Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY AMONG DIFFERENT MELON ACCESSIONS USING PEROXIDASE GENE MARKERS

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.29, ss.8017-8024, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Genetic diversity analysis in the Turkish pepper germplasm using iPBS retrotransposon-based markers

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.44, sa.1, ss.1-14, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphological and molecular characterization of turkish landraces of Cucumis melo L.

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, cilt.42, sa.1, ss.51-58, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Expression and mapping of anthocyanin biosynthesis genes in carrot

THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, cilt.126, sa.7, ss.1689-1702, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of ISSR, SRAP, and RAPD markers to assess genetic diversity in Turkish melons

SCIENTIA HORTICULTURAE, cilt.130, sa.1, ss.349-353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular Genetic diversity in Lake Van Basin Melons(Cucumis melo L.) Based on RAPD and ISSR Markers

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.264-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı kabuksuz çekirdek kabağı (Cucurbita pepo var. styrica) ıslah hatlarında tohum verimi ve kalitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.22, sa.1, ss.12-19, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Screening of Turkish melon accessions for resistance to ZYMV, WMV and CMV

Notulae Scientia Biologicae, cilt.2, sa.1, ss.55-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Salinity Tolerance Levels of Melon Genotypes Collected from Lake Van Basin

Journal of Biological Sciences, cilt.5, sa.5, ss.637-642, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMİNATİON OF GENETİC VARİATİON AMONG DİFFERENT MELON ACCESSİONS THROUGH PEROXİDASE GENE MARKERS

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.59

Cyclamen coum’da Somatik Embriyogenesis

1.ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.114-115

Molecular Markers in Plant Breeding: KASP; a Recent Tool in Efficient Breeding

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.30

GENETIC DIVERSITY IN WILD FRITILLARIA IMPERIALIS L. IN VAN LAKE (TURKEY) BASIN BY iPBS PRIMERS

VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.378

New insight into the genetics of anthocyanin accumulation in carrot

Carrot and Other Apiaceae International Symposium, Angers, Fransa, 17 - 19 Eylül 2014, ss.42

Elucidating the genetic basis underlying anthocyanin pigmentation in carrot

36th International Carrot Conference, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 16 Ağustos 2013, ss.1

Bazı kavun genotiplerinin ISSR, SRAP ve RAPD markörleri ile genetik karakterizasyonu

VI Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, ss.25

Effects of irradiation doses on haploid embryo and plant production in naked and shelled seed pumpkins

Proceedings of the XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People, Lisbon, Portekiz, 22 - 27 Ağustos 2010, cilt.929, ss.381-384

Melon breeding for resistance to Fusarium wilt using molecular markers and dihaploidization

IV International Symposium on Cucurbits, Hunan, Çin, 21 - 26 Eylül 2009, cilt.871, ss.201-206

Mapping the P1 and Y2 genes that condition purple and yellow root color of carrot

32nd International Carrot Conference, Arcachon, Fransa, 5 - 07 Eylül 2007, ss.1

Mor Havuçta Somatik Embriyogenesis Üzerine Eksplant Tipi ve 2,4-D’nin Etkisi

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.55-59

Erkek kısır ebeveynli domates F1 çeşit ıslahı

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.424-427

Pseudomonas viridiflava: a new bacterial pathogen of Melon and Watermelon in Turkey

Proceedings of the IIIrd International Symposium on Cucurbits, Townsville, Avustralya, 11 - 17 Eylül 2005, cilt.731, ss.363-365

The influence of humic acid application in high nitrogen levels on the yield, nitrate and nutrient contents in lettuce

International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.58-63

Kentsel arıtma çamurunun marulda bitki gelişimi üzerine etkisi

6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2001, ss.143-147

Diğer Yayınlar