Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Isınmanın Çat Baraj Gölü Üzerindeki Yüzen Adalara Etkisinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi, Van, Turkey, 29 September 2022, vol.1, pp.88-99

YABANCI TURİSTLERİN ÇIRALI DALYANA İLİŞKİN ALGILARI

6th International West Asia Congress of Tourism Research , Tbilisi, Gürcistan, Batumi, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.49-50

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Georgia, pp.135

Kontrol Listesi Yaklaşımıyla Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Van Sazlığı Örneği

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.1062-1068 Sustainable Development

Van‘ın Uluslararası Turizm Pazarı

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, pp.756-771

Batı Akdenizde Bölgesinde Ekoturizm ve Yerel Ürün İlişkisi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.1-913 Sustainable Development

GRADING THE ECOTOURISM AND ATTRACTION SOURCES IN ERCIŞ DISTRICT

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, pp.221-231 Sustainable Development

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53 Creative Commons License

TURKEY’S PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL FEMALE TRAVELERS

7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 October 2019, vol.1, no.1, pp.430-441

VAN’IN ULUSLARARASI TURİZM PAZARI

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.756-771

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE EKOTURİZM VE YEREL ÜRÜN İLİŞKİSİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.87-99 Sustainable Development

Erciş İlçesinde Ekoturizm ve Çekim Kaynaklarının Derecelendirilmesi

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.221-231 Sustainable Development

VAN İLİ ÇOK YILLIK YEREL BİTKİ GEN KAYNAKLARININ GASTRONOMİKDEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.721-726

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, no.1, pp.225-227

Yerkabuğunun bölgesel yükseliminin tespitinde akarsu depolarının kullanımı: Murat Nehri örneği (Muş Havzası)

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Mühendislik ve Doğal Bilimleri Oturumu), Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.225-228

TURİZME KONU OLAN TARİHİ KENTLERE BİR ÖRNEK ESKİ VAN KENTİ

Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, Karabük, Turkey, 24 - 27 October 2018, pp.76-89

VAN’DA SULAK ALANLARIN MEVCUT DURUMU VE TURİZME KONU OLMA YETERLİLİKLERİ

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, vol.1, pp.370-381

Turizmde Derin Öğrenme

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 September 2018 - 29 September 2019, pp.1116-1123

Turizme Konu Olan Tarihi Kentlere Bir Örnek Eski Van Kenti

1st International Conference on Tourism and Architecture, Van, Turkey, 24 - 27 October 2018, pp.13-21

KIRSAL TURİZMDE ALAN YÖNETİMİ ÖNERİSİ ORDU AYBASTI YAYLALARI

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018

Van'da Sulak Alanların Mevcut Durumu ve Turizme Konu Olma Yeterlilikl

INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM 3-6 OCTOBER 2018, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.370-381 Sustainable Development

KADINLARIN EKOTURİZM FAALİYETLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ: KAÇKAR DAĞI MİLLİ PARKI YAYLALARI ÖRNEĞİ (RİZE)

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Türkiye, Van, Turkey, 29 September 2018, pp.277-286 Sustainable Development

AKILLI VE DOĞAL TURİZM

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.334-335

TURİZMDE STRATEJİ BELİRLEMEDE, PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.226-227

VAN VE YÖRESİNİN ATASAL ÇEŞİDİ ERCİŞ ÜZÜMÜNÜN AGROTURİZM DEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.705-710

İNKÖY’S ECOTOURISM RESOURCES ANDLOCAL DEVELOPMENT

5TH EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE, Tiflis, Georgia, 10 - 12 September 2018, vol.1, no.1, pp.85-96 Sustainable Development

ECOTOURISM AS A SOCIAL INNOVATION: LESSONS FROM TURKEY

5TH EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE, Tiflis, Georgia, 10 - 12 September 2018, vol.1, no.1, pp.42-55 Sustainable Development

Van İli Erciş İlçesindeki Mevcut Bağ Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Belirlenmesi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.1, pp.85-97

Van Gölü Su Bütçesi Bileşenleri ve Modellenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS On The 75th Anniversary Of TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.437

A FEMINIST GEOGRAPHY STUDY ON TOURISM POTENTIAL OF VAN: NGOS’ PERSPECTIVE

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.124-125, Van, Turkey, 28 September 2017

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADINLARA ÖZEL KATLAR KONSEPTİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.126-127

Kayak Merkezlerinin Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Alan Araştırması: Van ve Bitlis İlleri Örneği

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.182-183 Sustainable Development

Turizmin Diyarbakır Halkının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.7-8

Van ve Bitlis İllerinde Bulunan Kayak Merkezlerinin Yer Seçimleri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.352-353

Concepts of Women s Special Floors in Hospitality Industry

International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİNDEKİ MEVCUT BAĞ ALANLARININCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.85-97

Winemaking: A Tradition in Assyrian Community in Mardin Turkey

11th annual conference of the American Association of Wine Economists, Czech Republic, 28 June - 02 July 2017

Identifying Critical Success Factors in Turkish Wine Tourism from the Perspectives of Travel Agencies

11th annual conference of the American Association of Wine Economists, 28 June - 02 July 2017

A METHODOLOGİCAL APPROACH İN ECOTOURİSM: CRİTİCAL GIS

IV. AVRUPA EKOTURİZM KONFERANSI, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017 Sustainable Development

WOMEN STUDİES AND ECOTOURİSM: AN ANALYSİS OF LİTERATURE

IV. AVRUPA EKOTURİZM KONFERANSI, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.86-107 Sustainable Development

Ecotourism Approaches in the Protected Areas: Australia, New Zealand, Kenya and Turkey

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.14-15 Sustainable Development

Relationship between Ecotourism and Culture:A Case Study on Eastern Black Sea Region

4.Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.13-14 Sustainable Development

A Methodological Approach in Ecotourism: Critical GIS

4.Avrupa Ekoturizm Kongresi, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.85 Sustainable Development

Women Studies and Ecotourism: An Anlysis of Literature

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, Karabük, Turkey, 17 April 2017, pp.86-87 Sustainable Development

The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu, Turkey

HLST 2016, 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016, pp.415-427 Sustainable Development

The Impact of Tourism on the Residents' Quality of Life: The Case of Van, Turkey

HLST 2016, 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016, pp.427-438

KORUNAN ALANLARDA SOSYAL ADALET: RİZE İLİ ÖRNEĞİ

GEOMED-2016, Antalya, Turkey, 23 May - 25 June 2016, vol.1, no.1, pp.1-15

Sosyal Adalet: Rize İli Örneği

GEOMED 2016, 4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2016, pp.402-412

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN BAĞCILIKTA KULLANIMI

VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.770-774

Viniculture In Urartu Civilization

The international Conferance Enometrics XXII, Brno, Czech Republic, 27 - 30 May 2015, pp.1-10

From Wine Production to Wine Tourism Experience: the Case of Anatolia

The international Conferance Enometrics XXII, Brno, Czech Republic, 27 - 30 May 2015, pp.1-15

VAN İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KIRSAL KALKINMA PROJELERİ VE MEKÂNSAL DAĞILIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.512-521 Creative Commons License

FROM WİNE PRODUCT İON TO WİNE TOUR İSM EXPER İENCE THECASE OF ANATOL İA TURKEY

XXIIII ENOMETRIICS CONFERENCE, 2015 BRNO -- CZ, Brno, Czech Republic, 27 - 29 May 2015

VAN GÖLÜ GÜNEYDOĞUSUNUN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKOTURİZM

TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.245-254 Sustainable Development

Van Gölü Havzasında Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Van Gölünün GD’sunda jeomorfolojik kaynaklar ve ekoturizm

, IASSR V.European Conference on Social and Behavioral Sciences,, St. Petersburg, Russia, 8 - 12 September 2014, pp.1-5 Sustainable Development

‘VISITORS’ PERCEPTİONS OF LAKE VAN SPORTS FESTİVAL’

LEİSURE STUDİES ASSOCİATİON (LSA) CONFERENCE 2014, Sweden, 7 - 09 July 2014

Visitors Perception of Lake Van Water Sports Festival

LSA 2014, Sport, Festivity and Digital Culture, Glasgow, United Kingdom, 7 - 09 June 2014, pp.1-10

Devrekani Watercourse Basin Extreme Sports’ Potential Determined Through Swot Analysis

LSA 2014, Sport, Festivity and Digital Culture, Glasgow, United Kingdom, 7 - 09 June 2014, pp.1-10

VAN İLİ TURİZMİNİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

III. DİSİPLİNLERARASI TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.1120-1129

Van İli Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması

III. Disiplinlerarsı Turizm Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.1-15

VAN İLİNDE TURİZMİN ARZ KAYNAKLARI ''ÇEKİCİLİKLER''

VAN TURİZMİ GELECEĞİNİ ARIYOR, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.53-95

Van İlinde Turizmin Arz Kaynakları; Çekicilikler

Van Turizmi Geleceğini Arıyor Çalıştay Kitabı, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.53-95

LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT IN TOURISM IN YENICE COUNTY (YC), KARABUK, TURKEY

COMMUNITIES AS A PART OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM – SUCCESS FACTOR OR INEVITABLE BURDEN?, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.141-154

TOURISM AS A TOOL OF RURAL DEVELOPMENT: CASE OF ABALI VILLAGE, VAN, TURKEY

COMMUNITIES AS A PART OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM – SUCCESS FACTOR OR INEVITABLE BURDEN?, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.11-19

Tourism as a Tool of Rural Development: Case of Abalı Village, Van, Turkey

Communıtıes As A Part Of Sustaınable Rural Tourısm Success Factor Or Inevıtable Burden, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.1-10

Local Communıty Involvement In Tourısm In Yenıce County (Yc), Karabuk, Turkey

Communıtıes As A Part Of Sustaınable Rural Tourısm Success Factor Or Inevıtable Burden, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.1-10

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KÜLTÜR TURİZM PAZARINDAKİ YERİ VE ETKİN OLMA YOLLARI

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ YILLIK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, 19 June 2013, pp.206-211

Türkiye'nin Dünya Kültür Turizm Pazarındaki Yeri ve Etkin Olma Yolları

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.202-212

Basic Motivations and Activities of Ecotourists: The Case of Lake Van Basin

The Inaugural Conference on Sustainable Business in Asia, Bangkok, Thailand, 1 - 03 November 2012, pp.1-10

Siit'te İnanç Turizmi ve Turistler Tarafından Algılanışı

Uluslararası Veysel Kareni ve Manevi Kültür Mirasımız Sempozyumu, Siirt, Turkey, 20 - 21 May 2011, pp.1

Identification and classification of nature-based tourism resources: western Lake Van basin, Turkey

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.198-207 Sustainable Development identifier identifier

ŞIRNAK’TA GELİŞTİRİLEBİLİR TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

ULUSLARARASI ŞIRNAK VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.1163-1175

Determining the Characteristics of Nature-Based Tourists: A Case of Western Lake Van Basin, Turkey

The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Nevşehir, Turkey, 25 - 30 May 2010, pp.1-10

Geçmişten Günümüze Şırnak ve Çevresinin Sosyo-Demografik Gelişimi

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.295-311

Şırnak'ta Geliştirilebilir Turizm Çekicilikleri ve Sürdürülebilirliği

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.1163-1175

Silvan'da Geliştirilebilir Turizm Çeşidi: Kültür Turizmi

Uluslararası Silvan Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.191-204

BATMAN’DA KENTLEŞME VE KENTLİLEŞME OLGUSU: PETROLÜN KENTİN SOSYO-EKONOMİK VE SOSyO-KÜLTÜREL YAŞAMINA ETKİSİ

I.ULUSLARARASI BATMAN VE ÇEVRESİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Batman, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.285-300 Sustainable Development

Batman’da Kentleşme ve Kentlileşme Olgusu

I.Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.285-301

KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA DEĞİŞEN MEKÂN ALGILAMALARI

ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE ALGILANIŞI

İCANAS 38 ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

VAN GÖLÜ HAVZASINDA SU POTANSİYELİNİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

TATVAN (BİTLİS) İLÇESİNDE JEOMORFOLOJİK BİRİMLERİN ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN ÖNEMİ

I. ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE TATVAN VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007 Sustainable Development

Türkiye’de Kültür Turizmi ve Algılanışı

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.21-34

Küreselleşme Çağında Değişen Mekân Algılamaları

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.845-862

Van Gölü Havzası Su Potansiyeli ve Geleceği

İCANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1-10

Tatvan (Bitlis) İlçesinde Jeomorfolojik Birimlerin Arazi Kullanımı Açısından Önemi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10 Sustainable Development

Van Gölü’nde Seviye Değişimi ve Tatvan Kent Planlaması Üzerine Etkisi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10

MORPHOSTRUCTURE TRANSFORMATİON WİTH EXODYNAMİC PROCESS İN MOUNTAİNS

CHALLENGES İN GEOSPATİAL ANALYSİS INTEGRATİON AND VİSUALİZATİON II, Stuttgart, Germany, 8 - 09 September 2003, pp.73-75

Morphostructure Transformation with Exodynamic Process in Mountains

Challenges in Geospatial Analysis Integration and Visualization II, Stuttgart, Germany, 8 - 09 September 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Georgia, 1 - 03 January 2003, pp.1-10

Van Gölü Seviye Değişmelerinin Buzul Dönemler ile ilişkisi

”, I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar’ da Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 03 January 2003, pp.1-15 Sustainable Development

Books & Book Chapters

BATI AKDENİZ’DE YEREL HALKIN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE İLİŞKİN ALGISI

in: Turizm Çalışmaları 2023, Doç. Dr. Songül DÜZ ÖZER,Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU,Doç. Dr. Hacer ARSLAN KALAY,Doç. Dr. Sedat ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.168-189, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Akarsular, Göller ve Gastronomi

in: Gastro Coğrafya, Doç. Dr. Oğuz DİKER,Prof. Dr. Nuray TÜRKER,Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU,Doç. Dr. Duran CANKÜL,Prof. Dr. Rahman TEMİZKAN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.2-17, 2023

VAN GÖLÜ HAVZASINDA YER ALAN TALİ HAVZALAR VE SU BİLANÇOLARINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

in: İklim Çalışmaları 2022, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Pınar BOSTAN, Onur ŞATIR, Serkan KEMEÇ, Şevket ALP, Atilla DURMUŞ, Hilal ÇELİK KAZICI, Ayşegül Feray MEYDAN, Songül ÖZER, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.51-100, 2022

Küresel İklim Değişikliği ve Turizm

in: Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, Meryem Samırkaş Komşu, Songül Özer, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.155-172, 2022

Nesnelerin İnterneti (IOT) ve Akıllı Turizm

in: Turizm Çalışmaları, Emine Cihangir, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.100-113, 2021 Sustainable Development

Rural Community Development Through Ecotourism In Turkey: Challenges and Opportunuties in The Eastern Black Sea Region

in: Ecotoruism and Rural Community Development, Velan Kunjuraman, Roslizawati Che Aziz, Nurzehan Abu Bakar, Editor, UMK Press, Kuala-Lumpur, pp.85-101, 2021

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI TURİZM

in: Turizm Çalışmaları 2021, Emine Cihangir, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.100-113, 2021

Yapay Zeka ve Davranışsal Coğrafya

in: Davranışsal Coğrafya, Nurettin Özgen,Seyit Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.321-346, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Travel Behavior Models

in: Behavioral Geography, Doç. Dr. Nurettin Özgen,Doç. Dr. Seyit Coşkun, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.247-272, 2020

Seyahat Davranış Modelleri

in: Davranışsal Coğrafya, Nurettin Özgen- Seyit Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.247-272, 2020

The Nature Of The Developed Countrıes Travel Advıce: The Example Of Van

in: Turizm Araştırmaları, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Üyesi Songül ÖZER, Üyesi Sedat ŞAHİN, Üyesi Hacer ARSLAN KALAY, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, pp.241-252, 2019

’Tarihsel Süreç İçinde Doğubayazıt Kentinin Yapısal ve Demografik Gelişimi

in: Ağrı: Akademik Makaleler I, Taştan Z., Editor, Hiper Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, pp.173-209, 2019

’CBS İle Van Gölü Havzası Güneybatısında Yer Alan Potansiyel Ekoturizm Kaynaklarının Doğal Değişkenler Açısından Derecelendirmesi

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mahmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.131-160, 2019

’Tarihsel Süreç İçinde Doğubayazıt Kentinin Yapısal ve Demografik Gelişimi

in: Ağrı: Akademik Makaleler I, Zeki Taştan, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.203-225, 2019

The Nature Of The Developed Countrıes’travel Advıce: The Example Of Van

in: Turizm Araştırmaları, Faruk Alaeddinoğlu, Songül Özer, Sedat Şahin, Hacer Arslan Kalay, Editor, Paradigma Akademi, Van, pp.241-252, 2019

CBS ile Van Gölü Havzası Güneybatısında Yer Alan Potansiyel Ekoturizm Kaynaklarının Doğal Değişkenler Açısından Derecelendirmesi

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Akköprü Ebru, Döker Mehmet Fatih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.131-160, 2019

Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Gelişimi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan, Arife Karadağ, Pervin Aksak,, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-32, 2018

İLETİŞİM - ETKİLEŞİM VE AKIŞKAN METANIN COĞRAFYASI: ULAŞIM & ULAŞTIRMA COĞRAFYASI

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, pp.203-225, 2018

Boş Zaman Etkinlikleri ve Tüketim Mekanları

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.324-347, 2018

Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir KalkınmaPolitikalarının Gelişimi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan Arife Karadağ Pervin Aksak, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-32, 2018

Boş Zaman Etkinlikleri ve Tüketim Mekanları

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.323-347, 2018

TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ VE ALTERNATİF TURİZM ARAYIŞLARI

in: Türkiye Coğrafyası Araştırmaları, Ferhat Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.205-221, 2017 Sustainable Development

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

in: BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.358-371, 2016

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.270-284, 2016

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.270-284, 2016

Nature-based Tourism in Turkey: The Yayla in Turkey’s Eastern Black Sea Region

in: Alternative Tourism in Turkey Role and Potential Development, Istvan Egresi, Editor, Springer International Publishers, Zurih, pp.71-86, 2016

Turistik Bir Ürün Olarak Van Kenti

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.259-288, 2016

Göç ve Yoksulluk: Van Kenti Örneği

in: Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.213-258, 2016

GÖÇ VE YOKSULLUK: VAN KENTİ ÖRNEĞİ

in: VAN KENT ARAŞTIRMALARI, SUVAT PARİN, Editor, BAĞLAM MATBAACILIK, İstanbul, pp.213-258, 2016

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAYARAŞTIRMASI

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİve TEKNİKLER, NURETTİN ÖZGEN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.358-373, 2016

NATURE-BASED TOURISM IN TURKEY: THE YAYLA IN TURKEY’S EASTERN BLACK SEA REGION

in: ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY, Istvan Egresi, Editor, Springer International Publishing, MUNCHEN, pp.71-86, 2016

TURİSTİK BİR ÜRÜN OLARAK VAN KENTİ

in: VAN KENT ARAŞTIRMALARI, SUVAT PARİN, Editor, BAĞLAM MATBAACILIK, İstanbul, pp.259-287, 2016

Hakkari İlinde Nüfus ve Yerleşme

in: Hakkari 2015, Faruk Alaeddinoğlu, Mehmet mercan, Mehmet Top, , Editor, Hakkari Valiliği Yayını No: 6, Van, pp.1-315, 2015

Hakkarinin coğrafi özellikleri

in: Hakkari 2015, Faruk Alaeddinoğlu, Mehmet mercan, Mehmet Top, , Editor, Hakkari Valiliği Yayını No: 6, Van, pp.1-315, 2015

HAKKARİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

in: HAKKARİ, MEHMET TOP, Editor, ANIT MATBAA, Ankara, pp.15-54, 2015

III. BÖLÜM: KENT HAYATI VE KENT KÜLTÜRÜ

in: KENT SOSYOLOJİSİ, KÖKSAL ALVER, Editor, HECE YAYINLARI, Ankara, pp.309-340, 2012

Kent Sosyolojisi

in: Kent ve Turizm, Köksal A., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.309-340, 2012

HAKKARİ EKONOMİSİ

in: HAKKARİ, MEHMET TOP, Editor, ANIT MATBAA, Ankara, pp.113-136, 2011

HAKKARİ'DE TURİZM

in: HAKKARİ, MEHMET TOP, Editor, ANIT MATBAA, Ankara, pp.137-156, 2011

HAKKARİ'DE NÜFUS VE YERLEŞME

in: HAKKARİ, , Editor, ANIT MATBAA, Ankara, pp.87-124, 2011

85. YILINDA TARİH, EDEBİYAT, COĞRAFYA VE TURİZM AÇILARINDAN KOCATEPE-BÜYÜK TAARRUZ

in: KOCATEPE'NİN TÜRK KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ, , Editor, Kocatepe Üniversitesi Yay. Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, pp.413-452, 2010

Kocatepe’nin Türk Kültür Turizmi Açısından Önemi

in: 85. Yılında Tarih, Edebiyat, Coğrafya ve Turizm Açılarından Kocatepe-Büyük Taarruz, Şahin G., Editor, Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahisar, pp.413-452, 2010

Hakkari’de Turizm

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.139-156, 2010

Hakkari İli Ekonomisi

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.115-136, 2010

Hakkari’de Nüfus ve Yarleşme

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.81-111, 2010

Metrics

Publication

234

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

23

H-Index (TrDizin)

3

Project

30

Thesis Advisory

6

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals