Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Efficacy of EMDR in Earthquake Trauma: Case Report

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.1, ss.477-500, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM AMACININ ARACI ROLÜ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.62, ss.103-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination on Personality Traits and Life Goals of Teachers

The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE), cilt.6, sa.3, ss.14-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the perception about earthquake based on elementary school students’ opinions

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1581-1601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Predictors among Emotion Awareness Levels of College Students

The Online Journal of Counseling and Education, cilt.3, sa.3, ss.40-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışmasına İlişkin Psikometrik Bir Analiz

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.179-189, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Nature Training on the Sense of Limitedness of Elementary School Children, Who Experienced an Earthquake

Mediterranean Journal of Educational Research, ss.542-548, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A proposed study: the combined techniques of storytelling and systemic interventions

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.358

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.226-227

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.223

Öğretmenlerin ve Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve Yaşam Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1643-1644

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAM AMAÇLARINN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.79-87

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMI PERSONELİNİN İKİNCİL TRAVMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1133-1136

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION ABOUT EARTHQUAKE BASED ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS

ICEC 2014 3rd INTERNATONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.34