Asst. Prof.

Pelin Koç


Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dal

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Abd, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Abd, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Balikesir University, Tourısm And Hotel Management Academy, Seyahat İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Duygusal Emek, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Animatörler Üzerine Bir Araştırma

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

2015

2015

Postgraduate

Lisans Düzeyinde Rekreasyon Bölümü Müfredatlarının İncelenmesi ve Örnek Müfredat Çalışması

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Tourism and Hotel Management

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

General Tourism

Undergraduate

Undergraduate

International Tourism Movements

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Recreation

Undergraduate

Undergraduate

European Union and Tourism

Undergraduate

Undergraduate

Recreational Facility Management

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Animation

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Management

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Psychology

Undergraduate

Undergraduate

European Union and Tourism

Undergraduate

Undergraduate

Human Resources Management

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Rekreayson

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Within the Scope of the Sustainability of Local Culinary Culture Van Gastronomy Route Proposal

Ocak E. , Ceylan Z. , Okat Ç. , Koç P. , Torusdağ G. B. , Uçkan Çakır M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.4, pp.2655-2669, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Travel Craving and Travel Motivations in the Covid-19 Period

Koç P. , Şahin N. N.

The Journal of Academic social Science, vol.9, no.118, pp.158-174, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

The Relationship Between Emotional Labour, Burnout, Organizational Commitment and Turnover Intention: A Research on Animators

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Turizm Akademik Dergisi (TOURAJ), vol.7, no.2, pp.283-296, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye'deki Şehirleri Simgeleyen Logoların Doğal ve Kültürel Miras Unsurları Açısından Çözümlenmesi

Köroğlu A., Yağcı P.

Turizm Akademik Dergisi/Tourism Academic Journal, vol.5, no.1, pp.63-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/The Journal of Social Sciences Institute, vol.2017, pp.290-307, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Endüstri 4.0 Kapsamında Prosumer Kavramının Yiyecek İçecek Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Şahin N. N. , Yağcı P.

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.4, pp.12-22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Otel İsimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Muğla ve Aydın'da Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Erdem B., Yağcı P. , Saygı A. C. , Kaya Ç., Sümer C.

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi/International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, vol.2, no.4, pp.51-71, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Turizmin Geliştirilmesinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Örneği

Ulusoy Yıldırım H., Yağcı P. , Avcıkurt C.

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi "Çin Seddi'nden Adriyetik'e Geleceğe Bakış", Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.732-740 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Sındırgı Kırsal Yerleşiminin Logosunun Akademisyenler Tarafından Değerlendirilmesi

Yağcı P. , Köroğlu A., Aktaş A. C.

. Kırsal Turizm Kongresi/nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.183 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Kış Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2017)

Yağcı P. , Ulusoy Yıldırım H., Avcıkurt C., Köroğlu Ö.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi Yıldız Dağı, Kış Turizmi Temalı/International Sivas Tourism Congress Yıldız Mountain Winter Tourism, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.179-189 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Yerel Mistik Kahramanlar: Balıkesir Tülütabak Örneği

Yağcı P. , Yalın G., Avcıkurt C.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.142 Creative Commons License

2017

2017

Şehir Logolarında Kültürel Değerlerin Kullanılması

Köroğlu A., Yağcı P.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.165 Creative Commons License

2017

2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yağcı P. , Avcıkurt C.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.4-5 Creative Commons License

2016

2016

Almanya’da Staj Yapan Ögrencilerin Kültür Çoku Yaçama Düzeyleri: Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örnegi

Yağcı P. , Buzlukçu C., Avcıkurt C.

2 International Congress on Economics and Business - New Economic Trends and Business Opportunities, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.764-775 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Güney Kore Sinemasında Politik Bir Silah: Yemek

Uçkan Çakır M. , Koç P. , Okat Ç.

in: Geçmişten Günümüze Gastronominin İzleri: Araştırmalara Dayalı Kanıtlar, Osman ÇULHA, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.197-220, 2022

2021

2021

Balık Kültürü, Gastronomi ve Turizm

Koç P. , Uçkan Çakır M.

in: Denizden Gastronomiye, Doç. Dr. Zafer Ceylan,Dr. Öğr. Ü. Esra Doğu Baykut, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2021

2021

2021

Yalova'nın Destinasyon Kişiliği ve İmajı

Şahin N. N. , Koç P.

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar -I-, Doç. Dr. Aygın Ünal, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.279-303, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Research on the Determination of the Destination Personality of Van Province in Terms of Branding

Koç P.

in: Tourism Studies and Social Sciences, V. Krystev,S. Çelik Uğuz,R. Efe,E. Kaplan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, pp.220-238, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Rekreasyon ve Kamusal Alanlar

Koç P.

in: Turizm İşletmelerinde Rekreasyon ve Animasyon, Dr. Songül Özer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.69-98, 2020 Creative Commons License

2017

2017

Uluslararası Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Avcıkurt C., Buzlukçu C., Yağcı P.

in: Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Sarıışık M.,Avcıkurt C. ve Zengin B., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.327-347, 2017 Creative Commons License

2016

2016

A Curriculum Proposal for Recreation Programs in Faculties of Tourism

Yağcı P. , Köroğlu A.

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, pp.191-202, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Emotional Labor Behaviors in Tourism: A Study on the Students of Balikesir University, Faculty of Tourism

Avcıkurt C., Yağcı P.

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, pp.19-36, 2016 Creative Commons License

Scientific Refereeing

May 2019

May 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

Awards

September 2017

September 2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Iıı. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/Iıı. International West Asia Congress Of Tourism ResearchEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

III. International West Asia Congress of Tourism Research/3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Attendee

Van-Turkey

2018

2018

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Attendee

Balıkesir-Turkey

2018

2018

2nd International Rural Tourism and Development Congress

Attendee

-Turkey

2018

2018

7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

2018

2018

Yıldız Dağı Kış Turizmi Temalı Uluslararası Sivas Turizm KongresiSustainable Development

Attendee

Sivas-Turkey

2017

2017

International Tourism and Cultural Heritage Congress/Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

2017

2017

International West Asia Congress of Tourism Research/Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Attendee

Van-Turkey

2017

2017

16. Geleneksel Turizm Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

2016

2016

2nd International Congress on Economics and Business "New Economic Trends and Business Opportunities"

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2015

2015

2. Turizm Zirvesi

Attendee

Bursa-Turkey