Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nature-Based Tourism in Turkey: The Yayla in Turkey's Eastern Black Sea Region

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY: ROLE, POTENTIAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.121, pp.71-86, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Local authorities participation in the tourism planning process

Transylvanian Review of Administrative Sciences, no.41, pp.190-212, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

International Tourists' Perception of Van

Journal of Humanities and Tourism Research, vol.10, no.4, pp.112-133, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Location Selection in Ski Resorts: Van and Bitlis Province Examples

Journal of Academic Tourism Studies, vol.1, no.1, pp.59-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Pandemic and Its Effects on Tourism

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.0, pp.233-258, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.131-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DESTINATION BRAND PERSONALITY OF TURKEY as A PLACE OF TRAVEL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.41, pp.7-22, 2018 (International Refereed University Journal)

Konaklama İşletmelerinde Kadınlara Özel Katlar

Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Karabük Üniversitesi, vol.8, no.2, pp.515-536, 2018 (International Refereed University Journal)

TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması

Karabük sosyal bilimler enstitüsü, vol.7, no.2, pp.428-448, 2017 (International Refereed University Journal)

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.14-28, 2017 (International Refereed University Journal)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) Farklı Bir Perpektif: Eleştirel CBS’ye Yönelik Bir Literatür Analizi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.187-194, 2017 (International Refereed University Journal)

2011 Van Depremi ve Kentsel Nüfusta Mekânsal Farklılaşmalar

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.39, pp.133-149, 2016 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.291-310, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Karabük Üniversitesi), vol.6, no.2, pp.291-310, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

From Wine Production to Wine Tourism Experience: the Case of Anatolia, Turkey

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.4, no.3, pp.25-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tourist perceptions of Green Practices in Eco-Friendly Hotels

Journal of Tourism Challenges and Trends, vol.2, no.7, pp.1-15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.1-15, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göç ve yoksulluk: Hakkâri örneği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.10, pp.437-462, 2011 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Destination Image from the Perspective of Travel Intermediaries

ANATOLIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, vol.21, pp.339-350, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’ye Yönelik Kültürel Turizm Turları ve Başlıca Güzergahlar

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.8, pp.275-298, 2009 (International Refereed University Journal)

Batman Şehri, Fonksiyonel Özellikleri ve Başlıca Sorunları

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, vol.15, no.24, pp.19-42, 2009 (Other Refereed National Journals)

Developing International Market Entry Strategy for Cultural Tourism of Turkey

International Journal of Human Sciences, vol.6, pp.509-527, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception and Marketing Problems In Turkish Cultural Tourism

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.127-142, 2009 (National Refreed University Journal)

Developing an International Market Entry Strategy and Tactical Plan for the Cultural Tourism of Turkey in South Korea Market

International Journal of Human Sciences, vol.6, pp.487-508, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Kentinde Halkın Turiste ve Turizme Bakışı

International Journal of Human Sciences, vol.5, pp.1-20, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Şehrinde Turizm Altyapısı ve Kentsel Altyapının Turizmi Destekleme Düzeyi

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, vol.13, pp.303-326, 2008 (Other Refereed National Journals)

Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.215-225, 2007 (Other Refereed National Journals)

Gevaş Kasabası ve Fonksiyonları

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.15, pp.85-114, 2007 (National Refreed University Journal)

Van Halkı’nın Turisti ve Turizmi Algılama Şekli

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.1, no.5, pp.1-16, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.50-66, 2007 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Geçmişe ve Zengin Kültürel Mirasa Sahip İlçelere Bir Örnek: Silvan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.10, pp.87-103, 2006 (National Refreed University Journal)

Aksu Çayı’nda (Kahramanmaraş) Akarsu Kirliliği

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.1, no.4, pp.93-103, 2006 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Geçmişe ve Zengin Kültürel Mirasa Sahip İlçelere Bir Örnek: Silvan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler, pp.87-103, 2006 (National Refreed University Journal)

Turizmde Planlama ve Türkiye’de Turizm Planlaması: Turizm Planlarının Etkinliği ve Başarılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Atatürk Araştırma Merkezi Erdem Dergisi, vol.5, no.43, pp.87-118, 2005 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar: Coğrafi Bir Yaklaşım

Polis Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.17-41, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Atatürkçü Düşünce ve Turizm

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.21, no.61, pp.347-366, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Yatırım Bankasının Finansman Olanakları ve Türkiye Avrupa Yatırım Bankası İlişkileri

AMME IDARESI DERGISI, vol.38, no.4, pp.117-143, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van İlinde Turizm Altyapı Olanakları ve Turizmi Destekleme Düzeyi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.7, pp.179-212, 2004 (National Refreed University Journal)

Hakkâri İlinde Geliştirilebilir Turizm Çeşitleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.52-65, 2003 (National Refreed University Journal)

Hakkâri İlinde Geliştirilebilir Turizm Çeşitleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.52-65, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Georgia, pp.135

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53

TURKEY’S PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL FEMALE TRAVELERS

7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 October 2019, vol.1, no.1, pp.430-441

KONTROL LİSTESİ YAKLAŞIMIYLA EKOTURİZM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN SAZLIĞI ÖRNEĞİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.1061-1068 Sustainable Development

VAN’IN ULUSLARARASI TURİZM PAZARI

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.756-771

Erciş İlçesinde Ekoturizm ve Çekim Kaynaklarının Derecelendirilmesi

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.221-231 Sustainable Development

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE EKOTURİZM VE YEREL ÜRÜN İLİŞKİSİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.87-99 Sustainable Development

VAN İLİ ÇOK YILLIK YEREL BİTKİ GEN KAYNAKLARININ GASTRONOMİK DEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, no.1, pp.721-726

Yerkabuğunun bölgesel yükseliminin tespitinde akarsu depolarının kullanımı: Murat Nehri örneği (Muş Havzası)

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Mühendislik ve Doğal Bilimleri Oturumu), Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.225-228

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, no.1, pp.225-227

Turizme Konu Olan Tarihi Kentlere Bir Örnek Eski Van Kenti

1st International Conference on Tourism and Architecture, Van, Turkey, 24 - 27 October 2018, pp.13-21

Van'da Sulak Alanların Mevcut Durumu ve Turizme Konu Olma Yeterlilikl

INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM 3-6 OCTOBER 2018, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.370-381 Sustainable Development

AKILLI VE DOĞAL TURİZM

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.334-335

TURİZMDE STRATEJİ BELİRLEMEDE, PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.226-227

TURİZMDE DERİN ÖĞRENME

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.1116-1123

VAN VE YÖRESİNİN ATASAL ÇEŞİDİ ERCİŞ ÜZÜMÜNÜN AGROTURİZM DEĞERİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.705-710

ECOTOURISM AS A SOCIAL INNOVATION: LESSONS FROM TURKEY

5TH EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE, Tiflis, Georgia, 10 - 12 September 2018, vol.1, no.1, pp.42-55 Sustainable Development

İNKÖY’S ECOTOURISM RESOURCES ANDLOCAL DEVELOPMENT

5TH EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE, Tiflis, Georgia, 10 - 12 September 2018, vol.1, no.1, pp.85-96 Sustainable Development

IS RURAL TOURISM A TOOL FOR RURAL DEVELOPMENT? THE CASE OF ŞIRINCE VILLAGE IN TURKEY

9. International Tourism Congress 2017, Peniche, Portugal, 29 November - 02 December 2017, pp.68-69

Van Gölü Su Bütçesi Bileşenleri ve Modellenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS On The 75th Anniversary Of TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.437

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADINLARA ÖZEL KATLAR KONSEPTİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.126-127

Kayak Merkezlerinin Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Alan Araştırması: Van ve Bitlis İlleri Örneği

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.182-183 Sustainable Development

Van ve Bitlis İllerinde Bulunan Kayak Merkezlerinin Yer Seçimleri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.352-353

Turizmin Diyarbakır Halkının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.7-8

A FEMINIST GEOGRAPHY STUDY ON TOURISM POTENTIAL OF VAN: NGOS’ PERSPECTIVE

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.124-125

VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİNDEKİ MEVCUT BAĞ ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.85-97

Relationship between Ecotourism and Culture:A Case Study on Eastern Black Sea Region

4.Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.13-14 Sustainable Development

Ecotourism Approaches in the Protected Areas: Australia, New Zealand, Kenya and Turkey

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.14-15 Sustainable Development

Women Studies and Ecotourism: An Anlysis of Literature

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.86-87 Sustainable Development

A Methodological Approach in Ecotourism: Critical GIS

4.Avrupa Ekoturizm Kongresi, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.85 Sustainable Development

The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu, Turkey

HLST 2016, 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016, pp.415-427 Sustainable Development

The Impact of Tourism on the Residents' Quality of Life: The Case of Van, Turkey

HLST 2016, 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016, pp.427-438

KORUNAN ALANLARDA SOSYAL ADALET: RİZE İLİ ÖRNEĞİ

GEOMED-2016, Antalya, Turkey, 23 May - 25 June 2016, vol.1, no.1, pp.1-15

KORUNAN ALANLARDA SİVİL İNİSİYATİF GELİŞTİRME: YEŞİL YOL PROJESİ

GEOMED 2016, Antalya, Turkey, 22 May - 25 June 2016, vol.1, no.1, pp.1-15 Sustainable Development

Sosyal Adalet: Rize İli Örneği

GEOMED 2016, 4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2016, pp.402-412

From Wine Production to Wine Tourism Experience: the Case of Anatolia

The international Conferance Enometrics XXII, Brno, Czech Republic, 27 - 30 May 2015, pp.1-15

Viniculture In Urartu Civilization

The international Conferance Enometrics XXII, Brno, Czech Republic, 27 - 30 May 2015, pp.1-10

VAN İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KIRSAL KALKINMA PROJELERİ VE MEKÂNSAL DAĞILIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.512-521 Creative Commons License

Van Gölü Havzasında Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Tücaum VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Van Gölünün GD’sunda jeomorfolojik kaynaklar ve ekoturizm

, IASSR V.European Conference on Social and Behavioral Sciences,, St. Petersburg, Russia, 8 - 12 September 2014, pp.1-5 Sustainable Development

Visitors Perception of Lake Van Water Sports Festival

LSA 2014, Sport, Festivity and Digital Culture, Glasgow, Scotland, 7 - 09 June 2014, pp.1-10

Devrekani Watercourse Basin Extreme Sports’ Potential Determined Through Swot Analysis

LSA 2014, Sport, Festivity and Digital Culture, Glasgow, Scotland, 7 - 09 June 2014, pp.1-10

Van İli Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması

III. Disiplinlerarsı Turizm Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.1-15

Van İlinde Turizmin Arz Kaynakları; Çekicilikler

Van Turizmi Geleceğini Arıyor Çalıştay Kitabı, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.53-95

Local Communıty Involvement In Tourısm In Yenıce County (Yc), Karabuk, Turkey

Communıtıes As A Part Of Sustaınable Rural Tourısm Success Factor Or Inevıtable Burden, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.1-10

Tourism as a Tool of Rural Development: Case of Abalı Village, Van, Turkey

Communıtıes As A Part Of Sustaınable Rural Tourısm Success Factor Or Inevıtable Burden, Kotka, Finland, 10 - 11 September 2013, pp.1-10

Türkiye'nin Dünya Kültür Turizm Pazarındaki Yeri ve Etkin Olma Yolları

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.202-212

Basic Motivations and Activities of Ecotourists: The Case of Lake Van Basin

The Inaugural Conference on Sustainable Business in Asia, Bangkok, Thailand, 1 - 03 November 2012, pp.1-10

Determination of Tourism Strategies with a Participatory Approach: A Case Study of Sarikum Nature Reserve Area, Sinop,

The Inaugural Conference on Sustainable Business in Asia, Bangkok, Thailand, 1 - 03 November 2012, pp.1-10

Public Sector Involvement in Tourism Decision Making Process: A Comparison of UK and Turkey

2011 Global Business Conference, Sibenik, Croatia, 21 - 24 September 2011, pp.1-10

Siit'te İnanç Turizmi ve Turistler Tarafından Algılanışı

Uluslararası Veysel Kareni ve Manevi Kültür Mirasımız Sempozyumu, Siirt, Turkey, 20 - 21 May 2011, pp.1

Identification and classification of nature-based tourism resources: western Lake Van basin, Turkey

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.198-207 Sustainable Development identifier identifier

Identification and classification of nature-based tourism resources: western Lake Van basin, Turkey

2ND INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM-MEDITERRANEAN ENVIRONMENT 2010, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.198-207

Determining the Characteristics of Nature-Based Tourists: A Case of Western Lake Van Basin, Turkey

The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Nevşehir, Turkey, 25 - 30 May 2010, pp.1-10

Şırnak'ta Geliştirilebilir Turizm Çekicilikleri ve Sürdürülebilirliği

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.1163-1175

Geçmişten Günümüze Şırnak ve Çevresinin Sosyo-Demografik Gelişimi

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.295-311

Silvan'da Geliştirilebilir Turizm Çeşidi: Kültür Turizmi

Uluslararası Silvan Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.191-204

Batman’da Kentleşme ve Kentlileşme Olgusu

I.Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.285-301

Van Gölü Havzası Su Potansiyeli ve Geleceği

İCANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1-10

Türkiye’de Kültür Turizmi ve Algılanışı

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.21-34

Küreselleşme Çağında Değişen Mekân Algılamaları

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.845-862

Van Gölü’nde Seviye Değişimi ve Tatvan Kent Planlaması Üzerine Etkisi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10

Tatvan (Bitlis) İlçesinde Jeomorfolojik Birimlerin Arazi Kullanımı Açısından Önemi

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.1-10 Sustainable Development

Morphostructure Transformation with Exodynamic Process in Mountains

Challenges in Geospatial Analysis Integration and Visualization II, Stuttgart, Germany, 8 - 09 September 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Georgia, 1 - 03 January 2003, pp.1-10

Van Gölü Seviye Değişmelerinin Buzul Dönemler ile ilişkisi

”, I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar’ da Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 03 January 2003, pp.1-15 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Rural Community Development through Ecotourism in Turkey: Challenges and Opportunities in the Eastern Black Sea Region

in: Ecotourism and Rural Community Development, Velan Kunjuraman;,Roslizawati Che Aziz;,Nurzehan Abu Bakar;, Editor, Malaysia Kelantan University Press, Kuala-Lumpur, pp.112-135, 2020 Sustainable Development

Yapay Zeka ve Davranışsal Coğrafya

in: Davranışsal Coğrafya, Nurettin Özgen,Seyit Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.321-346, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Travel Behavior Models

in: Behavioral Geography, Doç. Dr. Nurettin Özgen,Doç. Dr. Seyit Coşkun, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.247-272, 2020

The Nature Of The Developed Countrıes Travel Advıce: The Example Of Van

in: Turizm Araştırmaları, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Üyesi Songül ÖZER, Üyesi Sedat ŞAHİN, Üyesi Hacer ARSLAN KALAY, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, pp.241-252, 2019

’Tarihsel Süreç İçinde Doğubayazıt Kentinin Yapısal ve Demografik Gelişimi

in: Ağrı: Akademik Makaleler I, Taştan Z., Editor, Hiper Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, pp.173-209, 2019

’CBS İle Van Gölü Havzası Güneybatısında Yer Alan Potansiyel Ekoturizm Kaynaklarının Doğal Değişkenler Açısından Derecelendirmesi

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mahmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.131-160, 2019

Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Gelişimi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan, Arife Karadağ, Pervin Aksak,, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-32, 2018

İLETİŞİM - ETKİLEŞİM VE AKIŞKAN METANIN COĞRAFYASI: ULAŞIM & ULAŞTIRMA COĞRAFYASI

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, pp.203-225, 2018

Boş Zaman Etkinlikleri ve Tüketim Mekanları

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.324-347, 2018

İletişim-Etkileşim ve Akışkan Metanın Coğrafyası: Ulaşım ve Ulaştırma Coğrafyası

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.203-225, 2018

TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ VE ALTERNATİF TURİZM ARAYIŞLARI

in: Türkiye Coğrafyası Araştırmaları, Ferhat Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.205-221, 2017 Sustainable Development

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.270-284, 2016

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.270-284, 2016

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

in: BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.358-371, 2016

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

in: BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.358-371, 2016

Nature-based Tourism in Turkey: The Yayla in Turkey’s Eastern Black Sea Region

in: Alternative Tourism in Turkey Role and Potential Development, Istvan Egresi, Editor, Springer International Publishers, Zurih, pp.71-86, 2016

Klasik Paradigmalar ve Coğrafya'daki Etkileri

in: Beşeri Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Özgen N,, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.267-283, 2016

Göç ve Yoksulluk: Van Kenti Örneği

in: Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.213-258, 2016

Turistik Bir Ürün Olarak Van Kenti

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.259-288, 2016

Hakkari İlinde Nüfus ve Yerleşme

in: Hakkari 2015, Faruk Alaeddinoğlu, Mehmet mercan, Mehmet Top, , Editor, Hakkari Valiliği Yayını No: 6, Van, pp.1-315, 2015

Hakkarinin coğrafi özellikleri

in: Hakkari 2015, Faruk Alaeddinoğlu, Mehmet mercan, Mehmet Top, , Editor, Hakkari Valiliği Yayını No: 6, Van, pp.1-315, 2015

Kent Sosyolojisi

in: Kent ve Turizm, Köksal A., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.309-340, 2012

Hakkari’de Turizm

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.139-156, 2010

Kocatepe’nin Türk Kültür Turizmi Açısından Önemi

in: 85. Yılında Tarih, Edebiyat, Coğrafya ve Turizm Açılarından Kocatepe-Büyük Taarruz, Şahin G., Editor, Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahisar, pp.413-452, 2010

Hakkari İli Ekonomisi

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.115-136, 2010

Hakkari’de Nüfus ve Yarleşme

in: Hakkari, Top M., Editor, Anıt Matbaa, Ankara, pp.81-111, 2010