Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA DİJİTAL MATERYALLER VE KULLANIMI

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.130 Sustainable Development

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL CHILDREN'S DIGITAL GAME ADDICTION TENDENCY AND SOCIAL SKILLS

International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies, Tbilisi, Georgia, 24 - 26 June 2022, pp.1-2

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Yeterliliği

Genç Araştırmacılar Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2021, pp.127 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Eğitimine İlişkin Görüşleri

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.734-735 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1748-1750 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocuklarla Ilgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sitelerinin Incelenmesi

6. uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.914-915 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algıları

6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.741-742

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuğu Tanıma ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.174-175

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Çocuğun Cinsel Gelişimine İlişkin Gmrüşleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.404-405

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocukların Özelliklerine İlişkin Görüşleri

Uluslarası üstün yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.16-17

Üstün Yetenekliler Alanında Yapılmış Tezlerin Analizi

Uluslarası üstün yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.50

CREATIVITY ANALYSIS OF 5­6 YEARS OLD CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION: ANKARA, SİVAS AND VAN CASE

INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, Texas, United States Of America, 16 - 19 April 2015, pp.402-420

Books & Book Chapters

Education of Syrian Refugees and Problems Encountered During Educational Process

in: CONTEMPORARY ANALYSIS ON SYRIAN IMMIGRATION ISSUE IN EUROPE AND TURKEY: Educational, Political and Legal Practices, Mustafa Sıtkı BİLGİN, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.101-120, 2021

Güney Kore'de Özel Eğitim

in: Tüm Yönleriyle Güney Kore Eğitim Sistemi, Zihni MEREY, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.147-166, 2021

Bütünleştirmede Geçiş Süreci

in: Özel Eğitimde Bütünleştirme, Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU,Aynur GICI VATANSEVER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.195-212, 2021

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA FEN VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE TEKNOLOJİ, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN Dr. Öğr. Üyesi Asiye PARLAK RAKAP, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.185-190, 2021

Farklılaştırılmış Öğretim

in: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. İshak KOZİKOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.109-121, 2020

Lawrence Kohlberg

in: Farklı Perspektiflerden Çocuk Eğitimi, Prof. Dr. Zihni MEREY, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.621-634, 2020

ERKEN ÇOCUKLUKTA İHMAL VE İSTISMAR

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Onur ZAHAL, Editor, Gece kitaplığı, Ankara, pp.255-268, 2020

Metrics

Publication

48

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals