Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları ile Okul İklimi Arasındaki İlişki

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.84

Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

V. International Eurasian Educatonal Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.484-486

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Dağıtımcı Liderlik ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018 Sustainable Development

Okul Kültürü ile Motivasyon Arasındaki İlişki

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Öğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

ICES-UEBK 2018: 27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.882-884

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi: Öğretmen Görüşleri Bağlamında Nitel Bir Çözümleme

IX.Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.36-37

Maarif Müfettişlerinin Stres Kaynaklarının Ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

IX.Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.84-85

ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 October 2017, pp.182-184

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ MÜFETTİŞ, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.229-231

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.180-181

Müfettişlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014, pp.55

Ortaokul Müdürlerinin Seçmeli Derslere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, pp.72-79

KOBİ lerin Halka Arz Sürecinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Etkileri Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

9.Uluslararası Muhasebe Konferansı-KOBİ Muhasebe Ölçüm Teknikleri ve Finansal Tablo Açıklamaları, Turkey, 4 - 05 October 2012

Books & Book Chapters

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi

in: Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Yaklaşımları: Kuram ve Uygulama, Prof. Dr. Abdurahman İLĞAN, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.355-383, 2022

Qrestad Lisesi (Qrestad Gymnasium)

in: Teorik ve Pratik Yönleriyle Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mehmet MAZLUM, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.603-610, 2022

Küçük Okul (Butik Okul)

in: Teorik ve Pratik Yönleriyle Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu,Dr. Öğr. Ü. Muhammed Mehmet MAZLUM, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.407-437, 2022

Howard Gardner

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi-Doğu ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Prof. Dr. Zihni MEREY, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.637-660, 2020

Okul Yöneticilerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

in: Pandemi ve Eğitim, Prof. Dr. Fuat TANHAN,Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.59-102, 2020

Geleneksel Sınıftan Sanal Sınıfa Sınıf Yönetimi

in: Pandemi ve Eğitim, Prof. Dr. Fuat TANHAN,Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.103-129, 2020

Yaratıcı Liderlik

in: Liderlik-Kuram-Araştırma-Uygulama, Prof. Dr. Kürşad YILMAZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.777-793, 2020

Müfettişlerin Hak ve Sorumulukları

in: Eğitim Hukuku, Doç. Dr. Tufan AYTAÇ, Editor, PEGEMAKADEMİ, Ankara, pp.209-226, 2020

Okul Yöneticilerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

in: Pandemi ve Eğitim, Tanhan Fuat, Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.59-102, 2020

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN MAARİF MÜFETTİŞİ, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, PROF. DR. FUAT TANHAN,DR. ÖĞR. Ü. H. İBRAHİM ÖZOK, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.112-134, 2020

Okul İklimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

in: Eğitim Bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Tanhan, F., Özok, H.İ., Aladağ,C., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.100-116, 2019

Hizmet İçi Eğitim Aracı Olarak Lisansüstü Eğitim

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan, F., Editor, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.119-133, 2019

Eğitim Denetiminde Etik

in: Eğitimde Ahlak Ve Etik, Oral,B., Çoban, A., Bars, M., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.259-280, 2019

Türk Eğitim Sisteminde Reform ve Yenileşme Girişimleri

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.69-98, 2019

Relationship Between Quantum Leadership Behavior of School Principals and Levels of Creativity of Teachers

in: Chaos, Complexit and Leadership 2017, Erçetin, Ş.Ş., Potas, N., Editor, Springer, London/Berlin , Cham, pp.293-306, 2019

Metrics

Publication

50

Project

5

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals