Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BANK MANAGERS' PERCEPTIONS OF PATERNALIST LEADERSHIP IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ANALYZED

7. ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.2075-2087

AİLE İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ankara, Turkey, 22 - 23 January 2021

Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Değerlendirmeleri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

İKSAD 4. I-ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.37-38

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE STRATEJİK PLAN FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ VE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İNTERNATİONAL ASİAN CONGRES ON CONTEMPORARY SCİENCES, MEKKE, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, pp.189

LİDERLİK TARZININ YENİLİKÇİLİK TÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTBÜYÜKLÜĞÜNÜN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

ULUSLARARASI BALKANLAR DA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ“BalkanlardaSürdürülebilir İşbirliği”, KÖSTENCE, Romania, 6 - 11 September 2017, pp.156-171

The Impacts Of Innovatıon Culture On Organızatıonal Innovatıvenes:Aresearch On Van Metropolıtan Munıcıpalıty

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.14, pp.6

KOBI lerde Bilisim Teknolojilerinin Kullanilmasi ve Rekabet Gücü Açisindan Önemi Van Ili Uygulamasi

2.KOBILER ve VERIMLILIK KONGRESI, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2005, vol.1, pp.55-63

Books & Book Chapters

PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP

in: Theoretical and Empirical Applications in Solution Proposals of CONTEMPORARY BUSINESS PROBLEMS, Doç. Dr. Mehmet GÜVEN,Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.115-133, 2022

GENEL İŞLETME

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

İŞLETME BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

in: GENEL İŞLETME, ABDULKADİR GÜMÜŞ,SEÇKİN KARAHAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-38, 2021

BUSINESS ORGANIZATION

in: GENERAL BUSINESS, Doç. Dr. Abdulkadir GÜMÜŞ,Öğr. Gör. K. Seçkin KARAHAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-306, 2021

TIME MANAGEMENT

in: RESEARCH AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ASSESSMENTS, DOÇ.DR. KEMAL VATANSEVER, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.1-339, 2021

Çatışma Yönetimi

in: Yönetimde Çagdaş Yaklaşımlar, Çalık Abdurrahman, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.71-119, 2021

Metrics

Publication

25

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals