Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algıları

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.57-73, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.10-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.1554-1570, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Üstün Yetenekliler Alanında Yapılmış Tezlerin Analizi

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.411-430, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Sosyal bilimler Dergisi, vol.5, no.54, pp.469-481, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Preservice preschool teachers' views on the characteristics of gifted children

Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol.5, no.3, pp.70-89, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMDE ETİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.11, pp.300-313, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Okul öncesi eğitim sınıflarındaki bilim eğitimi öğrenme merkezlerinin incelenmesi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.40-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Examination of Preschool Administrators' and Preschool Teachers' Perceptions About Counselors' Roles

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, no.3, pp.393-411, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.914-916

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algıları

6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.741-742

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocukların Özelliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslarası üstün yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.16-17

Üstün Yetenekliler Alanında Yapılmış Tezlerin Analizi

Uluslarası üstün yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.50