Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞİİR: İBNU’T-TAYYİB EŞ-ŞARKÎ’NİN ER-RİHLETU’L-HİCÂZİYYE ADLI ESERİ ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.46, pp.195-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

el-Hikme fi'ş-Şi'ri'l-Arabi Ebu'l-Feth el-Busti Nemuzecen

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.38-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mubaderatu'-İstiklali'l-Hadari fi'l-Alemi'l-İslami ve Esbabu Neksetiha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.271-287, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mahmûd El-Câsim'in Nuzûhu Meryem Adlı Romanında Açık ve Kapalı Mekan Estetiği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.32, pp.235-254, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İbn Memmâtî'nin el-Fâşûş Fî Ahkâmi karakuş Adlı Eserive Karakuşî Hükümler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.215-234, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

el-Emsalu'l-Arabiyyetu'ş-Şabiyye fi Esard -el-Mavdu ve'l-Luğa/Siirt Arapçasında Halk Atasözleri -Konu ve Dil-

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.89-110, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

BİR ŞEHİR MERSİYESİ ÖRNEĞİ: EBU’L-BEKÂ ER-RUNDÎ’NİN ENDÜLÜS MERSİYESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.36, pp.217-229, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ZİYÂUDDÎN İBNU’L-ESÎR’İN ALEGORİK BİR ESERİ “RİSÂLETU’L-EZHÂR”

Nusha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.27-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mardin Yöresi Arapçasının Temel Özellikleri

Nüsha Şarkiyat Araştırmalar Dergisi, no.34, pp.103-118, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mardin Yöresi Arapçasının Temel Özellikleri

NÜSHA, vol.12, no.24, pp.103-118, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ed-Dem’u dallen şi’riyyen fi şi’ri Muhammed Sabır Ubeyd”,

Mecelletu Ebhasi Kulliyeti’t-Terbiyyeti’l-Esasiyye, vol.1, no.1, pp.274-286, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Siirt Yöresinde Konuşulan Arapçanın Temel Özellikleri

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.87-112, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MOLLA MUHAMMED ZİVİNGİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.1, pp.104-120, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sason-Kozluk/ta Konuşulan Arapçanın Kelime ve Cümle Yapıları Üzerine

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.562-571 Creative Commons License

KOZLUK-SASON’DA KONUŞULAN ARAPÇA’NIN KELİME VE CÜMLE YAPILARI ÜZERİNE

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.70, pp.264-270

HASKÖY ARAPÇA ŞARKILARI -ÜÇ ÖRNEĞİN İÇERİK TAHLİLİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.70, pp.224-231

Ziyauddin İbnu’l-Esîr’in el-Meselu’s-Sâ’ir fî Edebi’l-Katibi ve’ş-Şair Adlı Eseri Etrafında Gelişen Eleştiri Edebiyatı

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.3, pp.565-578

DI REWDU’N-NE‘ÎMA ŞÊX EBDURRAHMAN Ê AQTEPÎ DE WESFÊN HZ. MUHEMMED (S.)

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum, Ekonomi Kongres, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.373-394

İslami Edebiyatta Salavat

2. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018

VAN AŞIĞI MUSULLU BİR ŞAİR: MOHAMMED SABER OBAID

IWACT'18 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.562-589 Sustainable Development

Kur'an'a Özgü Bir Tarz Adatu'l-Kur'an Meselesi

İslam ve Yorum II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018

Abdullah el-Beytüşi İlmi ve Edebi Kişiliği

I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018

Mubaderatu'l-İstiklali'l-Hadari fi'l-Alemi'l-İslami

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Sıtıratejik Bir Bakış, Van, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.2

Kur'an'ın Anlaşılmasını Kolaylaştıran Bir Yöntem Olarak "Külliyatu'l-Kur'an"

İslam ve Yorum, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, vol.II, pp.248-256

Midyat'ta Muhallemi Aşireti ve Sözlü Edebiyatından Örnekler

Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.4 Sustainable Development

Mardin ve Katar Arap Halk Hikayelerinin Teknik Yapısı Karşılaştırmalı Bir Çalışma

VI. Uluslararası Katar ve Körfez Ülkelerinde Edebi Söylem Sempozyumu, Doha, Qatar, 26 April - 27 May 2017, pp.18

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞİİR İBNU'T-TAYYİB EŞ-ŞARKİ'NİN "ER-RİHLETU'L-HİCAZİYYE" ADLI ESERİ

ORTA ÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELERİ ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.78 Sustainable Development

SALÂHUDDÎN EL-EYYÛBÎ'NİN KÂTİBİ EL-K?D? EL-F?DIL VE KİTÂBET SANATI ÜZERİNE

Ulıslararası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu, Siirt, Turkey, 23 September 2016 - 01 December 2017, pp.403-4018

el-Mustalahu'l-Belaği Beyne İbni'l-Esir ve'l-Belağiyyin

Sualu'l-Mustalahi'l-Belaği, Beni Melal, Morocco, 26 - 27 April 2016, pp.173-187 Creative Commons License

İKTİRAHAT HAVLE TURUKİ TATVİRİ'L-MAHARATİ'L-LUĞAVİYYE LEDA TULLABİ KULLİYATİ'L-İLAHİYAT

ULUSLARARASI ARAPÇA ÇALIŞTAYI “İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETME VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ”, Malatya, Turkey, 3 - 04 October 2015, pp.171-180 Creative Commons License

ŞEYH ADİ BİN MÜSAFİR EL-HAKKARİ VE YEZİDİLĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 14 November 2014 - 16 January 2016, vol.1, pp.465-475

CELALUDDİN ER-RÜMİ Fİ NAZARİ'Ş-ŞEYH MUHAMMED SAİD RAMADAN EL-BÜTİ

III. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU -BARIŞ VE DOSTLUK ELÇİSİ OLARAK MEVLANA -, Orumiye, Iran, 15 - 16 October 2014, pp.1111-1132

Ziyauddin ibnu'lesir EI-Cezeri'ye Dair Bibliyografik Bir Çalişma

ULUSLARARASI BİLİM DÜŞÜNCE VE SANATTA CİZRE, Şırnak, Turkey, 14 - 15 April 2012, pp.523-537 Creative Commons License

MİDYAT VE ÇEVRESİNDE OKUNAN "YAR DİLE TÜRKÜSÜ" VARYANTLARI VE DİLSEL ANALİZİ

ULUSLARARASI MİDYAT SEMPOZYUMU, Mardin, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.367-386 Creative Commons License

MARDİN-ÖMERLİ'DE KULLANİLAN ARAP LEHÇESİ ÜZERİNE DİLSEL BİR TAHLİL

ULUSLARARASI ÖMERLİ SEMPOZYUMU, Mardin, Turkey, 13 - 15 May 2011, pp.393-414

ed-Demu Dallen Şiiriyyen (Kıraa fi Şiiri Muhammed Sabir Ubeyd)

el-Mutemeru'l-İlmiyyu's-Seneviyyu'r-Rabi (ed-Devliyyu'l-Evvel) el-Cuhudu'l-Lluğeviyye ve'l-Edebiyye fi'l-Musul Abre'l-Usur, Musul, Iraq, 30 - 31 March 2011, pp.56-57 Creative Commons License

İBN ABİDİN'İN MEVLANA HALİD EN-NAKŞİBENDİYE YAZDIĞI MERSİYE

ULUSLARARASI MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 11 - 13 June 2010, pp.291-300 Creative Commons License

Mevlana Halid en-Nakşibendi İçin Yazılan Mersiyler: İbn Abidin Örneği

,Uluslar Arası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu, Van, Turkey, 6 - 08 June 2010, pp.207-219

MUHAMMED SAİD RAMAZAN EL-BDT! VE EDEBİ KİşİLİGİ

ULUSLARARASI ŞIRNAK VE ÇEVRESi SEMPOZYUMU, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.676-688 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Kitaplarında Arap Dilinin Canlılığı: Mehmed Zihni Örneği"

Arap Dil Konseyi 6. Kurultayı , Arap Dili ve Arapça Kitaplarının Evrenselliği konulu Uluslararası Arap Dil Konseyi 6. Kurultayı, Beyrut, Lebanon, 12 - 14 December 2009, pp.1-10

Ahmed-i Hani'ye Göre İlahi Aşk

Büyük Alim ve Mutasavvıf Ahmed-i Hani, Ağrı, Turkey, 20 June 2009, pp.82-96

“Arap Grameri: Medeniyet Simgesinden Gerileme Etkenine: Arap Gramerini Kolaylaştırma ve Yenileme Projesine Eleştirel Bir Yaklaşım

Arap Dili: Realite ve Toplumun Uygarlık Projesi, Uluslar Arası Arap Dil Konseyi 5. Kurultayı, Şam, Syria, 5 - 07 June 2008, vol.1, no.1, pp.521-530

EN-NAHVU'L-ARABİ REMZEN Lİ'L-HADARA EV AMİLEN Lİ'T-TAHALLUF - KIRAA NAKDİYYE Lİ MEŞRUİ'T-TEYSİR VE'T-TECDİD Lİ'N-NAHVİ'L-ARABİ -

EL-MU'TEMERU''D-DEVLİYYU'-HAMİS (EL-LUĞATU'L-ARABİYYE VE MEŞRU'L-uMMETİ'L-HADARİYYE, Dimaşk, Syria, 29 - 30 May 2008, pp.520-530 Creative Commons License

VAİZ VE MÜDERRİS OLARAK HATTAP EREN

İBRAHİM HAKKI VE SİİRT ULEMASI SEMPOZYUMU, Siirt, Turkey, 11 - 13 September 2007, pp.637-649

HARİS EL-BİTLİSİ (SEWADİ) VE LEYLA U MECNUN ADLI MANZUMESİ

I. ULUSLARARASI DÜNDEN BU GÜNE TATVAN VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 10 - 12 June 2007, pp.371-385 Creative Commons License Sustainable Development

İmam İbn Teymiyye (Fikir ve Eylem Adamı)

Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu I, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2007, no.12266, pp.233-246

MOLLA MUHAMMED ZİVİNGİ VE ARAPÇA ÖĞRETME YÖNTEMİ

ULUSLARARASI SİİRT SEMPOZYUMU, Siirt, Turkey, 19 - 21 September 2006, pp.275-293

Books & Book Chapters

Gül Suyu

Nida, İstanbul, 2020

BI HEDSANİSLAMİYET - HEDİSEN SERLEWHE

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2019

Kur'an-ı Kerim'deki Tanımlar Üzerine

in: İslam ve Yorum III, Emine GÜZEL, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.17-45, 2019

el-Mevrusu'ş-Şabi li Arabi Esard

in: Dirasat fi Lehecat el-Arabiyye el-Mahkiyye fi Turkiya, Yaşar ACAT, Editor, Akdem, İstanbul, pp.129-178, 2018

Dirase tahliliyye li nemazice mine'l-Hikayati'l-Arabiyye eş-Şabiyye fi Mardin

in: Dirasat fi lehecati'l-Arabiyye el-Mahkiyye fi Turkiya, Yaşar ACAT, Editor, Akdem, İstanbul, pp.103-128, 2018

Hivar fi'l-Ğurbe maa Muhammed Sabir Ubeyd

in: Van ASimetu'n-Nur, Mehmet Şirin ÇIKAR ve Abdulhadi TİMURTAŞ, Editor, Daru Ğeyda, Amman, pp.75-108, 2018

Hivarun Fi'l-Ğurbe

in: Van Asimetu'n-Nur, M. Saber Obaid, Editor, Daru Ğayda, Amman, pp.78-120, 2018

Siirt ve Çevresinde Konuşulan Arapça

in: Türkiye'de Konuşulan Arap Diyalektleri, Yaşar ACAT, Editor, Akdem Yayınları, İstanbul, pp.201-222, 2018

Mardin ve Çevresinde Konuşulan Arapça

in: Türkiye'de Konuşulan Arap Diyalektleri, Yaşar ACAT, Editor, Akdem Yayınları, İstanbul, pp.141-159, 2018

Siyamend ü Xece

Kent Yayınları, İstanbul, 2017

Hivar fi'l-ğurbe me'e Mohamed Saber Obaid

in: Mukabesatu't-tecrube ve in'ikasatu'ş-şahsiyye, Çıkar M. Ş. Timurtaş A., Editor, Daru Ğayda, Amman, pp.300-320, 2017

Kur'an'ın Anlaşılmasını Kolaylaştıran Bir Yöntem Olarak "Külliyatu'l-Kur'an"

in: İslam ve Yorum, Abdurrahman ATEŞ, Veysel ÖZDEMİR, Serkan DeMİR, Harun BEKİROĞLU, Ahmet KARADAĞ, Editor, Malatya İlahiyat Vakfı, Ankara, pp.259-266, 2016

Kuruluş Döneminde Eyyübiler

Nübihar Yayınları, İstanbul, 2015

Mem ü Zin

Kent Yayınları, İstanbul, 2015

Muhallemiler Kimlik, Tarih ve Dil

Seyda Kitabevi, Diyarbakır, 2010

İslami Dönemden İtibaren Arap Edebiyatı Tarihi

in: Çağdaş Arap Edebiyatından 33 Şair, Ali NAR, Editor, İslami Edebiyat Yayınları, İstanbul, pp.9-34, 2004

Çığır Açan Şark Alimleri

Kent Yayınları, İstanbul, 1999

Episodes in the Encyclopedia