Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Using α-Fe2O3/Kaolin Nanocomposite as Heterogenous Fenton Catalyst for Malachite Green Decolorization

Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy (G-AMSE22) , Van, Turkey, 3 - 04 October 2022, pp.116

Using Alkali-Modified Fly Ash/Fe3O4/CuO Nano-Composite for Heterogeneous Fenton Treatment of Denim Industry Wastewater

8th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), İstanbul, Turkey, 18 - 22 May 2022, pp.12-19 Sustainable Development

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesine Uygulanması ile Elde Edilecek Kazanımlar

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) , Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.55 Sustainable Development

Investigation of the Treatability of Textile Industry Fabric Dyeing Wastewater by Coagulation Process

6th ICERAT - International Congress on Environmental Research and Technology, Adana, Turkey, 13 - 14 December 2021, pp.1 Sustainable Development

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖNARITIMI

3. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2020, vol.33, pp.85-90

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.427-435 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

2nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.3

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.11-16 Sustainable Development

The Evaluation of Waste Package Management of Van Province

6.Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.1

Su Kaynaklarının Yönetimi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)-2018, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1

Possibilities of Using Olive Mill Wastewater for Irrigation and Fertilizer Purposes

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.352 Sustainable Development

Using Pumice in the Agriculture

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.714 Sustainable Development

Agricultural Usage of Sludge from Urban Wastewater Treatment Plant.

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.572 Sustainable Development

Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği

SUÇEV Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1421-1424

Review on Optimization of Biological Treatment Process to Remove Organic Micropollutants from Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Turkey, 22 - 25 December 2017, pp.666-669 Sustainable Development

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

3rd International Conference On Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.46 Creative Commons License Sustainable Development

Tıbbi atıkların bertarafında sterilizasyon işlemi ve performans değerlendirmesi: Van ili örneği

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.4821-4827

Kentsel Deponi Alanlarında ve Deponi Alanı Sızıntı Sularında Farmasötiklerin Bulunuşu ve Çevresel Etkileri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.176-185

Van İli Tıbbi Atık Yönetimi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.1-5

Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Kullanarak biyogaz Üretiminin Optimizasyonu

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.325-328

Van İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.27-35 Sustainable Development

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.250 Creative Commons License Sustainable Development

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.1-5 Creative Commons License Sustainable Development

Expert Reports

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

13

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals