Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Şiirinde Acem İmgesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.Özel Sayı, pp.43-61, 2016 (National Refreed University Journal)

DİVAN ŞİİRİNDE KIRMIZI RENK "THE RED COLOR IN DIVAN POETRY"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT MECMUASI, vol.25, pp.57-91, 2015 (International Refereed University Journal)

OSMANLI ŞİİRİNDE ÖTEKİ VE BAŞKASI OLARAK KÂFİR İMGESİ "THE IMAGE OF HERETIC AS OTHER AND ANOTHER IN OTTOMAN POETRY"

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.431-445, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAMDİ'NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİNDE TERCÜME VE YERLİ SÖYLEM "TRANSLATION AND NATIONAL DISCOURSE IN HAMDI'S MASNAVI YUSUF U ZULEYHA"

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, vol.44, no.44, pp.37-63, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

HATAYİ-İ TEBRİZİ'NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2009, no.17, pp.36-56, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bell As A Poetical Image In The Ottoman Poetry

AGP Academic Research, Budapeşte, Hungary, 19 - 22 August 2016, pp.196-205

Ibrahim Muteferrika As A Translator In The Context Of Tarih-i Sayyah

AGP Academic Research, Barcelona, Spain, 5 - 07 February 2016, pp.191-196

Books & Book Chapters

Tarih-i Seyyah

Grafiker Yayınları, Ankara, 2016

Divan Şiirinde Renkler

Grafiker Yayınları, Ankara, 2016

XIX. YÜZYILDA KADIN ŞAİRLER

in: XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI, Macit M., Horata O., Editor, Tc Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-79, 2012

Episodes in the Encyclopedia