Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Şiirinde Acem İmgesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.43-61, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DİVAN ŞİİRİNDE KIRMIZI RENK "THE RED COLOR IN DIVAN POETRY"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.25, ss.57-91, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OSMANLI ŞİİRİNDE ÖTEKİ VE BAŞKASI OLARAK KÂFİR İMGESİ "THE IMAGE OF HERETIC AS OTHER AND ANOTHER IN OTTOMAN POETRY"

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.431-445, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAMDİ'NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİNDE TERCÜME VE YERLİ SÖYLEM "TRANSLATION AND NATIONAL DISCOURSE IN HAMDI'S MASNAVI YUSUF U ZULEYHA"

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, cilt.44, no.44, ss.37-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HATAYİ-İ TEBRİZİ'NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2009, no.17, ss.36-56, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bell As A Poetical Image In The Ottoman Poetry

AGP Academic Research, Budapeşte, Macaristan, 19 - 22 Ağustos 2016, ss.196-205

Ibrahim Muteferrika As A Translator In The Context Of Tarih-i Sayyah

AGP Academic Research, Barcelona, İspanya, 5 - 07 Şubat 2016, ss.191-196

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarih-i Seyyah

Grafiker Yayınları, Ankara, 2016

Divan Şiirinde Renkler

Grafiker Yayınları, Ankara, 2016

XIX. YÜZYILDA KADIN ŞAİRLER

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI, Macit M., Horata O., Editör, Tc Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.58-79, 2012

Ansiklopedide Bölümler