Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Extended Aeration Activated Sludge Reactor (EAASR) for Removal of Nitrobenzene: Air Stripped or Biologically Removed?

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, vol.14, no.1, pp.453-461, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

VAN GÖLÜ EDREMİT KIYISI YÜZEY SULARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.831-847, 2020 (National Refreed University Journal)

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.59-66, 2020 (National Refreed University Journal)

Veteriner İlaçlarının Çevrede Bulunuşu ve Etkileri

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.487-499, 2020 (National Refreed University Journal)

Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.308-319, 2018 (National Refreed University Journal)

THE EXAMINATION OF PARACETAMOL AND DICLOFENAC REMOVAL IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS UNDER DIFFERENT OPERATING CONDITIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, vol.5, no.3, pp.315-320, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, vol.1, no.2, pp.70-74, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türkiye de Su Kaynaklarının Dünü Bugünü ve Geleceği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.70-74, 2014 (Other Refereed National Journals)

Atık Sulardan Parasetamol Gideriminde Aktif Çamur Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-12, 2012 (National Refreed University Journal)

BAZI TIBBİ KİMYASALLARIN AEROBİK SİSTEMLERDE FARKLI İŞLETİM KOŞULLARINDA GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, pp.48-55, 2012 (National Refreed University Journal)

Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuş ve Etkileri

biyoji bilimleri araştırma dergisi, vol.3, no.2, pp.13-19, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Promotion UV Disinfection Efficiency in Treating Secondary Effluent by Expandedperlite Filter,

Manas Journal of Engineering Science (MJES),, vol.8, no.1, pp.55-65, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖNARITIMI

3. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2020, vol.33, pp.85-90

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.427-435

TÜRKİYE’DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

2nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanında Sıfır Atık Projesinin Uygulanabilirliliği ile İlgili Yapılan Çalışmalar

5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongrasi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.11-16

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.3

The Evaluation of Waste Package Management of Van Province

6.Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.1

Su Kaynaklarının Yönetimi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)-2018, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1

Agricultural Usage of Sludge from Urban Wastewater Treatment Plant.

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.572

Possibilities of Using Olive Mill Wastewater for Irrigation and Fertilizer Purposes

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.352

Using Pumice in the Agriculture

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.714

Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği

SUÇEV Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1421-1424

Review on Optimization of Biological Treatment Process to Remove Organic Micropollutants from Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Turkey, 22 - 25 December 2017, pp.666-669

Review of The Treatment and Reuse Options for Pharmaceuticals Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Turkey, 22 - 25 December 2017, pp.677-680

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.46 Creative Commons License

Türkiye'de Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için Su Kirliliği Kontrolü

2.Uluslararası Su ve Sğlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, pp.1

...........

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.45-48

tıbbi atıkların

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.4821-4827

Tıbbi atıkların bertarafında sterilizasyon işlemi ve performans değerlendirmesi: Van ili örneği

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.4821-4827

Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Kullanarak biyogaz Üretiminin Optimizasyonu

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.325-328

Van İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.27-35

Kentsel Deponi Alanlarında ve Deponi Alanı Sızıntı Sularında Farmasötiklerin Bulunuşu ve Çevresel Etkileri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.176-185

Van İli Tıbbi Atık Yönetimi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.1-5

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.1-5 Creative Commons License

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.250 Creative Commons License

Expert Reports