Res. Asst. Seda Keskin


Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Histology and Embryology, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences


Names in Publications: S. Keskin; Keskin., S; Keskin., S,

Email: sedakeskin@yyu.edu.tr
Other Email: sedakeskinist@gmail.com
Office Phone: +90 432 444 5065 Extension: 25342
Office Phone: +90 432 216 8342 Extension: 25342
Web: http://avesis.yyu.edu.tr/sedakeskin/
Office: Tıp Fakültesİ Morfoloji Binası 2. Kat Tıbbi Histoloji & Embriyoloji Kürsüsü
Address: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbı Histoloji Embriyoloji ABD Zeve Kampüsü Tuşba/ VAN

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

2

Project

7

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals

Biography

Seda KESKİN was born in Mardin, Turkey. She went to Kandilli Girl Anatolia High School (İstanbul) in 1998. She completed her undergraduate degree in Ondokuz Mayıs University, Ordu Science and Literature Faculty, Biology Department as the second, then received the first M.Sc. degree in Sakarya University Institute of Sciences, Department of Biology, 2010. In 2015, She started to work at Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Sciences, Department of Medical Histology and Embryology and completed Master of Education in 2018. She started her doctorate education at Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Sciences, Department of Medical Histology and Embryology in 2018. She is also a research assistant position at Department of Medical Histology and Embryology, Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences.  She knows English well.

Main Areas of Interest; Psoriasis, Inflammatory Skin Diseases, Microbiota, Intermittent Fasting, Aging, UV radiation, Electromagnetic Field, Cancer, Aging Diabetes, Metabolic Diseases, Mesenchymal Stem cell, Cellular Therapy, Ovarian Toxicity, Stereology.

Announcements & Documents

Investigation of anti-psoriatic properties of novel synthetic or plant-derived compounds in preclinical studies for therapeutic efficacies in human or murine dermo-epidermal bioengineered psoriasis-like skin substitutes
Report
9/17/2022

This project conception is aimed to investigate the activities of drug candidates whose anti-psoriatic activities are desired to be examined after developing an in vitro psoriasis-like reconstructed human skin equivalent model using only human cells and extracellular matrix or murine-derived cells and extracellular matrix and adding just like that

Summer School Presentation Seda KES....pptx Creative Commons License

COVİD-19’UN AKCİĞERLERE HİSTOLOJİK ETKİLERİ
Presentation
1/10/2021

 • SUNUM İÇERİĞİ

  • Coronaviruslerin Biyolojisi

  • Covid-19 Kronolojisi

  • Hastalığın Etiyolojisi

  • Demografikveriler

  • İnkübasyon-İnfekteEtmeSüreleri

  • Semptomlar

  • Covid-19 Patogenezi

  • COVİD-19 Akciğer Makroskopik ve Mikroskobik Bulgular

  • Literatür Örnek Çalışmalar

  • Covid-19 Tedavi Yöntemleri

  • Sunum Özeti

  • Öneriler

  • Kaynaklar 

covıd 19 AC HİSTOLOJİK ETKİLERİ....pdf Creative Commons License

Sinir Doku Histolojisi
Presentation
12/27/2019
Isı Şoku Proteinleri ve İnflamazomlar
Presentation
12/5/2019
Hücre Diferansiasyonu
Presentation
10/29/2019
LİPİDLER, PROTEİNLER VE NUKLEİK ASİT BOYALARI
Presentation
10/29/2019
THE BASICS OF IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHC)
Presentation
7/10/2019
How to write a scientific manuscript for publication
Announcement
4/29/2019
Hücre İçi Sinyal İletimi ve Apoptoz
Presentation
3/22/2019
TİMUS HİSTOLOJİSİ
Presentation
3/12/2019
KEMİK İLİĞİ HİSTOLOJİSİ
Presentation
3/12/2019
HÜCRE YÜZEY FARKLILAŞMALARI
Presentation
3/12/2019
Akademik İngilizce Çevirilerinde Yararlanabilecek Siteler
Announcement
5/24/2017
İMMUNOHİSTOKİMYA KİT LİNKLERİ
Announcement
5/24/2017

Faydalı olabilecek ıhc metodu linkleri IHC KIT LİNKLERİ.docx Creative Commons License

e kitap indirme siteleri
Other
5/24/2017

Online ekitap edinilebilecek faydalı sitelerin linkleri dosyada mevcuttur. Umarım herkese faydalı olur. Paylaşmanız dileğiyle... e kitap indirme siteleri.docx Creative Commons License

Epidermis ve Dermiste Stereolojik Analizler
Presentation
4/28/2017

NORMAL DERİDEKİ DERMO-EPİDERMAL YÜZEY ALANININ VE EPİDERMİS HACMİNİN STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ seda keskin 28.04.2017.pptx Creative Commons License

STEREOLOJİ FAYDALI LİNKLER
Other
4/24/2017

STEREOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEDE FAYDALI OLABİLECEK LİNKLER STEREOLOJİ LİNKLERİ.txt Creative Commons License

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA YARARLANILABİLECEK LİNKLER
Other
4/24/2017
STEREOLOJİNİN DERMATOLOJİK ARAŞTIRMALARA UYGULANMASI
Presentation
4/24/2017

Stereoloji iki boyutlu (2-D) çeşitli cisimlerden alınan kesitlerden elde edilen gözlemleri üç boyutlu (3-B) nicel bilgi sağlamakta kullanılan teknikler kümesidir. Bu teknik kan damarı uzunluğu, hücre hacmi ve yüzey alanı gibi özelliklerin hesaplanmasını sağlar. Bu da niceliksel verilerin, farklı etkenler arasındaki doz-etki ilişkilerini tahmin etmek için kullanılabilir. DERİ STEREOLOJİSİMAKALE SUNUMU SEDA....pptx Creative Commons License

FİZİKSEL DİSEKTÖR VE CAVALİERİ PRENSİBİ
Presentation
3/27/2017

Toplam Hacim Ve Hacim Oranlarının Hesaplanmasında Kullanılan Bir Stereolojik Yöntem: Cavalieri Prensibi Toplam hacim, hacim oranları veya hacim yoğunluğu gibi değerler, biyolojik yapılar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla gerekli nicelikler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu derlemede, stereolojide çokça kullanılan hacim hesaplama yöntemlerinin bir çoğunun temelini oluşturan Cavalieri prensibi ve onun çeşitli uygulama biçimlerinden bahsedilmektedir. Stereolojide yaygın bir uygulama alanı bulan bu prensip, oldukça basit ve ucuz yöntemlerle, gerek makroskobik, gerekse mikroskobik tüm yapıların hacim ve onunla ilişkili ölçümlerinde rahatlıkla kullanılabilir. seda keskin stereoloji semıneri.ppt Creative Commons License

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstütüsü, Tıbbı Histoloji Ve Embriyoloji Anabılım Dalı, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Deneysel Psöriazis Modelinde Bergenin ve Mezenkimal Kök Hücrelerin Kombine Terapötik Etkinliklerinin Araştırılması

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji (Dr)

2018

2018

Postgraduate

SIÇANLARDA ULTRAVİYOLE A VE B İLE İNDÜKLENMİŞ DERİ HASARINDA ELLAJİK ASİT VE SİLİBİNİNİN DOKU KORUYUCU, ANTİAPOPTOTİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN MOLEKÜLERVE STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

2010

2010

Postgraduate

Columba livia domestica'nin Bursa, Kelebek ve Bango ırklarının karyolojik özelliklerinin karşılaştırılması / A karyological analysis of Columba livia domestica's Bursa, Kelebek and Bango breeds which are belong to Columbidae family

Sakarya University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2024

2024

İnnovan Girişimcilik Merkezi Fikir Maratonu

IT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2024

2024

Breathe Easy with Better Models: Research for Activating Macrophages and Dendritic Cells with Nanomedicine in Lung Carcinoma

Health&Medicine

Labroots

2024

2024

HOW TO DO RESEARCH & GET PUBLISHED

Education Management and Planning

Sage Publishing

2024

2024

Academic Systemic Change for a Better Society

IT

2024 Lab Manager Academic Lab Management Digital Summit

2024

2024

Making science out of art: Digitization and context infull-field morphological hematology

Health&Medicine

Select Science

2024

2024

Examining T-cell dynamics in the human brain and itsborders using cell sorting, genomics and inter-cellcommunication mapping tools

Health&Medicine

Select Science

2024

2024

Empowering motor neuron disease research and drugdiscovery with a new class of functional, reproduciblehiPSC-derived motor neurons

Health&Medicine

Select Science

2024

2024

Oxygen kinetics in ECMO it’s all about O2 content

Health&Medicine

Select Science

2024

2024

Advancing bispecific antibodies

Health&Medicine

Drug, Discovery & Development

2024

2024

HOW TO DO RESEARCH & GET PUBLISHED, Methodology and Publication Options

Foreign Language

Sage Publishing

2024

2024

Akademik Araştırmalarda Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı

IT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2024

2024

Mass Spectrometry-Based Omics Strategies for Biomarker Discovery in Alzheimer’s Disease

Health&Medicine

Technology Networks

2024

2024

The Future of Biomedicine: Reproducible Advanced Cell Systems and Translational Insights

Health&Medicine

Lab Roots

2023

2023

How to Use Generative AI Tools Ethically in Your Academic Writing

Education Management and Planning

Cactus Communications

2023

2023

Tau protein aggregation & neurodegenerative disease

Health&Medicine

WİLEY

2023

2023

How to Do Research and Get Published

Education Management and Planning

SAGE PUBLİSHİNG

2023

2023

Measuring binding kinetics in complex samples to support biologics development

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Scaling drug response experiments in liver spheroids: Multiplexing 3D cell-based assays and imaging in a microwell platform?

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Facing the Challenges of Anti-dsDNA Antibody Testing

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Clinical Diagnostics & Research Virtual Event Series 2023

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

“Expanding histopathology tools for drug discovery”

Health&Medicine

DDN (Drug Discovery News)

2023

2023

The Balance of Safety and Efficacy: Understanding Target Antigen Density in Cancer Treatments with the IndEx-2 Inducible Cell Line Platform

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

New Strategies for Cancer Immunotherapy

Health&Medicine

The Scientist

2023

2023

Upscaling Organoids: Automated solutions for high throughput cell applications

Health&Medicine

LABROOTS

2023

2023

Is it time to say “goodbye” to tuberculin skin testing (TST) when on-boarding healthcare workers?

Occupational Health and Safety

Select Science

2023

2023

Infectious Diseases

Health&Medicine

The Scientist’s Journal Club

2023

2023

From Publication to Visibility: The Role of Post-Publication in Research Success

Foreign Language

Editage, Dr.Dr. Jacob Wickham

2023

2023

A Novel Stem-Cell Derived In Vitro Model of Intestinal Inflammation

Health&Medicine

The Scientist, Lab Tools

2023

2023

Microbiology Week Virtual Event Series 2023

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Precision Medicine in Solid Tumors

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Lung Cancer Diagnosis and Management in the Era of Precision Medicine

Occupational Health and Safety

Labroots

2023

2023

HOW TO GET PUBLISHED WEBINAR

Education Management and Planning

Sage Publishing

2023

2023

Ask Me Anything: Lab Sustainability

Occupational Health and Safety

Technology Networks

2023

2023

IF Workshop: Make Your Data Glow

Health&Medicine

Proteintech Europe

2023

2023

Automating Antibody Development

Health&Medicine

DDN (Drug Discovery and Development)

2023

2023

Automated image analysis reduces user-to-user variability in flow cytometry gating strategies

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Microbiome ECR Event

Health&Medicine

Proteintech Europe

2023

2023

Automated spheroid production by magnetic cell assembly for reproducible HTS applications

Health&Medicine

Tecan Switzerland, Select Science

2023

2023

Gibco Cell Culture Heroes - Scott Philip Davies, PhD - Investigating the biology of cell-in-cell structures in the human liver using a range of microscopy modalities

Health&Medicine

Labroots, GIBCO

2023

2023

Genetics Week Virtual Event Series 2023

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

The Future of Automation in the Clinical Flow Cytometry Lab

Health&Medicine

Select Science, UMass Memorial Health

2023

2023

Reviewer Certificate

Health&Medicine

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, WİLEY

2023

2023

Bioprocess Autosampler - Improve data quality, decrease effort

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Maximizing metastasis insights: Using a novel integrated workflow approach to achieve efficient CTC enrichment, enumeration and identification

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

“A New Era of Vaccine Development”

Health&Medicine

Drug Discovery News

2023

2023

How to avoid rejections in publishing research papers

Foreign Language

EDİTAGE

2023

2023

An integrated multimodal analysis workflow to sort, sequence, and characterize antigen-specific B or T cells

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Applications of Gene Editing

Health&Medicine

Technology Networks

2023

2023

Cystatin C and Race-free GFR Estimation: Evaluating both clinical guidelines and laboratory perspectives on more widespread implementation

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

5 Principles for Creating a Rewarding Career Inside or Outside of the Lab

Foreign Language

Bitesize Bio

2023

2023

Assessment of LNP quality and encapsulation efficiency by nano-flow cytometry

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Developing a spatio-temporal single-cell type map of adult human tissues

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

A Modern Approach to Screening for Monoclonal Gammopathies using Digital Workflows

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Tips and tricks for successful multiplexing IHC

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Spatial analysis and high-plex immunofluorescence to study human pancreata in type 1 diabetes

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Avoiding Common Pitfalls in Laboratory Testing for Providers and Laboratorians

Occupational Health and Safety

Labroots

2023

2023

Top Tips for Writing a Research Poster

Project Management

Dr. Nick Oswald, Managing Director, Bitesize Bio

2023

2023

Preparing for the Worst: The Resurgence of Respiratory Infections

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

“Laboratory of the Future”

Occupational Health and Safety

Technology Networks

2023

2023

“How To Test Photovoltaic Cells Using FTIR and UV Spectroscopy Techniques”

Health&Medicine

Technology Networks

2023

2023

Affordable digital dispensing for dose-response studies

Health&Medicine

Select Science, Gilson

2023

2023

Supercharge your Olink workflow with the right liquid handling tools

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Beyond SARS-CoV-2, application of Absolute Q digital PCR system for waterborne pathogens

Health&Medicine

Labroots

2023

2023

Automated proteomics sample prep: Realizing the need for higher throughput, robustness, and standardization

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Developing the 5-minute point-of-care PCR test: A technology revolutionising molecular diagnostics

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

The BIG Question: How to Develop Ideas For Your Next Research Study

Education Management and Planning

Edanz Learning Lab

2023

2023

Approaches to implementing automation in cell therapy manufacturing

Health&Medicine

Select Science

2023

2023

Resolving tumor microenvironment heterogeneity at the single cell level from fixed samples

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

See the Hidden: Spatial Biology

Health&Medicine

LEİCA MİCROSCOPY

2022

2022

Optimizing Cryopreserved Tissue Samples using Cell Sorting to Study Cellular Heterogeneity

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Proof or probability? Latest technology for assurance of clonality in cell therapy manufacturing

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

How to Produce Successful Viral Vectors

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

How to create stunning visuals, tables, and graphs for impact

Foreign Language

EDİTAGE

2022

2022

Proteomics: Pushing Towards Single-Cell Resolution

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Novel methods for the culture and development of stem cell-derived 2D and 3D models

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

How to avoid the costly pitfalls of assay scale up

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Enabling successful digital pathology

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

The Persistence of (T Cell) Memory: Towards Cellular Therapy for Solid Tumors

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Clinical metagenomic sequencing for diagnosis of infections, wastewater surveillance, and outbreak investigation

Health&Medicine

TECAN

2022

2022

Digital PCR basics

Health&Medicine

The LabRoots

2022

2022

Beyond SARS-CoV-2, application of Absolute Q digital PCR system for waterborne pathogens

Health&Medicine

The Lab Roots

2022

2022

MDRO diagnostics: The challenges of today and tomorrow

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Antibiotic prescribing dilemmas in the face of increasing resistance: How do diagnostics help?

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Sony CGX10 Cell Isolation System: An introduction and examples of use in protocols for generating cell therapy products using multiparametric selection

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Applications in Cancer Research: RNA Isolation from Organoids and Spheroids

Health&Medicine

The LabRoots

2022

2022

Capturing Brain Complexity in Assembloids

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Accelerating Microscopy Image Analysis with AI

Health&Medicine

LabRoots

2022

2022

Pipetting best practices: Eat, sleep, pipette, and repeat

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Screening for new therapeutically effective T-cell receptors using cell sorting, nanovial technology, and single-cell RNA sequencing

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Characterizing Protein Oligomerization Dynamics with Automated Mass Photometry

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Combining DNA encoded librarieswith machine learning to acceleratedrug discovery

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Realizing the Potential of Spatial Biology for a Noncanonical Model

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Methods and best practices for the development of single cells into colonies

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Approaches to implementingautomation in cell therapymanufacturing

Health&Medicine

SelectScience

2022

2022

Coronavirus Virtual Event Series

Health&Medicine

Labroots

2022

2022

Fast forward to actionable results with rapid AST technology

Health&Medicine

SelectScience® - The Fastest Way to Expert Opinion™

2022

2022

Developing Effective Cell Therapies for Challenging Tumor Types

Health&Medicine

The Scientist LabTools

2022

2022

Future-proof your lab environment with versatile pipette calibration solutions

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Getting Started with Gylcan Screening

Health&Medicine

LabTools The Scientist

2022

2022

Experimental Design and Sample Processing for Metabolomics

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Writing for the Web

Vocational Training

Bitesize Bio

2022

2022

Future-proof your lab environment with versatile pipette calibration solutions

Health&Medicine

Select Science, Sartorıus

2022

2022

Ultramicrotomy: The Cutting Edge of Sectioning

Health&Medicine

Life Science Research Division, Leica Microsystems

2022

2022

Advances in Proteomics & Metabolomics

Health&Medicine

Technology Networks

2022

2022

Applications in Cancer Research: RNA Isolation from Organoids and Spheroids

Health&Medicine

Labroots

2022

2022

Exploring the world of microbiomes – Insights into state-of-the-art solutions for metagenomic approaches

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

What can biological EDS do for you? The answers to frequently asked questions on analytical biological electron microscopy.

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Peer Review Week 2022 | Importance of Peer Review in Supporting Research Integrity

Education Management and Planning

Charlesworth Author Services

2022

2022

Technique Talk: Developing Spatial Multiomic Maps

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Gaining insights into DNA damage response (DDR) in cancer cells with image-based quantification.

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

The Synergy of Lab Safety Consulting

Health&Medicine

Lab Manager, Labx Media Group

2022

2022

A New Multiplexed SARS-CoV-2 Serological Assay Using Advanced Flow Cytometry

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Overcoming T Cell Therapy Barriers with Engineered Proteins

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Predicting cancer immunotherapy response by highly multiplexed tumor imaging

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Techniques and Tips: Learn Sample Preparation for Next Generation Sequencing

Health&Medicine

LabRoots

2022

2022

What can biological EDS do for you? The answers to frequently asked questions on analytical biological electron microscopy

Health&Medicine

Oxford Instruments NanoAnalysis, Select Sience

2022

2022

Minimizing particulate contaminationin single-use systems

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Catapult Your Cell Therapy Research Into the Clinic: CAR T Cell

Health&Medicine

Technology Networks

2022

2022

Cell-to-Cell Communications in Cancer

Health&Medicine

Technology Networks

2022

2022

The Next Step in Evolution of Real Time Live Cell Analysis

Health&Medicine

Technology Networks

2022

2022

Understanding Stem Cells, One Cell at a Time

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

Accelerating Microscopy Image Analysis with AI

Health&Medicine

Labroots

2022

2022

Applications in Cancer Research: RNA Isolation from Organoids and Spheroids

Health&Medicine

Labroots

2022

2022

Making Your Research More Visible Using Audio-Visual Materials to Popularize Your Published Research

Project Management

Wiley

2022

2022

Harnessing Stem Cells to Treat Disease

Health&Medicine

The Scientist

2022

2022

MA900 Cell Sorter: Increasing thecapability of multi-user labs bycombining automation andtechnology to support multi-application needs

Health&Medicine

SelectScience

2022

2022

The principles of Image Flow Cytometry and it’s use in biomedical research

Health&Medicine

Researcher

2022

2022

Optimization of a single moleculefluorescence in situ hybridizationassay (smFISH) for Drosophila Avirus detection

Health&Medicine

Select Science Ltd. Company

2022

2022

"Nanobodies: Next Generation Detection Tools"

Health&Medicine

Nanobodies workshop, Proteintech

2022

2022

Gut-On-A-Chip: Assessing Drug-induced Gut Toxicity In Vitro

Health&Medicine

Gut-On-A-Chip: Assessing Drug-induced Gut Toxicity In Vitro

2022

2022

Digital pathology implementation

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

“How Microbes Drive Brain Disorders”

Health&Medicine

Drug Discovery News

2022

2022

Getting that next academic position

Project Management

Researcher.Life Company

2022

2022

Scalable Tissue Processing Solutions

Health&Medicine

Select Science

2022

2022

Data in biological and biomedical imaging

Health&Medicine

Euro-BioImaging ERIC Virtual Pub Special Edition Webinar

2022

2022

ELISA Workshop

Health&Medicine

Proteintech Group

2022

2022

Organoid Modeller Kursu

Health&Medicine

4. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Derneği Kongresi

2022

2022

Biyolojik Verilerin İstatistiksel Analizi Kursu

Health&Medicine

4. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Derneği Kongresi

2022

2022

How to become a successfully published author

Foreign Language

Editage, Cactus Communications

2021

2021

Uygulamalı Hücre Kültürü ve Western Blotlama Eğitimi

Health&Medicine

TÜSEB, ANKARA

2021

2021

How to Choose a Research Topic

Foreign Language

Resource Person at Research Graduate

2021

2021

Ask the Experts: Academic Writing

Foreign Language

Charlesworth Author Services

2021

2021

Yüzey ve Ötesi: XPS ile Karakterizasyon Çalışmaları ve Analiz Verilerinin Yorumlanmasına Yönelik İpuçları

Health&Medicine

Ege Üniversitesi

2021

2021

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı "Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme Eğitimi"

Health&Medicine

Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology

2021

2021

Pipetting techniques and avoiding contamination

Health&Medicine

SelectScience Ltd, Science House, Church Farm Business Park, Corston, Bath, BA2 9AP, UK

2021

2021

6.ONKOLOJİDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI KURSU: NÜKLEİK ASİT UYGULAMALARI

Health&Medicine

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

2021

2021

İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Temel Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi

2021

2021

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Education Management and Planning

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2021

2021

CRISPR-Cas: Gen Düzenleme Uygulamaları

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC)

2020

2020

Openlab Professional Online

Health&Medicine

Gebze Teknik Üniversitesi

2020

2020

Elsevier Turkey Webinar - Efficient Journal Selection (Health Sciences)

Health&Medicine

Elsevier

2020

2020

Elsevier Turkey Webinar - Efficient Research Area Discovery (Health Sciences)

Health&Medicine

Elsevier Türkiye

2020

2020

Elsevier Turkey Webinar - Efficient Literature Search (Health Sciences)

Health&Medicine

Elsevier Türkiye

2019

2019

Akademik Yazım Teknikleri ve Medikal İstatistik Eğitimi

Health&Medicine

Hüseyin Cengiz Medikal Akademik Eğitim

2019

2019

Basics of Immunohistochemistry

Health&Medicine

Jeff Gordon, OEM Sales, Merck KGaA, Darmstadt, Germany

2019

2019

Akademik Makale Yazımı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Health&Medicine

Düzce Üniversitesi (DÜYEM)

2018

2018

3rd Asian and African Hands on Training Stereology Workshop

Health&Medicine

All India Institute of Medical Science (AIIMS), New Delhi)

2018

2018

Araştırmada ve Tıbbi Uygulamada Kullanılan Moleküler Laboratuvar Teknikleri: Uygulamalı Eğitim Kursu

Health&Medicine

Türk Biyokimya Derneği (TBD) Moleküler Teknikler Çalışma Grubu

2018

2018

Olympus Mikroskop Semineri

Health&Medicine

İncekaralar AŞ.

2018

2018

TÜBİTAK-Bilimsel Araştırma Projelerini Hazırlama Eğitimi

Education Management and Planning

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2018

2018

Yoğun Bakımda Araştırma Planlama,Yürütme, Temel Epidemiyoloji ve Temel Biyoistatistik Kursu

Health&Medicine

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

2017

2017

SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA ETKİNLİĞİ: THED-AYBÜ-2017

Health&Medicine

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLKENT

2017

2017

Araştırma Planlama ve Makale Okuma Yazma Çalıştayı

Health&Medicine

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

2017

2017

Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu 1

Health&Medicine

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Genovan Biyoteknoloji Arge- Danışmanlık

2017

2017

II.UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK KURSU

Health&Medicine

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2017

2017

UYGULAMALI TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ VE KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ KURSU

Health&Medicine

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI KÖK HÜCRE LABORATUVARI

2016

2016

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKASI

Health&Medicine

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

2016

2016

V. GEN KLONLAMA YÖNTEMLERİ KURSU

Health&Medicine

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2014

2014

TIPTA GÜNCEL FLOW SİTOMETRİ UYGULAMALARI

Health&Medicine

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2014

2014

UYGULAMALI KROMATOGRAFİ KURSU

Health&Medicine

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2014

2014

Pedogojik Formasyon Eğitim Programı Sertifikası

Education Management and Planning

Marmara Üniversitesi

2014

2014

BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZ EĞİTİMİ

Health&Medicine

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (TÜBİTAK)

2014

2014

Writing Great Papers in Internatıonal Journals An Introduction for researchers

Education Management and Planning

WİLEY

2014

2014

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (2237 TÜBİTAK)

Education Management and Planning

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (TÜBİTAK)

2009

2009

ISO 9001:2008 KYS TEMEL VE DÖKÜMANTASYON

Quality Management

TUNA EĞİTİM VE BELGELENDİRME

2009

2009

ADVANCED ENGLİSH

Foreign Language

ENGLİSH TİME

2008

2008

KİŞİSEL GELİŞİM GÜNLERİ

Education Management and Planning

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

2008

2008

UPPER INTERMEDIATE ENGLİSH

Foreign Language

ENGLİSH TİME

2007

2007

Intermediate English

Foreign Language

INTERLANG SCHOOLS OF ENGLİSH

Research Areas

Medicine

Histology and Embryology

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

CAN MICROPLASTICS BE A TRIGGER OF INFLAMMATION IN THE PATHOGENESIS OF PSORIASIS?

Keskin S., Çakır M., Açıkgöz E., Çölçimen N.

3. ULUSLARARASI VETERİNER BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ, Van, Turkey, 23 - 25 May 2024, pp.1

2024

2024

THE ROLE OF INFLAMMATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PSORIATIC STRESS AND METABOLIC SYNDROME

Keskin S., Açıkgöz E., Çakır M., Çölçimen N.

3. ULUSLARARASI VETERİNER BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ, Van, Turkey, 23 - 25 May 2024, pp.2

2024

2024

İnflamasyon Köprüsü: Psoriazis ve Tip 2 Diyabetin Kesişen Yolculuğu

Ağbuğa Z., Keskin S., Açıkgöz E., Çakır M.

II. Ulusal Tıp Kongresi, Temel ve Klinik Bilimlerde Diyabet (TEKBİD), Kütahya, Turkey, 17 - 19 May 2024, pp.1 Sustainable Development

2023

2023

Investigation of age-related histological hepatic alterations after administration of intermittent fasting

Ceylani T., Teker H. T., Eranıl I., Yılmaz Ertürk F., Keskin S.

1st International Congress on Solutions in Science (INSCORE), İzmir, Turkey, 11 - 13 September 2023, pp.1 Sustainable Development

2023

2023

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN RATS GIVEN BLEOMYCIN

Çölçimen N., Keskin S.

ASES VAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Van, Turkey, 22 - 24 September 2023, pp.1 Sustainable Development

2022

2022

Genç ve Yaşlı Plazma Uygulamalarının Yaşlanmayla İlişkili Karaciğer Dokusu ve Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Teker H. T., Ceylani T., Keskin S., Açıkgöz E.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ , Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Can Global Climate Change Accelerate Aging on Our Skin?

Keskin S.

INTERNATIONAL EURASIA CLIMATE CHANGE CONGRESS , Van, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PLASMA APPLICATIONS ON AGE-RELATED LIVER TISSUE AND ENZYMES FOR YOUNG AND OLD

TEKER H. T., CEYLANİ T., KESKİN S., AÇIKGÖZ E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022

2019

2019

Effects of Topical Administration of Non-Steroidal Anti-inflammatory Agent Diclofenac Sodium Biological Activities on Human Skin

Keskin S., Rağbetli M. Ç.

1st INTERNATIONAL AROMATIC PLANTS AND COSMETICS SYMPOSIUM, Iğdır, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.1-2

2019

2019

AN INSİGHT OF POLYPHENOLS PHOTOPROTECTİVE APPROACHES (ELLAGİC ACİD AND SİLİBİNİN) İN UV-İNDUCED SKİN DAMAGE

Keskin S., Altındağ F.

V. Scinece, Technology and Innovation Kongresi (INES - 2019), Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.1

2018

2018

The Effects Of An Antıoxıdants As Food Supplement On Exercıse

Keskin S., Rağbetli M. Ç.

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Turkey, 12 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

2018

2018

UYKU DOSTU HORMON: MELATONİN

Keskin S., TAŞKIN E., Rağbetli M. Ç.

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.2-3

2010

2010

Sakarmeke Fulica Atra'nın Üreme Biyolojisi

Uzun A., Uzun B., Keskin S.

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.3-4

Books & Book Chapters

2024

2024

Effective Roles of Mast Cells Mediating Chronic Inflammation in Directing the Pathogenesis of the Psoriasis

Ağbuğa Z., Keskin S., Açıkgöz E., Çakır M., Çölçimen N.

in: NEW STUDIES IN HEALTH SCIENCES, Asst. Prof. Bişar AMAÇ, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.44-59, 2024 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

ENDOCRINE SYSTEM

Deniz G. (Editor), Keskin S. (Editor)

ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Elazığ, 2023

2023

2023

Role of Keratinocytes and Immune Cells as Key Actors in Psoriasis

Keskin S., Açıkgöz E.

in: INTERNATIONAL RESEARCH AND REVIEWS IN HEALTH SCIENCES, PROF. DR. HASAN AKGÜL PROF. DR. ZELIHA SELAMOĞLU, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.202-214, 2023 Creative Commons License

2023

2023

A Brief Overview of miRNAs Orchestrating the Pathogenesis of Psoriasis

Saygılı A., Çakır M., Açıkgöz E., Keskin S.

in: Advanced and Contemporary Studies in Health Sciences , Assoc. Prof. Sadettin DEMİREL, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.195-210, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Intermittent Fasting Modulates Age-Dependent Morphological and Histological Hepatic Changes on Liver Tissue in Wistar Rats

Ceylani T., Teker H. T., Eranıl I., Yılmaz Ertürk F., Keskin S.

in: New Frontiers in Health Sciences, Assoc. Prof. Onur ORAL,Assist Prof. Ali Kemal NALCI, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.125-141, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

The Impact of the Gut Microbiome Alterations in Psoriasis

Keskin S., Çakır M., Açıkgöz E.

in: New Frontiers in Health Sciences , Assoc. Prof. Onur ORAL,Assist Prof. Ali Kemal NALCI, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.143-159, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

A Current Review on Diabetes Mellitus Induced Gut Microbiota and Histological Changes

Rağbetli M. Ç., Keskin S.

in: Current Multidisciplinary Approach to Diabetes Mellitus Occurrence Mechanism, Prof. Dr. Harun ALP,Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ,Dr. Öğr. Üyesi Hale KÖKSOY, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.15-28, 2023 Sustainable Development

2022

2022

COVID-19 Enfeksiyonunun Akciğer Dokusu Üzerindeki Histopatolojik Etkileri

Rağbetli M. Ç., Keskin S.

in: INSAC World Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ,Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.901-907, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

JAK/STAT Sinyal Yolağı ve Kolorektal Kanserdeki Rolleri

KESKİN S., AÇIKGÖZ E., ÇAKIR M.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler II, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, PLATANUS YAYINLARI, Ankara, pp.327-345, 2022

2022

2022

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ CİLDİMİZDEKİ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR MU?

KESKİN S., AÇIKGÖZ E., ÇAKIR M.

in: İKLİM ÇALIŞMALARI 2022, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Pınar BOSTAN, Onur ŞATIR, Serkan KEMEÇ, Şevket ALP, Atilla DURMUŞ, Hilal ÇELİK KAZICI, Ayşegül Feray MEYDAN, Songül ÖZER, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.101-112, 2022

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ

Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (WİLEY)

SCI Journal

August 2021

August 2021

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Journals

August 2020

August 2020

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Van Yüzüncü Yil University, Turkey

Tasks In Event Organizations

Ağustos 2024

Ağustos 2024

7th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB) - 2024 Sustainable Development

Scientific Congress

Keskin S.
Erzurum, Turkey

Awards

June 2008

June 2008

ONUR BELGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ORDU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜCongress and Symposium Activities

02 December 2023 - 02 December 2023

02 December 2023 - 02 December 2023

International Symposium Cancer and Stem CellSustainable Development

Audience

İzmir-Turkey

29 June 2023 - 30 June 2023

29 June 2023 - 30 June 2023

The Conference for young scientists «Modern problems of Biology, Biotechnology and Biomedicine»Sustainable Development

Invited Speaker

Odessa-Ukraine

27 October 2022 - 29 October 2022

27 October 2022 - 29 October 2022

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİSustainable Development

Attendee

Van-Turkey

29 September 2022 - 01 October 2022

29 September 2022 - 01 October 2022

INTERNATIONAL EURASIA CLIMATE CHANGE CONGRESS Sustainable Development

Attendee

Van-Turkey

12 September 2022 - 16 September 2022

12 September 2022 - 16 September 2022

International Summer School for Doctoral StudentsSustainable Development

Invited Speaker

Warszawa-Poland

11 March 2022 - 13 March 2022

11 March 2022 - 13 March 2022

MEDCON Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirvesi 2022

Attendee

Ankara-Turkey

19 May 2021 - 20 May 2021

19 May 2021 - 20 May 2021

International Symposium of Cellular Therapies and Cancer: From Lab Bench to ClinicSustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

V. Scinece, Technology and Innovation Kongresi (INES - 2019)

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi

Attendee

Van-Turkey

01 August 2018 - 01 August 2018

01 August 2018 - 01 August 2018

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Attendee

Van-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

IX. Aziz Sancar DETAE Günleri, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

Alternatif Eğitim Uygulamaları Çalıştayı (Alternatif Okullar)

Attendee

Van-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ

Attendee

İzmir-Turkey

01 July 2015 - 01 July 2015

01 July 2015 - 01 July 2015

1. ULUSAL YÖNETİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

1. İLETİŞİM GÜNLERİ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ

Attendee

Denizli-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

VII. İÜGEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KIŞ OKULU

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

TÜRKİYE'DE BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖRÜ VE KARİYER FIRSATLARI SEMPOZYUMU

Attendee

Çanakkale-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1