Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Efficacy of EMDR in Earthquake Trauma: Case Report

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, ss.477-500, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM AMACININ ARACI ROLÜ

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.103-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination on Personality Traits and Life Goals of Teachers

The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE), cilt.6, ss.14-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the perception about earthquake based on elementary school students’ opinions

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.1581-1601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Predictors among Emotion Awareness Levels of College Students

The Online Journal of Counseling and Education, cilt.3, ss.40-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışmasına İlişkin Psikometrik Bir Analiz

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.179-189, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Nature Training on the Sense of Limitedness of Elementary School Children, Who Experienced an Earthquake

Mediterranean Journal of Educational Research, ss.542-548, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A proposed study: the combined techniques of storytelling and systemic interventions

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.358

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.226-227

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.223

Öğretmenlerin ve Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve Yaşam Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1643-1644

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAM AMAÇLARINN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.79-87

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMI PERSONELİNİN İKİNCİL TRAVMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1133-1136

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION ABOUT EARTHQUAKE BASED ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS

ICEC 2014 3rd INTERNATONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.34