Asst. Prof. Pelin Koç


Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dal


Research Areas: Tourism and Hotel Management

Metrics

Publication

32

Project

2

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Abd, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Abd, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Balikesir University, Tourısm And Hotel Management Academy, Seyahat İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Duygusal Emek, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Animatörler Üzerine Bir Araştırma

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

2015

2015

Postgraduate

Lisans Düzeyinde Rekreasyon Bölümü Müfredatlarının İncelenmesi ve Örnek Müfredat Çalışması

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Tourism and Hotel Management

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

2024 - Continues

2024 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

General Tourism

Undergraduate

Undergraduate

International Tourism Movements

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Recreation

Undergraduate

Undergraduate

European Union and Tourism

Undergraduate

Undergraduate

Recreational Facility Management

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Animation

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Management

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Hospitality Management

Undergraduate

Undergraduate

Recreation Psychology

Undergraduate

Undergraduate

European Union and Tourism

Undergraduate

Undergraduate

Human Resources Management

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Rekreayson

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

AN INVESTIGATION OF VAN BREAKFAST THROUGH METAPHORS FROM THE PERSPECTIVE OF GENERATIONS Y AND Z

Geçgin E., Okat Ç., Koç P.

World Youth Studies Congress-III, Baku, Azerbaijan, 19 - 20 May 2023, pp.54-69 Sustainable Development

2023

2023

Comparison of Sarıkamış Ski Facility and Erciyes Ski Center, Salzburg (Saalbach-Hinterglemn) and Merano (Meran 2000) Ski Centers with the Benchmarking Method

Koç P., Okat Ç., Geçgin E.

9th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.35-43

2018

2018

Turizmin Geliştirilmesinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Örneği

Ulusoy Yıldırım H., Yağcı P., Avcıkurt C.

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi "Çin Seddi'nden Adriyetik'e Geleceğe Bakış", Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.732-740 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Sındırgı Kırsal Yerleşiminin Logosunun Akademisyenler Tarafından Değerlendirilmesi

Yağcı P., Köroğlu A., Aktaş A. C.

. Kırsal Turizm Kongresi/nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.183 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Kış Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2017)

Yağcı P., Ulusoy Yıldırım H., Avcıkurt C., Köroğlu Ö.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi Yıldız Dağı, Kış Turizmi Temalı/International Sivas Tourism Congress Yıldız Mountain Winter Tourism, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.179-189 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Şehir Logolarında Kültürel Değerlerin Kullanılması

Köroğlu A., Yağcı P.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.165 Creative Commons License

2017

2017

Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Yerel Mistik Kahramanlar: Balıkesir Tülütabak Örneği

Yağcı P., Yalın G., Avcıkurt C.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi/International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.142 Creative Commons License

2017

2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yağcı P., Avcıkurt C.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.4-5 Creative Commons License

2016

2016

Almanya’da Staj Yapan Ögrencilerin Kültür Çoku Yaçama Düzeyleri: Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örnegi

Yağcı P., Buzlukçu C., Avcıkurt C.

2 International Congress on Economics and Business - New Economic Trends and Business Opportunities, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.764-775 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

2024

2024

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği

Çiçek A., Koç P.

in: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Üzerine Güncel Araştırmalar-I, Doç. Dr. Kansu Gençer,Doç. Dr. Hasibe Yazıt, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.21-44, 2024 Creative Commons License

2023

2023

Temel ve Modern Pişirme Yöntemleri

Koç P.

in: Profesyonel Mutfak Yönetimi İnovatif Yaklaşım, Doç. Dr. Ülker Can, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.196-217, 2023

2022

2022

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi: Kavramsal Çerçeve

Koç P.

in: Sürdürülebilir Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Çinuçen Okat,Pelin Koç, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2022

2022

2022

Güney Kore Sinemasında Politik Bir Silah: Yemek

Uçkan Çakır M., Koç P., Okat Ç.

in: Geçmişten Günümüze Gastronominin İzleri: Araştırmalara Dayalı Kanıtlar, Osman ÇULHA, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.197-220, 2022

2021

2021

Balık Kültürü, Gastronomi ve Turizm

Koç P., Uçkan Çakır M.

in: Denizden Gastronomiye, Doç. Dr. Zafer Ceylan,Dr. Öğr. Ü. Esra Doğu Baykut, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2021

2021

2021

Yalova'nın Destinasyon Kişiliği ve İmajı

Şahin N. N., Koç P.

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar -I-, Doç. Dr. Aygın Ünal, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.279-303, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Research on the Determination of the Destination Personality of Van Province in Terms of Branding

Koç P.

in: Tourism Studies and Social Sciences, V. Krystev,S. Çelik Uğuz,R. Efe,E. Kaplan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, pp.220-238, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Rekreasyon ve Kamusal Alanlar

Koç P.

in: Turizm İşletmelerinde Rekreasyon ve Animasyon, Dr. Songül Özer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.69-98, 2020 Creative Commons License

2017

2017

Uluslararası Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Avcıkurt C., Buzlukçu C., Yağcı P.

in: Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Sarıışık M.,Avcıkurt C. ve Zengin B., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.327-347, 2017 Creative Commons License

2016

2016

A Curriculum Proposal for Recreation Programs in Faculties of Tourism

Yağcı P., Köroğlu A.

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, pp.191-202, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Emotional Labor Behaviors in Tourism: A Study on the Students of Balikesir University, Faculty of Tourism

Avcıkurt C., Yağcı P.

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A. ve Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, pp.19-36, 2016 Creative Commons License

Scientific Refereeing

May 2019

May 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH/ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

Awards

September 2017

September 2017

Seferihisar Halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Iıı. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi/Iıı. International West Asia Congress Of Tourism ResearchCongress and Symposium Activities

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

III. International West Asia Congress of Tourism Research/3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Attendee

Van-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

2nd International Rural Tourism and Development Congress

Attendee

-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Yıldız Dağı Kış Turizmi Temalı Uluslararası Sivas Turizm KongresiSustainable Development

Attendee

Sivas-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

International Tourism and Cultural Heritage Congress/Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

International West Asia Congress of Tourism Research/Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Attendee

Van-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

16. Geleneksel Turizm Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

2nd International Congress on Economics and Business "New Economic Trends and Business Opportunities"

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

2. Turizm Zirvesi

Attendee

Bursa-Turkey