Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van İli Tuşba İlçesi Koruk Mera ve otlatılan Meranın vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 13. ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2019, pp.305-313 Sustainable Development

Determination of Some Morphological Characters of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Ecotypes Collected from the Rangelands of Eastern Anatolia

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.231-232

Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi

Tu¨rkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.I, pp.511-514

Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli

IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.335-338 Sustainable Development

Kentsel Arıtma Çamuru ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Azot ve Fosfor Kaynağı Olarak Karşılaştırılması

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.206-213 Sustainable Development

Kentsel Arıtma Çamuru ve Kimyasal Gübrelerin Çayırların Verimi ve Botanik Kompozisyonu Üzerindeki Etkileri.

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.553-560 Sustainable Development

Kentsel Arıtma Çamuru Uygulamalarının Çayırların Bitki ve Toprak Ağır Metal İçeriklerine Etkisi

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.355-365