Asst. Prof.

Tuncer Çakmak


Veteriner Fakültesi

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Education Information

2006 - 2017

2006 - 2017

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi , Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

DONDURULMUŞ VE 4 ºC’DE MUHAFAZA EDİLEN SAZAN BALIĞINDA (Cyprinus carpio L., 1758) BİYOJEN AMİN OLUŞUMU VE MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2002

2002

Postgraduate

Van Kedilerinin Büyüme Döneminde Serum ALP (Alkalen Fosfataz) Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Food Hygiene and Technology, Food Engineering, Food Science, Food Regulations and Quality Control, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

Managerial Experience

1999 - 2002

1999 - 2002

research assistant

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

food control officer

Other Public Institution, Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

2008 - 2017

2008 - 2017

control expert

Other Public Institution, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van İl Koordinatörlüğü

2005 - 2008

2005 - 2008

veterinarian

Other Public Institution, Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

2002 - 2003

2002 - 2003

veterinarian

Other Public Institution, Erzincan İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tercan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Physicochemical Properties of Raw Cow's Milk Offered for Consumption in Van 

Tuncay R. M. , İşleyici Ö., Sancak Y. C. , Çakmak T.

Harran Üniv Vet Fak Derg, vol.10, no.2, pp.87-93, 2021 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Evaluation of microbiological quality in fresh sushi samples

Yalçın H., Çakmak T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-5, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Determination of Biogenic Amine Formation and Microbiological Changes in Carp (Cyprinus carpio L., 1758) During Frozen Storage

Çakmak T. , Sancak Y. C.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.1302-1315, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Investigation of Some Heavy Metal Levels in Drinking Waters in Bingol Region

Yaşar S., Cagirtekin A., Mis L., Çakmak T.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.2, pp.272-278, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Determination of Aflatoxin M1 Levels in Turkish Cheeses Provided from Different Regions of Turkey

Ergin S. Ö. , Çakmak Ö., Çakmak T. , Acaröz U., Yalçın H., Arslan Acaröz D., et al.

INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 February 2021, vol.1, no.1, pp.191 Sustainable Development

2019

2019

VAN’IN İNCİSİ: İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) ve BESLENMEDE ÖNEMİ

Çakmak T. , Sancak Y. C. , İşleyici Ö. , Tuncay R. M.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.62-72

2019

2019

STARTER VE STARTER OLMAYAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ GELİŞİMİ

İşleyici Ö. , Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.53-61

2019

2019

Sebze ve Meyvelerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Tuncay R. M. , İşleyici Ö. , Sancak Y. C. , Çakmak T.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.119-122

2019

2019

İn Vitro Bir Gıda: Kültüre Et

Çakmak T. , Sancak Y. C. , İşleyici Ö. , Tuncay R. M.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October - 27 November 2019, pp.125-126

2019

2019

Dondurularak Muhafaza Edilen Sazan Balığında (Cyprinus carpio L., 1758) Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi

Çakmak T. , Sancak Y. C.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.138-139

2019

2019

Sazan Balığının (Cyprinus carpio L., 1758) 4 C’de Muhafaza Edilmesi ile Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi

Çakmak T. , Sancak Y. C.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.140-141

2019

2019

VAN İLİNDE ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Tuncay R. M. , İşleyici Ö. , Sancak Y. C. , Çakmak T.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.472-481

2019

2019

GELENEKSEL BİR LEZZET: DİVLE TULUM PEYNİRİ

İşleyici Ö. , Sancak Y. C. , Tuncay R. M. , Çakmak T.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.464-471

2019

2019

DIETARY SUPPLEMENTS AND AREAS OF USAGE

Çakmak T. , Sancak Y. C. , İşleyici Ö. , Tuncay R. M.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579

2019

2019

Gıda Ambalajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları

İşleyici Ö. , Çakmak T. , Sancak Y. C. , ELÇEK R., Tuncay R. M.

Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.173-194

2019

2019

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamalarının Oluşturduğu Sağlık Riskleri

İşleyici Ö. , Çakmak T. , Sancak Y. C. , Tuncay R. M.

Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.196-217 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Pandemik Covid-19 Mücadelesinin Önemli Aktörleri: Bitkisel ve Hayvansal Antiviral Ürünler

Tonbak F., Çakmak T.

in: INSAC World Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ,Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.619-638, 2022

Supported Projects

Scientific Refereeing

February 2020

February 2020

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

November 2019

November 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

October 2019

October 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Siirt University, Turkey

July 2019

July 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal