Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Impact of family support and perception of loneliness on game addiction analysis of a mediation and moderation

International Journal of Game-Based Learning, vol.9, no.4, pp.15-30, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive

European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), vol.22, no.2, pp.71-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENME ANALİTİKLERİ BAĞLAMINDA E-ÖĞRENME VERİLERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN BELİRLENMESİ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.9, no.1, pp.292-309, 2019 (International Refereed University Journal)

Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, no.1, pp.292-309, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.745-764, 2018 (International Refereed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duyguları ve Araştırma Topluluğu Algılarıyla İlgili Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.44, pp.90-114, 2017 (International Refereed University Journal)

E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİNE DAYALI ETKİLEŞİM PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.7, no.2, pp.172-192, 2017 (International Refereed University Journal)

E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.2, pp.172-192, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.77-87 identifier

Books & Book Chapters

Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness

in: Online Teaching and Learning in Higher Education, Pedro Isaias,Demetrios G.,Dirk Ifenthaler, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.117-131, 2020

Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness

in: Online Teaching and Learning in Higher Education, Pedro Isaias, Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler, Editor, Springer, Cham, Berlin, pp.117-131, 2020

E-Öğrenmede Anormal Davranışlar ve Aykırı Değerler

in: Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.33-48, 2020

7- Acil Uzaktan Öğretim Sürecinde Ders Tasarımı

in: PANDEMİ VE EĞİTİM, Fuat TANHAN, Halil İbrahim ÖZOK, Editor, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic.Ltd. Şti, Ankara, pp.131-144, 2020

Kestirim Yöntemleri

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Tolga Güyer, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.67-88, 2020

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment., Demetrios SampsonJ. Michael SpectorDirk IfenthalerPedro IsaíasStylianos Sergis, Editor, Springer, Cham, pp.105-122, 2019

“ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİTİMİ”NİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Sakarya Üniversitesi, TOJET, Ankara, pp.489-507, 2017

Mikro-öğretimde mobil göz izlemenin kullanılması.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.383-392, 2016