Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİ ÜRÜNÜNÜN KULLANIMINDA MUTFAK ŞEFLERİNİN TUTUMU (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SOCIAL, HUMANITIES, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL SCIENCES, Azerbaijan, 11 - 13 January 2024

DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK SATIN ALMA TERCİHLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

11th INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD, İzmir, Turkey, 25 November 2023

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GIDA ETİKETLERİ OKUMA DÜZEYLERİ

2. İNTERNATİOANAL CONGRESS ON FOOD RESEARCHES, İzmir, Turkey, 16 - 18 October 2023, pp.243-252

Comparison of Sarıkamış Ski Facility and Erciyes Ski Center, Salzburg (Saalbach-Hinterglemn) and Merano (Meran 2000) Ski Centers with the Benchmarking Method

9th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.35-43

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİNİN KARS TURİZMİNİNE OLAN YANSIMALARINA KISA BİR BAKIŞ

ATLAS 10th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2023

BESYO ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TÜKETİMİNDEKİ PAZARLAMA BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ

9th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 19 January 2023

TURİZM VE PAZARLAMA TEMALI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

3. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS, Antalya, Turkey, 13 - 14 February 2023

KEDER TURİZMİ BAĞLAMINDA “SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ”

5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021

BALANCE SKOR KARTI KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA

5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021

Destination Branding in Ski Tourism from A Quality Perspective: The Case of Sarikamis Ski Resort

5th International Conference on Business and Economics Studies New York, USA, New York, United States Of America, 10 - 12 August 2018, vol.5, pp.149-164

Kars Destinasyon İmajı ve Doğu Ekspresi Deneyimi

III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 April 2018

Kars Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi.

III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , Hatay, Turkey, 14 March 2018, pp.115-132

Kars ilinin Kültürel Turizm Potansiyeli

Internatıonal Tourısm And Cultural Heritage Congress, 4 - 08 October 2017

Yerel Halkın Turizm Algısı ve Turizme Katılımı: Sarıkamış Örneği

The First International Congress on Future of Tourism Innovation Entrepreneurship and Sustainability, 28 - 30 September 2017, pp.543-553

TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİN ÖLÇÜLMESİ

1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability - 2017, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017

Kayak Turiziminde Destinasyon Markalaşması Sarıkamış Kayak Merkezi Örneği

2. Eurasia İnternational Tourism Congress, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016

Preliminary Research for the Impact of Information System Usage in Family Companies on the Level of Institutionalization

International Conference on Business and Economics Studies, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.310-321

Books & Book Chapters

Turizm İşletmelerinde Güçlendirici Liderlik

in: Turizm İşletmelerinde Güncel Liderlik Yaklaşımları, okan türk, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.1-568, 2023

TURİZM İŞLETMELERİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK

in: Turizm İşletmelerinde Güncel Liderlik Yaklaşımları, Dr. Öğr. Üyesi Okan TÜRK, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.211-228, 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ AÇISINDAN YEŞİL RESTORANLAR.

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXVIII , DURSUNOĞLU İsmail, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.209-230, 2023

TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLİŞKİLERİN AYDINLIK YÜZÜ, Ömür Uçar, Bayram KANCA, Editor, DETAY, Ankara, pp.64-81, 2023

KIŞ VE SPOR TURİZMİ

in: ÖZEL İLGİ TURİZMİNDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER, TÜRKOĞLU, NURAY, Editor, DETAY, Ankara, pp.125-139, 2023

Etnik Restorantların Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Tartışmalar, Karabulut, Şahin, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.719-738, 2023

Mutfak Maliyetlerinin Hesaplanması ve Kontrolü

in: Temel Mutfak Teknikleri ve Yönetimi, GEÇGİN Erol, BALTACI Mahmut, Editor, Detay Anatolıa Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, pp.56-70, 2021

iÇECEK TRENDLERİ

in: NEOGASTRONOMİK AKIMLAR, SEDA DERİNALP ÇANAKÇI, Editor, NOBEL, Ankara, pp.261-275, 2021

Viral Pazarlama ve Turizme Yansımaları

in: Modern Pazarlama Yöntemleri Ve Turizme Yansımaları, Mehmet DEMİRDÖĞMEZ, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.115-134, 2021

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı(BOBİ FRS) ve TFRS İle Farkların İncelenemsi

in: Muhasebe ve Denetimde Güncel Konular, Mehmet Emin Karabayır, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.141-160, 2019

Muhabe Fonsiyonu

in: İşletme Bilimlerine Giriş, Naktiyok serkan, Editor, Gazi Kitap Evi, pp.109-119, 2016

Tedarik Fonksiyonu

in: İşletme Bilimlerine Giriş, Naktiyok,Serkan, Editor, Gazi Kitapevi, pp.183-191, 2016