Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Preschoolers’ difficult questions: variations by informant and gender

European Early Childhood Education Research Journal, vol.28, no.4, pp.534-547, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Parents' views on male ECEC workers: a cross-country comparison

EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, vol.27, no.1, pp.68-80, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Preschool teachers' views about classroom management models

EARLY YEARS, vol.38, no.1, pp.35-52, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

School readiness: the views of pre-service preschool teachers and pre-service primary teachers

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.186, no.4, pp.509-525, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Behavior management strategies: beliefs and practices of male and female early childhood teachers

EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, vol.23, no.3, pp.328-339, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Comparison of Preschool and First Grade Teachers' Views about School Readiness

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.3, pp.1708-1713, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Influence of the Physical Environment on Early Childhood Education Classroom Management

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.44, pp.185-202, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bir gelişim göstergesi olarak çocukların soruları

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.918-943, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1098-1127, 2020 (Other Refereed National Journals)

Eğitim paydaşlarının okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşleri

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.34, no.1, pp.58-78, 2020 (National Refreed University Journal)

Relationships Between Parenting Attitudes and Adult Separation Anxiety

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.88-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preschoolers' and first graders' reasons for liking or avoiding school

EDUCATION 3-13, vol.47, no.8, pp.889-905, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Preschool children’s prejudices: A phenomenological study

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-75, 2019 (Other Refereed National Journals)

School Counselors' Job Satisfaction: a Comparative Study of Preschool and Primary-School Counselors in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING, vol.39, no.4, pp.377-394, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.404-433, 2017 (National Refreed University Journal)

GELİŞİME UYGUN UYGULAMALAR İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.1, no.41, pp.346-362, 2017 (National Refreed University Journal)

A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, vol.8, no.2, pp.272-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developmentally appropriate behaviour management: Turkish preschool teachers’ practices

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.4, pp.57-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The persistence of reward and punishment in preschool classrooms

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.6, no.3, pp.55-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish preschool children's perceptions and expectations related to 1st-grade education

Childhood Education, vol.92, no.2, pp.149-154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Early Childhood Teachers and Computers: Beliefs and Self-Reported Practices

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.10, pp.19-33, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Okul Öncesi Dönem Anne Baba Tutumları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.972-991, 2015 (National Refreed University Journal)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.101-120, 2015 (National Refreed University Journal)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.329-338, 2015 (National Refreed University Journal)

Okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori ve Reggio Emilia yaklaşımları ile ilgili görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.1-20, 2014 (National Refreed University Journal)

Influence of the physical environment on instruction process and behavior management: Early childhood teachers’ perceptions.

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.4, pp.37-46, 2013 (International Refereed University Journal)

Pre-service preschool teachers’ views related to qualitative and quantitative data collection based on their experience.

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.13, pp.158-165, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the national dissertation and thesis database in the field of early childhood education in Turkey

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.12, pp.483-492, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.792-806, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk ve annelik kavramları üzerine bir metafor çalışması.

V. International European Conference On Social Sciences, 18 - 19 July 2020, vol.1, pp.584-597

Learning centers in preschool classrooms: Children’xxs perspective

6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, vol.1, pp.8

Learning centers in preschool classrooms: Children's perspective

6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Kiev, Ukraine, 5 - 07 September 2019, pp.8

Examination of preschoolers’ self-help skills from their perspectives

8th International Conference “Early Child Care and Education, Moskva, Russia, 29 May - 01 June 2019, vol.1, pp.191-192

Child-centered education: From past to present

20th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 7 - 09 December 2018, pp.16

Developmentally Appropriate Practices and Turkish Early Childhood Education

20th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 7 - 09 December 2018, pp.17

Okul öncesi dönem çocuklarının korkuları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.247

Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algıları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.249

Okul öncesi öğretmen adaylarının etkinlik planı hazırlama sürecine ilişkin deneyimleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2952

Aile eğitimi üzerine bir ihtiyaç analizi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2965

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin deneyim ve farkındalıkları

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.20

Okul öncesi dönem çocuklarının oyunla ilgili tercihleri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.21

Ebeveynlerin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejileri

Uluslararası Bilim Ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.466

Nesilden nesile baba katılımı

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.424

Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.414

Views of preschool administrators about preschool teacher training

27. EECERA Konferansı, Bologna, Italy, 29 August - 01 September 2017, pp.159-160

Preschool teachers’ language activities for bilingual children

the Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.59

Outdoor activities in preschool education: Preschool teachers’ beliefs and practices

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.70

Teachers’ and parents’ views of the problems faced by bilingual preschool children

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.258

Male and female preschool teachers’ emotional reactions

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.259

Preschool education as seen by preschoolers

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.69

Turkish preschool teachers and in - class play activities

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.48

Okul öncesi öğretmenleri alan gezilerine ilişkin neye inanıyor ne yapıyor?

7th International Conference on Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.263

Okul öncesi öğretmenlerinin bahçe etkinliklerine ilişkin deneyimleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.273

Job satisfaction among school counsellors in preschools and primary schools

7th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 9 - 10 December 2016, pp.15-16

Turkish preschool teachers’ practices related to management of relationships

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.297

Teaching geography in preschool classrooms: Views of preschool and geography teachers

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.305

Parents’ experiences related to early childhood education

7th International Conference Edu World 2016, Pitesti, Romania, 4 - 05 November 2016, pp.296

Developmentally appropriate behavior management: Turkish preschool teachers’ practices

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.26

Planning and conducting instructional activities: Turkish preschool teachers’ practices

26th EECERA Conference, Dublin, Ireland, 31 August - 03 September 2016, pp.117

İlkokula hazırlık sürecinde sosyal-duygusal gelişim

XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.106

The persistence of reward and punishment in preschool classroom management

7th International Congress on New Trends, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.136

Preschool administrators’ views about preschool education

the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, Budapeşte, Hungary, 15 - 16 April 2016, pp.30

Babaların çocuklarıyla ilgilenmelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.99

Erken çocuklukta anneler ve oyun

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.632-641

Activity choices of male and female preschool teachers in Turkey

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, Czech Republic, 4 - 06 December 2015, pp.29

Preschool teachers and children of divorce

25th EECERA Conference, Barselona, Spain, 7 - 10 September 2015, pp.284

Okul öncesi öğretmenleri velilerine ne söylüyor; kendileri anne baba olarak ne yapıyor?

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.95-96

The sense of self-efficacy among students in Turkey’s pedagogical formation training certificate program

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, Czech Republic, 7 - 08 August 2015, pp.19-20

Preschool teachers’ views of barriers to parental involvement in low-SES school districts

67. OMEP World Conference, Washington, United States Of America, 27 July - 01 August 2015, pp.11

Okul öncesi dönem: Anne baba tutumları

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1182-1183

Preschool teachers’ views about disciplinary models

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.506-508

Okul öncesi dönemde okuma-yazma öğretimi: Öğretmen görüşleri

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2015, pp.329-338

Views of preservice preschool teachers about school readiness

6th International Conference EDU-WORLD 2014, Pitesti, Romania, 7 - 09 November 2014, pp.298

Gardner is right but do Turkish parents like Multiple Intelligences?

6th International Conference EDU-WORLD 2014, Pitesti, Romania, 7 - 09 November 2014, pp.299

What is the meaning of school readiness for pre-service primary teachers?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.105

Comparison of physical designs of American and Turkish early childhood classrooms.

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.106

Views of preservice primary teachers concerning school readiness.

24th EECERA Konferansı, Girit, Greece, 7 - 10 September 2014, pp.24

Adjusting to preschool: Voice of parents.

66th OMEP World Conference, Cork, Ireland, 2 - 05 July 2014, pp.61

Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ile ilgili özyeterlikleri

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.131-133

Erken çocukluk eğitimi yaklaşımları: Öğretmen adaylarının görüşleri

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.1003-1004

Turkish preschool teachers’ beliefs about early literacy practices.

23. EECERA Conference, Tallinn, Estonia, 28 - 31 August 2013, pp.61

Guidance services in early childhood education: Views of pre-service preschool teachers and candidate counselors.

International Conference Psychology Education, Guidance & Counseling, İstanbul, Turkey, 27 - 28 May 2013, pp.13

Preschool teachers’ self-reported practices related to mathematics

Uluslararası Innovation and Challenges in Education Conference, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.45

Assessment of building and physical design of early childhood institutions from different professionals

International Journal of Arts and Science (IJAS) Conference, Viyana, Austria, 14 - 18 April 2013

Early childhood teachers’ beliefs and practices related to computer use in their classrooms.

The Macrotheme Conference: Business and Social Science, Law Sports and Entertainment, Education and Training, Paris, France, 27 - 28 December 2012, pp.46

Okul öncesi öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşleri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.15

Early childhood teachers’ self-reported beliefs and practices for relationship management

3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.77-78

Influence of the physical environment on instruction and behavior management: Early childhood teachers’ perceptions

3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.301-303

Views of pre-service preschool teachers regarding child-centered education.

63. OMEP World Conference, Hongkong, Hong Kong, 7 - 09 July 2012, pp.123-124

Views of female preschool pre-service teachers about male teaching colleagues

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.586-593 identifier

Books & Book Chapters

Other Publications