Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eski Van Şehri ve Tarihi (1915’e Kadar)

TARiH ve GELECEK DERGİSİ , vol.9, no.1, pp.152-168, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEDRESETÜ’Z-ZEHRA ÜNİVERSİTESİ veya VAN’DA BİR MEDRESE-İ ÂLİYYE AÇMA SERÜVENİ

VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Van, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.174-175

HALEP ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDE KADIN (956-972 / 1549-1565)

5. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ, Van, Turkey, 2 - 04 September 2022, vol.2, pp.509

Kayı Boyu ve Ahlat'la Olan İlişkisi

Tarihin Görgü Tanıkları Ayağı Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı, Bitlis, Turkey, 21 - 22 May 2022, pp.73-87

Ortaçağda Ahlatlı İlim Adamları ve Mutasavvıflar

Müselman Alimlarinin Elm va Texnologiyanın İnkişafına Töhfeleri Mövzusunda, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 September 2020, pp.89-122

1545 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE İSTANBUL’DA BULUNAN GAYRİMÜSLİM CEMAATLER

VII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 18 - 21 September 2019, vol.2, pp.628-669 Sustainable Development

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Mostar Şeriye Sicillerinde Tereke Kayıtları

IV. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi 1-5 Haziran 2016, Saraybosna, BOSNA-HERSEK, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016, pp.1-15

Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu (Ahlat Örneği)

I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 23 - 25 August 2012, no.1, pp.283-286

Maraş'ta Bazı Kitabeli Yapılar

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 29 April - 01 May 2011, vol.1, pp.507-522

Tarihi Belgeler Işığında Ashâb-ı Kehf

Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Turkey, 28 - 30 May 2010, vol.1, pp.151-167

XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gayrimüslim Bir İstanbul Zengini: Galatalı Mütercim Merkandon Veled-i Petro'nun Terekesi

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 10 October 2009, vol.1, pp.1051-1071

Jüdische Arzte und ihre Behandlungsmethoden im Osmanischen Reich

Caris-Petra Heidel (Hrsg.) Jüdische Medizin- Jüdisches in der Medizin- Medizin der Juden?, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2009, vol.10, pp.85-94

Ahlat'la İlgili Arşiv Kayıtları

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 17 - 21 June 2008, pp.457-470

Türkiye'ye İltica Eden Yahudi Hekimler ve İstanbul Musevî Etibbâ Cemiyeti Nizamnamesi

Atatür Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2007, pp.695-703

"Ortaçağ'da Tatvan ve Ahlat Bölgesinin Gerileme Sebepleri

I. Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, no.1, pp.87-112

"Bölgenin Kültür Tarihini Yansıtan Bir Kaynak: Bitlis Vakfiye Kayıt Defteri ve İçeriği

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.248-256

Zülkadir Beyliği Zamanında Maraş'ta Kurulan Medreseler

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, vol.2, no.1, pp.787-796

Osmanlı Devleti'nde Örfî Vergiler

Verginin Dünü, Bugünü, Yarını, Kahramanmaraş, Turkey, 22 - 23 February 1994, no.1, pp.57-70

Books & Book Chapters

Van

in: Türklerde Çevre ve Şahircilik Medeniyetimizi yaşatan İller, Yusuf Küçükdağ,Koray Özcan,Caner Arabacı,M. Serhat Yenice, Editor, TC. Çevre Şahircilik ve İklim Deişikliği Bakanlığı, Ankara, pp.467-471, 2023

Evliya Çelebi ve Seyahatnamesine Dair

in: Evliya Çelebinin İzinde Van ve Çevresi , Zeki Taştan, Editor, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Van, pp.11-16, 2023

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları, Van, 2019

BİTLİS YÖRESİNDEKİ HAREMEYN VAKIFLARI

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle BİTLİS, Mehmet İNBAŞI,Mehmet DEMİRTAŞ, Editor, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.195-208, 2019 Creative Commons License

Türk Tarihinde Ahlat,

Gece Yayınları, Ankara, 2018

Maraş Vakıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi)

Konya-Ereğli Oğuz Dulkadiroğlu Bektik Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Konya, 2007

Osmanlı Atlası XX. Yüzyıl Başları

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003

Ahlat Tarihi

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000

Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshâb-ı Kehf

Cihan Neşriyat Ve Matbaacılık, İstanbul, 1993

Episodes in the Encyclopedia

KOCA EMİN AĞA VAKFI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.151-152, 2021

HACI ÖMER EFENDİ VAKFI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.9, 2020

HOCA MEHMED DURDU VAKFI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.150, 2020

HATİB-ZADE VAKFI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.98, 2020

HATİCE HATUN VAKFI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.99-100, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.428-429, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.528, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.280, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.114, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.14-16, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.148-150, 2017

Metrics

Publication

62

Citation (Scopus)

40

Project

12

Thesis Advisory

21

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals