Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Discourse Patterns and Communicative Approaches for Teaching Nature of Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.185, pp.83-99, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Examination of the Relationships Between Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs and Types of Multiple Intelligence

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.4, pp.155-170, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Prospective Science Teachers' Pedagogical Reasoning Skills Through Analyses of Student Written Responses

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.53, pp.495-520, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1657-1696, 2017 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Ölçme Değerlendirme Algıları

E-NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ (ELEKTRONİK), vol.10, no.1, pp.439-471, 2016 (International Refereed University Journal)

Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.1-32, 2016 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi

E-NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ (ELEKTRONİK), vol.8, no.1, pp.68-100, 2014 (International Refereed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Oluşumu Hakkındaki Kavramsal Anlamaları

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, no.4, pp.1-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.176

A Mentoring Process for Professional Development of Pre-Service Science Teachers

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3404

THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ANALYTICAL CHEMISTRY LEARNING

2nd International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.25

STEM Uygulamalarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi: Atölye Çalışması

STEM & Makers Fest/Expo 2017 Türkiye ve 3. STEM Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 9 - 10 September 2017

Review of Studies Related To Science Teachers' Assessment Liretacy: Turkish Case

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.85

A Micro-Analytic Investigation of Inquiry Process in Science Classroom

ICASE 2016 - World Science and Technology Education Conferance, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2016, pp.88

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPTIKLARI UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.248

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ CEVAPLARINI ANALİZ ETME VE YORUMLAMA KABİLİYETLERİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.179

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN “İÇERİĞE ÖZGÜ” ETKİNLİK GELİŞTİRİLMESİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.86

Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Davranışları ve Çevre Okuryazarlığı

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.957-958 Sustainable Development

STEM & Makers Fest/Expo for Public Engagement

PCST 2016 Public Communication of Science and Technology, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2016, pp.241

2011-2014 Yılları Arasında Fen Egˆitimi Alanında Hazırlanan Yu¨ksek Lisans Tezlerin I·ncelenmesi

II nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.30-31

Strategies For Assessment In Inquiry Learning In Science (SAILS)

The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.112-113

A Case Study from SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) project: The Trace of Acids, Bases, and Salts

The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.102

A Case Study from SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) project: Identification of Gas

The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.102-103

Books & Book Chapters