Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TREATMENT OF MİLD AND MODERATE MALOCCLUSİONS WİTH CLEAR ALİGNER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.116

DENTAL AND SKELETAL EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.92

EARLY TREATMENT OF AN INDIVIDUAL WITH SKELETAL CLASS 3 ANOMALY IN THE GROWTH AND DEVELOPMENT PERIOD WITH A FACE MASK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.137

SURGICAL SUPPORTED OF IMPACTED MAXILLARY CANINE TOOTH

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.139

EVALUATION OF THE EFFECT THE UPPER INCISOR POSITION ON SOFT TISSUE

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.7

Rapid Maxillary Expansion and Fixed Orthodontic Treatment: A Case Report

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.3-4

Maksimum Ankraj Vakasında T Loop ile Kanin Retraksiyonu

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.300-3001

İki Farklı Pürüzlendirme Tekniğinin Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkisi

NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.281-282

Lineer Ölçümler ve Bolton Analizinin OrthoCAD Yazılımıyla Karşılaştırılması

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresine, Diyarbakır, Turkey, 20 - 29 May 2021, pp.145-146

BILATERAL MINI-SCREW SUPPORTED DISTALIZATION APPLICATION: A CASE REPORT

1.ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.197-198

FUNCTIONAL AND FIXED ORTHODONTIC TREATMENT IN AN INDIVIDUAL WITH CLASS II MALOCCLUSION: A CASE REPORT

1.DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.169-170

RAPID MAXILLARY EXPANSION APPLICATION IN A PATIENT WITH BILATERAL POSTERIOR CROSSBTE: A CASE REPORT

1. ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.195-196

İdiopatik Nedenlerle Gömülü Kalan Üst Santral Dişin Essix Plakla Sürdürülmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.1-2

Travma Nedeniyle İntrüze Olan Santral Keser Dişin Hareketli Aparey İle Ekstrüzyonu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.1-2

Orthodontic Camouflage Treatment of Skeletal Class III Malocclusion

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTI DERNEGI SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 02 November 2019 - 05 October 2020, pp.1-2

Books & Book Chapters

RETENTİON AND CURRENT APPROACHES IN ORTHODONTICS

in: ORTODONTİDE PEKİŞTİRME VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAMAN, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.347-358, 2021

ORTHODONTIC OCCLUSION AND ITS EFFECTS ON THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT

in: ORTODONTİDE OKLÜZYON VE TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ÜZERİNE ETKİLERİ, Doç. Dr. Hakan KAYA,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFADAR, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.273-288, 2021

MULTISDISCIPLINARY APPROACHES IN HEALTH SCIENCES-4

in: MULTISDISCIPLINARY APPROACHES IN HEALTH SCIENCES-4, Doç. Dr. Ayten DİNÇ, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.499-518, 2020