Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Overview and Suggestions for Common Production Base Planning in the Outdoor Ornamental Plants Sector

International Journal of Scientific and Technological Research , cilt.6, no.7, ss.79-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

In Structure of Occupational Health and Safety Legislation, the Employer and Employee under Evaluation

International Journal of Scientific and Technological Research , cilt.4, ss.23-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of Common Cluster Model in Ornamental Plants Sector

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, no.1, ss.34-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of root, stem and leaf weights and leaf counts on the bean genotypes (Phaseolus Vulgaris L.) of chilling stress application

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.3, no.5, ss.8-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants in Landscape Design in Open Green Areas: Van Province Example

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.3, no.5, ss.14-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtalya ve Hollanda Süs Bitkileri Sektörünün Üretim Yapısı, Pazarlama ve Organizasyon Modeli Açısından İncelenmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.7-14, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Wood and Wood Derivatives In Urban Furniture Used in Landscape Design Projects

International Forest Product Congress (ORENKO2020), Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2020, ss.21

Evaluating the effects of social conditions on periodic changes in cultivated lands and grasslands by Remote Sensing in Van Lake Basin

II. International Agricultural Biological and Life Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2020, cilt.1, no.1, ss.283

Van İli Ekolojik Koşullarında Kullanılması Uygun Bazı Dış Mekân Süs Bitkilerinin Bitki Gruplarına Göre Genel Özellikleri

II. International Science and Academic Congress'19 (insac), Konya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, no.14, ss.133-145

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI VE İSTİHDAM OLANAKLARI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.343 Creative Commons License

KAMUYA AÇIK YEŞIL ALAN PEYZAJ TASARIMLARININ İNCELENMESI VE ÖRNEK BIR TASARIM MODELININ ORTAYA KONULMASI: VAN İLI ÖRNEĞI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.349 Creative Commons License

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.351 Creative Commons License

PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI KENT MOBİLYALARI TASARIMLARININ İNCELENMESİ VE ÖNERİLER GELİŞTİRİLMESİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.350 Creative Commons License

Investigation of Ornamental Plants in Turkey Domestic and Foreign Trade

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.395

Investigation of Use of Ornamental Plants As Medical And Aromatic Plants in Some Species

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.394

Investigation of Assessment of Agricultural Areas by Geographic Information Systems and Remote Sensing Methods

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.49

The Significance of Landscaping Design of Bulbous Ornamental Plants Used in Arrangement in Green Area: Van Province Example

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.396

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI MEVZUATININ YAPI İŞLERINDE, İŞVEREN VE ÇALIŞAN KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.340 Creative Commons License

The Importance of Organizing in Environment and Ecological Living: The EKOLOG Association Example

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation (UKECEK 2017), Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.270

Investigation of the Ecological Needs of Some Ornamental Plants Used in Landscape Applications in Eastern Anatolia Region in the Case of Van

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation (UKECEK 2017), Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.701

The Rising Value of Agriculture The Netherlands Case Study On The Marketing of Ornamental Plants

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

"Salt Stress In Plants"

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

"Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants in Landscape Design in Open Green Areas: Van Province Example"

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

Effect of root stress, stem and leaf weights and leaf counts on the genotypes of cold stress application (Phaseolus Vulgaris L.)."

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

Natural Growıng Some Medıcınal And Aromatıc Plants Benefıts Among People: Mersın Çamlıyayla Example

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

Socıo-Economıc Importance of Usıng Natural Growıng Aromatıc Plants As Suspensus

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

Van İli İklim Koşullarında Seralarda Kullanılabilecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Sistemler

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 18 - 24 Ekim 2016, ss.251-252

Tuz Stresi Altındaki Patlıcan Fidelerine Uygulanan Gibberellik Asit (GA3)’in Bitki Gelişimi ve İyon Birikimi Üzerine Etkisi"

Internatıonal Multidiisciplanary Congress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.1, ss.282-286

Space-Time Kriging of Temperature Over Van-Turkey

Spatial Accuracy 2016, Montpellier, Fransa, 5 - 08 Temmuz 2016, cilt.1, no.1, ss.1-6 Creative Commons License

Süs Bitkilerinin Kent Parklarında Kullanımı: Keukenhof Bahçesi Örneği

6. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2016, ss.1

Turkey’s Wild Pears (Pyrus sp.) and Usage in Landscape Architectury

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 20 - 21 Mart 2016, ss.261-269 Creative Commons License

Examination of Van Province Urban Green Areas with Respect to Landscape Values

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Türkiye, 20 Mart 2016, ss.254-261 Creative Commons License

Examination of Dutch Flower Auction in Sales and Marketing of Ornamental Plants Used in Landscape Design

İnternational Conference On Natural Science And Engineering, Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.667-673

MONITORING THE WHEAT, CORN AND COTTON AREAS IN AN EASTERN MEDITERRANEAN AGRICULTURAL BASIN BETWEEN 2007 AND 2013

3rd International GeoAdvances Workshop / ISPRS Workshop on Multi-dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2016, ss.159-163 Creative Commons License identifier identifier

Dış mekan süs bitkisi üretimine başlayan girişimciye tanınan imkan ve desteklerin belirlenmesi: Mersin Örneği

2. İç Anadolu Tarım Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.713

Kitap & Kitap Bölümleri

Mekansal Otokorelasyon İndislerinin Önemi

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler, Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Editör, Gece Gece Kitaplığı, Ankara, ss.91-100, 2019 Creative Commons License

ASSESSING THE LONG TERM PERIODIC URBAN LAND USE DEVELOPMENT OF VAN BY REMOTE SENSING

Cultural Landscape of Van, Turkey, Caymaz G.F.Y,Işık,B, Editör, Istanbul Aydın University Publications, İstanbul, ss.151-159, 2018 Creative Commons License