Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Ürdün Roman Yazarı Subhî Fahmâvî'nin Eserlerinde Bir Anlatım Aracı Olarak İktibas Sanatı

İSlami Araştırmalar Dergisi, vol.32, no.3, pp.600-614, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.635-651, 2020 (International Refereed University Journal)

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.105-127, 2020 (International Refereed University Journal)

Arapça Öğreniminde Yapılan Kullanım Hataları

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.192-235, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

خصائص الشخصية اليهودية وإسهامها في السرد من خلال رواية "صديقتي اليهودية" لصبحي فحماي

تمثيلات الشخصية اليهودية في رواية العربية المعاصرة: ٢٠٠٠ ـ٢٠٢٠ أنموذج, Amman, Jordan, 3 - 05 June 2021 Sustainable Development

Çağdaş Ürdün Romanında Türkiye İmajı ve Türkçe: Subhî Fahmâvî Örneği

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 26 November 2020, no.75, pp.165-171

İlahiyat Öğrencilerinin Arapça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Yaptıkları Dilsel Hataların Nedenleri ve Çözüm Yolları

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, no.36306, pp.224-230 Sustainable Development

Subhi Fehmâvî'nin "Sadikati'l Yahudiyye" Adlı Romanında Eleştiri Üslûbu

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.319-327 Sustainable Development

İki Dilli Manzum Sözlükler Arasında Bir Mükayese Lugat-ı Ferişteoğlu-Nûbihar Örneği -

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Düşüncesinde İslam), Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, vol.1, no.22, pp.61-71

Modern Arap Romanında Latin Edebiyatı Etkisi: Subhi Fehmavi Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, Italy, 27 - 30 June 2018, vol.1, no.1, pp.294-295

Leksikografi ve Ahmed-i Hânî'nin Bu Alana Katkısı

I.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, vol.1, no.10, pp.503-510 Sustainable Development

Other Publications