Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAPPING OF FAULT LINEARITY USING REMOTE SENSING METHODS: AN EXAMPLE OF THE SOUTHERN END OF THE BITLIS-ZAGROS SUTURE ZONE

SILK ROAD 2. International Scientific Research Congress, Iğdır, Turkey, 26 - 27 September 2023, pp.224-225 Creative Commons License

TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF THE MAKU FAULT

ASES INTERNATIONAL VAN SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Van, Turkey, 22 - 24 September 2023, pp.43-44 Creative Commons License

Determination of Rockfall Sensitive Areas: Example of Hizan and Its Surroundings (Bitlis)

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2023, pp.117

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DOĞAL HAZİNE NİTELİĞİ TAŞIYAN TARIM ARAZİLERİ VE HEYELAN İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ: VAN GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ

El Cezeri International Conference of Engineering & Applied Sciences: Discovering Natural Treasures, Van, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.42-43 Creative Commons License

VAN İLİNİN DOĞAL AFET ÇEŞİTLİLİĞİNİN FİNNE KİNNEY RİSK DEĞERLENDİRME METODU (FK-RDM) İLE ORTAYA KONULMASI

El Cezeri International Conference of Engineering & Applied Sciences: Discovering Natural Treasures, Van, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.12-13 Creative Commons License

Şemdinli Yüksekova Fay Zonu ile Başkale Fay Zonunun Morfometrik İndisler ile Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2022, pp.259

Identification and Stratigraphy of Delta Deposits in The Van Lake Basin

Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2022, pp.461

Geometry and Paleoseismology of the Balık Lake Fault Zone: Preliminary Findings

24. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2021, pp.10 Creative Commons License

Metrics

Publication

24

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals