Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ŞÊX MUŞERREFÊ XİNÛKÎ Û KESAYETA WÎ YA EDEBÎ

KURDİYAT, no.1, pp.59-82, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

KESAYETA EDEBÎ YA İHSAN SUREYYA SIRMA

Şarkiyat İ L M İ A R A Ş T I R M A L A R D E R G İ S İ, vol.12, no.2, pp.24-43, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Mela Ebdullahê Kotaliyê û Helbestên Wî Yên Kurmancî

NÛBIHAR AKADEMî, vol.3, no.9, pp.97-114, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şeyh Ahmed-i Hânî’nin Mem û Zîn Mesnevisinde Ayetlerden İktibaslar (I-IV Bölüm)

TURKISH STUDIES, vol.13, no.20, pp.665-686, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tehlîla Nehcu’l-Enama Mela Xelîlê Sêrtî

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.7, pp.67-85, 2018 (National Refreed University Journal)

Yunus Emre İle Feqiyê Teyran’ın Şiirlerinde Gönül İmgesi Mukayesesi

TURKISH STUDIES, vol.13, no.18, pp.1227-1241, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sadru’l-İslam Döneminde Hitabet Türleri ve Temel Özellikleri

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.10, pp.352-378, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE YALNIZLIK VE ÖLÜM TEMALARI

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.10, no.53, pp.162-167, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

HACI BAYRAM-I VELÎ’ DE DİL VE EDEBİYAT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.55-64, 2017 (International Refereed University Journal)

Xebatek Berawirdkirî (Komparatîf)û Dijberawirdkarî (Kontrastîf)Li Ser Demên Îngîlîzî û Kurmancî

NÛBIHAR AKADEMÎ, vol.5, no.5, pp.82-110, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

CAHİLİYE DÖNEMİNDE HİTABET

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar, vol.8, no.2, pp.820-840, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hâfız-I Şîrâzî - Melayê Cizîrî Karşılaştırması (Aşk, Gül, Bülbül, Rinde, Züht Ve Dini Semboller Açısından)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, pp.137-149, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

PIRSGIRÊKÊN BEŞA ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ DI ZANÎNGEHÊN TIRKIYEYÊ DE

IJOKS, no.2, pp.96-104, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hilfu’l-Fudûl Teşkilatı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.41, pp.399-418, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BARIŞIN SAĞLANMASINDA EDEBİYATIN ROLÜ -Ahmedê Hanî Örneği-

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III, Paris, France, 14 - 18 November 2019, vol.1, no.1, pp.78-88

Dengbejlerin Türkülerinde Gayrimüslim Kız ile Müslüman Gencin Aşkı (Gayrimüslim Meyrem ile Aliye Kolağası Örneği)

Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler, Şırnak, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.501-515

MELA EHMED HÎLMÎ EL-QOXÎ Û ŞERHA WÎ YA Lİ SER NEHCU’L-ENAMA Bİ KURDÎ

Uluslararası Diyarbakır:Tarih Toplum Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.395-411

DI NÛBIHARA PIÇÛKAN DA ŞÎRETNAME

2. Uluslararası Ahmed-i Hâni(İslam Düşüncesinde İnsan) Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, vol.1, no.1, pp.46-60

KÜLTÜR VE EDEBİYAT BAĞLAMINDA KOTALİLİ MOLLA ABDULLAH

Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.154-155

Evdirehîm Rehmî Hekarî û Berhema Wî Ya Dersa Dîn

1. ULUSLARARASI ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.673-683

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Ölüm ve Yalnızlık Teması

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 3 - 06 November 2017, vol.1, no.1, pp.139

Mela Mahmûdê Bazıdinin Eserlerinde Aşiret Kültürü

Mediterrannnean International Congress on Social Sciences, Ohrid, Macedonia, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.147

Saray Şairi Mesture Mahşeref Hanım (1804-1847)

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.247-254

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN ŞİİR VE MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT

II ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017, vol.1, pp.541-552

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE YALNIZLIK VE ÖLÜM TEMALARI

ULUSLARARASI DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.2, pp.935-942

Hacı Bayram-ı Velî’ de Dil ve Edebiyat

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, vol.2, pp.493-504

Bediüzzaman'ın Medresetü'z-Zehra Modeli ve İnsan Tekamülü

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'da İnsan Tekamülü, Bitlis, Turkey, 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.177-190 Creative Commons License

Books & Book Chapters

MOLLA AHMED-İ CIZİRİ’NİN DİVANINDA SOSYAL ELEŞTİRİ

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE Dr. Öğr. Üyesi Teceli KARASU, Editor, Ensar, İstanbul, pp.93-102, 2019 Creative Commons License

Ji Aliyê Ruxsarî û Ziman ve Tehlîla Nehcu’l-Enama Mela Xelîlê Sêrtî

in: Molla Halil es-Si‘irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, M. Macit SEVGİLİ, Hamit SEVGİLİ, Abdullah ÖZCAN,Muhammed Şerif KAHRAMAN, Editor, Beyan Yayınları, İstanbul, pp.625-638, 2019

ÜLKEMİZDE YABANCI DİL EĞİTİM METODLARI - PROF. DR. FUAT SEZGİN ÖRNEĞİ-

in: FUAT SEZGİN VE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler, İbrahim ÖZCOŞAR Ali KARAKAŞ Mustafa ÖZTÜRK Sıracettin ASLAN, Editor, Divan, İstanbul, pp.457-472, 2019 Creative Commons License

Berawirdkirina Feqiyê Teyran û Melayê Bateyî

in: Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Hasan Karacan, Editor, Yargı Yayınları, Ankara, pp.199-211, 2016

ÎLMÎHALA ŞAFİ'Î

Sitav Yayınları, Van, 2014

Expert Reports

çeviri

Adalet Bakanlığı/Van Adlşiyesi, pp.17, Van, 2019