOYCE’UN EVELINE ADLI KISA ÖYKÜSÜNDE ATALET

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.73-74 Sustainable Development

Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Toplumsal Değişme ve Aile Kurumu

Dimitri Yavornitski I. International Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.19-20

Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam"ında Kültürel Yabancılaşmaya Karşı Eleştirel Yaklaşım

AL-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.638-639

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Problemler

Al-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.598-599

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatında Karşılaşılan Başlıca Sorunları

Al Farabi 1'st International Congress on Social Sciencess, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.598

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

Al-Farabi I. International Congress on Social Sciensces, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.32-33

Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözler'i

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.191-206

SÖMÜRGECİLİK VE YABANCI DİL EĞİTİMİNE RADİKAL BİR BAKIŞ: NGUGI WA THIONG’O

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.17-22

The Socialist Realist Poets' Struggle for Their Rights within the Context of Art Activities Between the period of 1940-1960

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.41-45

, Suç Ve Ceza Kavramlarına Toplumsal Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu

3. Uluslararası Çin’den Adriyatk’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.193-207 Sustainable Development

The Sources Which Şemsettin Sami’s Gave Benefits From And A Dramaturgic Analysis Of The Work In Political Context

III. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.229-235

The Function of Body Language Within Language Communication Relationship

IMACBE 15,3rd International Multi-Conferance On Acricultural, chemical,ecosystems, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 21 May 2015, pp.84-90 Creative Commons License

Paint Art in 'My Name is Red' in the Contex of the Conflict Between East and West

III International Congress of Turkology, Varşova, Poland, 25 - 27 June 2014, pp.31-32

Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Hayat Felsefesi

Uluslar arası Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 December 2012, pp.27-40

Namık Kemal’in Siyasi Düşünceleri ve Devlet İdeali

Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu,, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, vol.1, pp.405-425

Books & Book Chapters

Turkish - Persian National Anthems

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklâl Marşı, Birol Emil-Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınevi, İstanbul, pp.123-131, 2021

THE PERCEPTION OF MOUNT ARARAT IN TURKISH CULTURE AND IN TURKISH LITERATURE

in: THE IMAGE OF WOMAN, Dr. Violla MAKHZUM Kaldygul ADILBEKOVA, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-37, 2021

Necip Fazıl'ın Şiirinde Metafizik Korku ve Endişe

in: Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a Armağan, Öztürk Emiroğlu,Gülsemin Hazer,Macit Balık,Hülya Ürkmez, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.199-221, 2020

Şemsettin Sami’nin Gâve’sinin Üç Farklı Kültürdeki Varyantları ve Eserin Politik Bağlamda Dramaturjik Analizi

in: International Academic Studies İn Philology, Göre Zehra, Editor, Uluslararsı Stamparıja Ivpe Yayınevi, Çetinje/Karadağ/Montenegro, pp.158-177, 2019 Creative Commons License

Ülker Köksal'ın Tiyatrolarında Anadolu Kadınının Modernitenin Etkisinde Yansıttığı Değişim/Dönüşüm Algısı

in: Türk Dünyasında Kadın Algısı, Ulusan, Ş., Kayhan, S., Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, pp.515-531, 2016 Creative Commons License

TİRAJE

Ankara Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2014

Metrics

Publication

75

Project

8

Thesis Advisory

13

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals