Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arapça Öğreniminde Yapılan Kullanım Hataları

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.192-235, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlahiyat Öğrencilerinin Arapça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Yaptıkları Dilsel Hataların Nedenleri ve Çözüm Yolları

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, no.36306, ss.224-230

Subhi Fehmâvî'nin "Sadikati'l Yahudiyye" Adlı Romanında Eleştiri Üslûbu

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.319-327

İki Dilli Manzum Sözlükler Arasında Bir Mükayese Lugat-ı Ferişteoğlu-Nûbihar Örneği -

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Düşüncesinde İslam), Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, no.22, ss.61-71

Modern Arap Romanında Latin Edebiyatı Etkisi: Subhi Fehmavi Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, İtalya, 27 - 30 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.294-295

Leksikografi ve Ahmed-i Hânî'nin Bu Alana Katkısı

I.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, no.10, ss.503-510

Diğer Yayınlar