Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Using of sunflower silage instead of corn silage in the diets of goat

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.52, no.10, pp.1446-1451, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.133-141, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Silaj Uçucu Yağ Asidi İçeriğinin Süt ve Et Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.64-71, 2019 (National Refreed University Journal)

Etlik Piliçlerde Ani Ölüm Sendromu, Nedenleri ve Önlemleri

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, vol.13, no.1, pp.9-13, 2016 (Other Refereed National Journals)

Süt Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Üre ve Melas Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.11, no.1, pp.55-62, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dap Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi.

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, no.1, pp.167 Sustainable Development

Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukraine, 3 - 06 July 2018, pp.8

Effect of silage volatile fatty acid content on milk and meat yield and quality.

l. International Agricultural Science Congres, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.106

Silaj Uçucu Yağ Asiti İçeriğinin Rumen Kapsamı ve Kan Parametrelerine Etkisi

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.211-216

Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermantasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki İlişki

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 30 June - 01 July 2011, pp.416-421

Books & Book Chapters

Silaj Fermantasyon Ürünlerinin Yem Tüketimi, Rumen İçeriği ve Kan Parametrelerine Etkisi.

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Araştırma Makaleleri, Daşdemir İ., Atik HA., Özden Ö., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.112-131, 2019 Sustainable Development