Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Çilek Yapraklarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Farklı Hormon Uygulamalarının Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.225-232, 2019 (International Refereed University Journal)

Tuz Stresinin Farklı Fasulye Genotiplerinde Bazı Besin Elementi İçeriği ile Toplam Antioksidan ve Toplam Fenol İçeriğine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, no.1, pp.136-144, 2019 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Bazı Fasulye(Phaseolus Vulgaris L.)Genotiplerinin Tuza Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.26, no.3, pp.421-429, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Stomata, Pollen and Hairiness Properties in Some Melon Genotypes

1. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.456

Determination of Fruit Characteristics in Semame and Sihke Melon Genotypes

1. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.458

Van Gölü Havzası Fasulye Genotiplerinin Tuzluluğa Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 September 2014, pp.545