Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of family support and perception of loneliness on game addiction analysis of a mediation and moderation

International Journal of Game-Based Learning, cilt.9, ss.15-30, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive

European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), cilt.22, ss.71-85, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.745-764, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duyguları ve Araştırma Topluluğu Algılarıyla İlgili Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.90-114, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİNE DAYALI ETKİLEŞİM PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.7, ss.172-192, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 6 - 08 Temmuz 2015, ss.77-87 identifier