Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of organic amendments on cadmium uptake of spinach and plant growth under cadmium toxicity

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.5, ss.3174-3179, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çilek Yapraklarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Farklı Hormon Uygulamalarının Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.29, sa.2, ss.225-232, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz Stresinin Farklı Fasulye Genotiplerinde Bazı Besin Elementi İçeriği ile Toplam Antioksidan ve Toplam Fenol İçeriğine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.29, sa.1, ss.136-144, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Bazı Fasulye(Phaseolus Vulgaris L.)Genotiplerinin Tuza Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.26, sa.3, ss.421-429, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Stomata, Pollen and Hairiness Properties in Some Melon Genotypes

1. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.456

Determination of Fruit Characteristics in Semame and Sihke Melon Genotypes

1. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.458

Van Gölü Havzası Fasulye Genotiplerinin Tuzluluğa Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, ss.545