Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Compassion fatigue among obstetricians and gynecologists

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.40, no.9, pp.4247-4254, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Preschoolers’ difficult questions: variations by informant and gender

European Early Childhood Education Research Journal, vol.28, no.4, pp.534-547, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Parents' views on male ECEC workers: a cross-country comparison

EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, vol.27, no.1, pp.68-80, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Preschool teachers' views about classroom management models

EARLY YEARS, vol.38, no.1, pp.35-52, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

School readiness: the views of pre-service preschool teachers and pre-service primary teachers

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.186, no.4, pp.509-525, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Behavior management strategies: beliefs and practices of male and female early childhood teachers

EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, vol.23, no.3, pp.328-339, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Comparison of Preschool and First Grade Teachers' Views about School Readiness

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.3, pp.1708-1713, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Influence of the Physical Environment on Early Childhood Education Classroom Management

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.44, pp.185-202, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Exploring the relationship between preservice preschool teachers’ views about the teacher effectiveness training model and their communication skills

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.365-380, 2022 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de kültürel değerlere duyarlı eğitim ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi

Journal of Sustainable Education Studies, vol.1, pp.169-181, 2022 (National Refreed University Journal)

Document analysis as a research method

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.227-250, 2021 (National Refreed University Journal)

Bir gelişim göstergesi olarak çocukların soruları

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.918-943, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1098-1127, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Eğitim paydaşlarının okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşleri

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.34, no.1, pp.58-78, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Relationships Between Parenting Attitudes and Adult Separation Anxiety

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.88-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preschoolers' and first graders' reasons for liking or avoiding school

EDUCATION 3-13, vol.47, no.8, pp.889-905, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Preschool children’s prejudices: A phenomenological study

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-75, 2019 (Other Refereed National Journals)

School Counselors' Job Satisfaction: a Comparative Study of Preschool and Primary-School Counselors in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING, vol.39, no.4, pp.377-394, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

GELİŞİME UYGUN UYGULAMALAR İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.1, no.41, pp.346-362, 2017 (National Refreed University Journal)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.404-433, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, vol.8, no.2, pp.272-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developmentally appropriate behaviour management: Turkish preschool teachers’ practices

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.4, pp.57-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The persistence of reward and punishment in preschool classrooms

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.6, no.3, pp.55-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish preschool children's perceptions and expectations related to 1st-grade education

Childhood Education, vol.92, no.2, pp.149-154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Early Childhood Teachers and Computers: Beliefs and Self-Reported Practices

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.10, pp.19-33, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.101-120, 2015 (National Refreed University Journal)

Okul Öncesi Dönem Anne Baba Tutumları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.972-991, 2015 (National Refreed University Journal)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.329-338, 2015 (National Refreed University Journal)

Okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori ve Reggio Emilia yaklaşımları ile ilgili görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.1-20, 2014 (National Refreed University Journal)

Influence of the physical environment on instruction process and behavior management: Early childhood teachers’ perceptions.

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.4, pp.37-46, 2013 (International Refereed University Journal)

Pre-service preschool teachers’ views related to qualitative and quantitative data collection based on their experience.

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.13, pp.158-165, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the national dissertation and thesis database in the field of early childhood education in Turkey

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.12, pp.483-492, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.792-806, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin metaforik algıları.

FSMVÜ Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.29

Öğretmenlerin motivasyonu üzerine yapılmış lisansüstü tezlere yönelik bir analiz çalışması.

4. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.114-122

Çocuk ve annelik kavramları üzerine bir metafor çalışması.

V. International European Conference On Social Sciences, 18 - 19 July 2020, vol.1, pp.584-597

Learning centers in preschool classrooms: Children’xxs perspective

6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.1, pp.8

Learning centers in preschool classrooms: Children's perspective

6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, pp.8

Examination of preschoolers’ self-help skills from their perspectives

8th International Conference “Early Child Care and Education, Moskva, Russia, 29 May - 01 June 2019, vol.1, pp.191-192

Child-centered education: From past to present

20th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 7 - 09 December 2018, pp.16

Developmentally Appropriate Practices and Turkish Early Childhood Education

20th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 7 - 09 December 2018, pp.17 Sustainable Development

Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algıları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.249

Okul öncesi dönem çocuklarının korkuları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.247

Aile eğitimi üzerine bir ihtiyaç analizi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2965

Okul öncesi öğretmen adaylarının etkinlik planı hazırlama sürecine ilişkin deneyimleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2952

Okul öncesi dönem çocuklarının oyunla ilgili tercihleri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.21

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin deneyim ve farkındalıkları

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.20 Sustainable Development

Ebeveynlerin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejileri

Uluslararası Bilim Ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.466

Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.414

Nesilden nesile baba katılımı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.424

Views of preschool administrators about preschool teacher training

27. EECERA Konferansı, Bologna, Italy, 29 August - 01 September 2017, pp.159-160

Preschool teachers’ language activities for bilingual children

the Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.59

Outdoor activities in preschool education: Preschool teachers’ beliefs and practices

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.70

Teachers’ and parents’ views of the problems faced by bilingual preschool children

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.258

Male and female preschool teachers’ emotional reactions

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.259

Preschool education as seen by preschoolers

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.69

Turkish preschool teachers and in - class play activities

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.48

Okul öncesi öğretmenlerinin bahçe etkinliklerine ilişkin deneyimleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.273

Okul öncesi öğretmenleri alan gezilerine ilişkin neye inanıyor ne yapıyor?

7th International Conference on Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.263

Job satisfaction among school counsellors in preschools and primary schools

7th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 9 - 10 December 2016, pp.15-16

Teaching geography in preschool classrooms: Views of preschool and geography teachers

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.305

Turkish preschool teachers’ practices related to management of relationships

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.297

Parents’ experiences related to early childhood education

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.296 Sustainable Development

Developmentally appropriate behavior management: Turkish preschool teachers’ practices

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.26

Planning and conducting instructional activities: Turkish preschool teachers’ practices

26th EECERA Conference, Dublin, Ireland, 31 August - 03 September 2016, pp.117

İlkokula hazırlık sürecinde sosyal-duygusal gelişim

XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.106

The persistence of reward and punishment in preschool classroom management

7th International Congress on New Trends, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.136

Preschool administrators’ views about preschool education

the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, Budapeşte, Hungary, 15 - 16 April 2016, pp.30

Babaların çocuklarıyla ilgilenmelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.99

Erken çocuklukta anneler ve oyun

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.632-641

Activity choices of male and female preschool teachers in Turkey

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, Czech Republic, 4 - 06 December 2015, pp.29

Preschool teachers and children of divorce

25th EECERA Conference, Barselona, Spain, 7 - 10 September 2015, pp.284

Okul öncesi öğretmenleri velilerine ne söylüyor; kendileri anne baba olarak ne yapıyor?

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.95-96

The sense of self-efficacy among students in Turkey’s pedagogical formation training certificate program

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, Czech Republic, 7 - 08 August 2015, pp.19-20

Preschool teachers’ views of barriers to parental involvement in low-SES school districts

67. OMEP World Conference, Washington, United States Of America, 27 July - 01 August 2015, pp.11

Okul öncesi dönem: Anne baba tutumları

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1182-1183

Preschool teachers’ views about disciplinary models

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.506-508

Okul öncesi dönemde okuma-yazma öğretimi: Öğretmen görüşleri

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2015, pp.329-338

Gardner is right but do Turkish parents like Multiple Intelligences?

6th International Conference EDU-WORLD 2014, Pitesti, Romania, 7 - 09 November 2014, pp.299

Views of preservice preschool teachers about school readiness

6th International Conference EDU-WORLD 2014, Pitesti, Romania, 7 - 09 November 2014, pp.298

What is the meaning of school readiness for pre-service primary teachers?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.105

Comparison of physical designs of American and Turkish early childhood classrooms.

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.106

Views of preservice primary teachers concerning school readiness.

24th EECERA Konferansı, Girit, Greece, 7 - 10 September 2014, pp.24

Adjusting to preschool: Voice of parents.

66th OMEP World Conference, Cork, Ireland, 2 - 05 July 2014, pp.61

Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ile ilgili özyeterlikleri

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.131-133

Erken çocukluk eğitimi yaklaşımları: Öğretmen adaylarının görüşleri

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.1003-1004

Turkish preschool teachers’ beliefs about early literacy practices.

23. EECERA Conference, Tallinn, Estonia, 28 - 31 August 2013, pp.61 Sustainable Development

Guidance services in early childhood education: Views of pre-service preschool teachers and candidate counselors.

International Conference Psychology Education, Guidance & Counseling, İstanbul, Turkey, 27 - 28 May 2013, pp.13 Sustainable Development

Preschool teachers’ self-reported practices related to mathematics

Uluslararası Innovation and Challenges in Education Conference, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.45

Assessment of building and physical design of early childhood institutions from different professionals

International Journal of Arts and Science (IJAS) Conference, Viyana, Austria, 14 - 18 April 2013

Early childhood teachers’ beliefs and practices related to computer use in their classrooms.

The Macrotheme Conference: Business and Social Science, Law Sports and Entertainment, Education and Training, Paris, France, 27 - 28 December 2012, pp.46

Okul öncesi öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşleri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.15

Early childhood teachers’ self-reported beliefs and practices for relationship management

3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.77-78

Influence of the physical environment on instruction and behavior management: Early childhood teachers’ perceptions

3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.301-303

Views of pre-service preschool teachers regarding child-centered education.

63. OMEP World Conference, Hongkong, Hong Kong, 7 - 09 July 2012, pp.123-124

Views of female preschool pre-service teachers about male teaching colleagues

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.586-593 identifier

Books & Book Chapters

Waldorf Yöntemi

in: Erken çocukluk döneminde eğitim yaklaşımları , F. Tantekin Erden,H. Ö. Demircan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-35, 2021

Gelişime uygun uygulamalar

in: Çocukların eğitiminde programlar ve yaklaşımlar , Adnan Taşgın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.31-58, 2021

Critical moments in men’s career trajectories

in: Exploring career trajectories of men in the early childhood education and care workforce: Why they leave and why they stay , David L. Brody,Kari Emilsen,Tim Rohrmann,Jo Warin, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.165-177, 2021 Sustainable Development

Johann Heinrich Pestalozzi

in: Doğu ve batı düşünürlerinin eğitime yaklaşım biçimleri , Zihni Merey, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.367-388, 2020

Pandemi sürecinde okul öncesi eğitim

in: Pandemi ve eğitim , Fuat Tanhan,İbrahim Halil Özok, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.161-189, 2020

Okul öncesi eğitimde aile katılımı

in: Okul öncesi eğitimde program: Temel bileşenler ve uygulamalar , Mehmet Toran, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.131-155, 2020

Okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi

in: Eğitim ortamlarında nitelik , Fuat Tanhan,İbrahim Halil Özok, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.107-122, 2020

Çocukluğun tarihi

in: Çocuk hakları, Merey Z., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.44-53, 2017 Sustainable Development

Anti-bias approach comparison of Turkish and American picture books

in: Current Issues and Best Practices in Early Childhood Education, L. Moore,D. McCrary, Editor, Early Childhood Education Committee, Federation of North Texas Area Universities, Texas, pp.25-33, 2014 Sustainable Development

Other Publications