Dr.Öğr.Üyesi

Pelin Koç


Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dal

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Seyahat İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Duygusal Emek, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Animatörler Üzerine Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

2015

2015

Yüksek Lisans

Lisans Düzeyinde Rekreasyon Bölümü Müfredatlarının İncelenmesi ve Örnek Müfredat Çalışması

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Konaklama İşletmeciliği

Lisans

Lisans

Rekreasyon Psikolojisi

Lisans

Lisans

Avrupa Birliği ve Turizm

Lisans

Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

Lisans

Rekreaysona Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Relationship Between Emotional Labour, Burnout, Organizational Commitment and Turnover Intention: A Research on Animators

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Turizm Akademik Dergisi (TOURAJ), cilt.7, sa.2, ss.283-296, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye'deki Şehirleri Simgeleyen Logoların Doğal ve Kültürel Miras Unsurları Açısından Çözümlenmesi

Köroğlu A., Yağcı P.

Turizm Akademik Dergisi/Tourism Academic Journal, cilt.5, sa.1, ss.63-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/The Journal of Social Sciences Institute, cilt.2017, ss.290-307, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Endüstri 4.0 Kapsamında Prosumer Kavramının Yiyecek İçecek Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Şahin N. N. , Yağcı P.

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.12-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Otel İsimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Muğla ve Aydın'da Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Erdem B., Yağcı P. , Saygı A. C. , Kaya Ç., Sümer C.

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi/International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, cilt.2, sa.4, ss.51-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Turizmin Geliştirilmesinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Örneği

Ulusoy Yıldırım H., Yağcı P. , Avcıkurt C.

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi "Çin Seddi'nden Adriyetik'e Geleceğe Bakış", Balıkesir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.732-740 Creative Commons License

2018

2018

Sındırgı Kırsal Yerleşiminin Logosunun Akademisyenler Tarafından Değerlendirilmesi

Yağcı P. , Köroğlu A., Aktaş A. C.

. Kırsal Turizm Kongresi/nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.183 Creative Commons License

2018

2018

Kış Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2017)

Yağcı P. , Ulusoy Yıldırım H., Avcıkurt C., Köroğlu Ö.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi Yıldız Dağı, Kış Turizmi Temalı/International Sivas Tourism Congress Yıldız Mountain Winter Tourism, Sivas, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, ss.179-189 Creative Commons License

2017

2017

Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Yerel Mistik Kahramanlar: Balıkesir Tülütabak Örneği

Yağcı P. , Yalın G., Avcıkurt C.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.142 Creative Commons License

2017

2017

Şehir Logolarında Kültürel Değerlerin Kullanılması

Köroğlu A., Yağcı P.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.165 Creative Commons License

2017

2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.4-5 Creative Commons License

2016

2016

Almanya’da Staj Yapan Ögrencilerin Kültür Çoku Yaçama Düzeyleri: Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örnegi

Yağcı P. , Buzlukçu C., Avcıkurt C.

2 International Congress on Economics and Business - New Economic Trends and Business Opportunities, Sarajevo, Bosna-Hersek, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.764-775 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Research on the Determination of the Destination Personality of Van Province in Terms of Branding

Koç P.

Tourism Studies and Social Sciences, V. Krystev,S. Çelik Uğuz,R. Efe,E. Kaplan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.220-238, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Rekreasyon ve Kamusal Alanlar

Koç P.

Turizm İşletmelerinde Rekreasyon ve Animasyon, Dr. Songül Özer, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.69-98, 2020 Creative Commons License

2017

2017

Uluslararası Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Avcıkurt C., Buzlukçu C., Yağcı P.

Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Sarıışık M.,Avcıkurt C. ve Zengin B., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.327-347, 2017 Creative Commons License

2016

2016

Emotional Labor Behaviors in Tourism: A Study on the Students of Balikesir University, Faculty of Tourism

Avcıkurt C., Yağcı P.

Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, ss.19-36, 2016 Creative Commons License

2016

2016

A Curriculum Proposal for Recreation Programs in Faculties of Tourism

Yağcı P. , Köroğlu A.

Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, ss.191-202, 2016 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Eylül 2017

Eylül 2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Iıı. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/Iıı. International West Asia Congress Of Tourism ResearchKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

III. International West Asia Congress of Tourism Research/3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Van-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

2018

2018

7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2018

2018

2nd International Rural Tourism and Development Congress

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Yıldız Dağı Kış Turizmi Temalı Uluslararası Sivas Turizm Kongresi

Katılımcı

Sivas-Türkiye

2017

2017

International Tourism and Cultural Heritage Congress/Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2017

2017

International West Asia Congress of Tourism Research/Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Van-Türkiye

2017

2017

16. Geleneksel Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

2nd International Congress on Economics and Business "New Economic Trends and Business Opportunities"

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

2. Turizm Zirvesi

Katılımcı

Bursa-Türkiye