Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BLOK TABANLI PROGRAMLAMA UYGULAMALARINDAN SCRATCH 3.0’IN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2022)), Aydın, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.1 Creative Commons License

E-Öğrenme Sürecinde Aykırı Veriler ve Baş etme Yolları

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

E-Değerlendirme Ortamlarında Öğrenenlerin Dönüt Tercihlerinin İncelenmesi.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018), İzmir, Turkey, 1 - 03 May 2018

Online learners’ readiness and learning interactions: A sequential analysis

15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age, CELDA 2018, Budapest, Hungary, 21 - 23 October 2018, pp.38-44 identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi

11. International Computer Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

An Investigation of Digital Citizenship and Cyberloafing Status of Prospective Teachers

European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, 21 - 25 August 2017

Investigating the relationship between cyberbullying and perceived social support in primary school students

European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), COPENHAGEN, Denmark, 21 - 25 August 2017

Using Mobile Eye Tracking Technique in Micro teaching Practices of Pre service Teachers

European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland, 22 - 26 August 2016

Students and Teachers on Facebook Usage Purposes and Adoption

European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland, 22 - 26 August 2016

Online learners' navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016, CELDA 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.135-141 identifier

Öğrencilerin Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortam Performanslarının İncelenmesi Google Doküman Örneği

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS15)., AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.12-13

EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.77-87 identifier

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psiko Sosyal Boyutlar Açısından Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium., Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Books & Book Chapters

Linking Assessment Results and Feedback Representations in E-assessment: Evidence-Centered Assessment Analytics Process Model

in: Visualizations and Dashboards for Learning Analytics, Sahin M.,Ifenthaler DSahin M.,Ifenthaler D., Editor, Springer Nature, Berlin, 2021

Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness

in: Online Teaching and Learning in Higher Education, Pedro Isaias,Demetrios G.,Dirk Ifenthaler, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.117-131, 2020

7- Acil Uzaktan Öğretim Sürecinde Ders Tasarımı

in: PANDEMİ VE EĞİTİM, Fuat TANHAN, Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic.Ltd. Şti, Ankara, pp.131-144, 2020

E-Öğrenmede Anormal Davranışlar ve Aykırı Değerler

in: Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.33-48, 2020

Kestirim Yöntemleri

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Tolga Güyer, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.67-88, 2020

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment., Demetrios SampsonJ. Michael SpectorDirk IfenthalerPedro IsaíasStylianos Sergis, Editor, Springer, Cham, pp.105-122, 2019

“ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİTİMİ”NİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Sakarya Üniversitesi, TOJET, Ankara, pp.489-507, 2017

Mikro-öğretimde mobil göz izlemenin kullanılması.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.383-392, 2016

BÖLÜM 4. Yeni Site Tasarlama

in: WEB SİTELERİ İÇİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜMLERİ, Özdemir, S., Şengel, E., Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.55-86, 2012

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals