Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Denmark, 2 - 04 June 2017, pp.226-227 Sustainable Development

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Denmark, 2 - 04 June 2017, pp.223

A proposed study: the combined techniques of storytelling and systemic interventions

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Denmark, 2 - 04 June 2017, pp.358

Öğretmenlerin ve Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve Yaşam Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1643-1644 Sustainable Development

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAM AMAÇLARINN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.79-87

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMI PERSONELİNİN İKİNCİL TRAVMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.1133-1136

Books & Book Chapters

Tutumlar ve Kalıp Yargılar

in: Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar, YAM FARUK CANER, KORKMAZ OZAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.199-219, 2023

TRAVMA ÇALIŞAN UZMANLARIN ÖZBAKIMI VE YARDIM EDENE YARDIM

in: PSİKOLOJİK İLK YARDIM KURAM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA. "SAHA ÇALIŞANLARI İÇİN BİR KILAVUZ", MAHSUM AVCI & RAMAZAN AYDIN, Editor, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Yayını, Ankara, pp.345-381, 2023

Therapeutic Storytelling: How Can We Use Stories More Effectively?

in: Narrative Theory and Therapy in the Post-Truth Era, Yılmaz Recep, Koç Bozkurt, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.191-210, 2022

AİLE DİZİLİMİ: ÖYKÜSEL TERAPİDE DİZİLİM TEKNİĞİNİN KULLANIMI

in: Psikolojik Danışmada Güncel Konular Yeni ve Eski Sorunlara Güncel Yaklaşımlar, Tanhan Fuat, Editor, Palme Yayınevi, İzmir, pp.1-9, 2022

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUK-EBEVEYN ETKİLEŞİMİ

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat TANHAN, Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.343-353, 2020

Metrics

Publication

42

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals