Asst. Prof. Tuncer Çakmak


Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Food Hygiene and Technology, Food Engineering, Food Science, Food Regulations and Quality Control, Engineering and Technology

Metrics

Publication

30

Project

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2017

2006 - 2017

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi , Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

DONDURULMUŞ VE 4 ºC’DE MUHAFAZA EDİLEN SAZAN BALIĞINDA (Cyprinus carpio L., 1758) BİYOJEN AMİN OLUŞUMU VE MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2002

2002

Postgraduate

Van Kedilerinin Büyüme Döneminde Serum ALP (Alkalen Fosfataz) Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Veterinary Sciences

Food Hygiene and Technology

Food Engineering

Food Science

Food Regulations and Quality Control

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Managerial Experience

1999 - 2002

1999 - 2002

research assistant

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

food control officer

Other Public Institution, Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

2008 - 2017

2008 - 2017

control expert

Other Public Institution, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van İl Koordinatörlüğü

2005 - 2008

2005 - 2008

veterinarian

Other Public Institution, Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

2002 - 2003

2002 - 2003

veterinarian

Other Public Institution, Erzincan İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tercan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

THE PRESENCE OF AFLATOXIN M1 IN CHEESE AND ITS IMPORTANCE FOR PUBLIC HEALTH

Çakmak T., Sancak Y. C., Tuncay R. M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.144 Sustainable Development

2022

2022

BIOLOGICAL PROPERTIES OF ROYAL JELLY AND ITS EFFECTS ON HEALTH

Çakmak T., Acaröz U.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.143

2021

2021

Determination of Aflatoxin M1 Levels in Turkish Cheeses Provided from Different Regions of Turkey

Ergin S. Ö., Çakmak Ö., Çakmak T., Acaröz U., Yalçın H., Arslan Acaröz D., et al.

INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 February 2021, vol.1, no.1, pp.191 Sustainable Development

2021

2021

Determination of Aflatoxin M1 Levels in Tulum and White Cheeses Provided From Different Regions of Turkey by ELISA Method

ÖZMERT ERGİN S., ÇAKMAK Ö., ÇAKMAK T., ACARÖZ U., YALÇIN H., ARSLAN ACARÖZ D., et al.

International Congress on Biological and Health Sciences Congress, AFYON, Turkey, 26 February 2021, vol.1, pp.191

2019

2019

Starter Ve Starter Olmayan Laktik Asit Bakterilerinde Antibiyotik Direnci Gelişimi

İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C., TUNCAY R. M., ÇAKMAK T.

2. International Turkish World Engineering And Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

2019

2019

VAN’IN İNCİSİ: İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) ve BESLENMEDE ÖNEMİ

Çakmak T., Sancak Y. C., İşleyici Ö., Tuncay R. M.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.62-72

2019

2019

STARTER VE STARTER OLMAYAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ GELİŞİMİ

İşleyici Ö., Sancak Y. C., Tuncay R. M., Çakmak T.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.53-61

2019

2019

Takviye Edici Gıdalar ve Kullanım Alanları

ÇAKMAK T., SANCAK Y. C., İŞLEYİCİ Ö., TUNCAY R. M.

ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579

2019

2019

İn Vitro Bir Gıda: Kültüre Et

ÇAKMAK T., İŞLEYİCİ Ö., TUNCAY R. M., SANCAK Y. C.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 24 - 27 October 2019

2019

2019

Sebze ve Meyvelerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

TUNCAY R. M., İŞLEYİCİ Ö., SANCAK Y. C., ÇAKMAK T.

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 24 - 27 October 2019 Sustainable Development

2019

2019

GELENEKSEL BİR LEZZET: DİVLE TULUM PEYNİRİ

İşleyici Ö., Sancak Y. C., Tuncay R. M., Çakmak T.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.464-471

2019

2019

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KULLANIM ALANLARI

Çakmak T., Sancak Y. C., İşleyici Ö., Tuncay R. M.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579

2019

2019

DIETARY SUPPLEMENTS AND AREAS OF USAGE

Çakmak T., Sancak Y. C., İşleyici Ö., Tuncay R. M.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579

2019

2019

VAN İLİNDE ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Tuncay R. M., İşleyici Ö., Sancak Y. C., Çakmak T.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.472-481

2019

2019

Gıda Ambalajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları

İşleyici Ö., Çakmak T., Sancak Y. C., ELÇEK R., Tuncay R. M.

Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.173-194

Books & Book Chapters

2022

2022

Et Türleri Tayin Yöntemleri (Moleküler Yöntemler)

Çakmak Ö., Çakmak T., Acaröz U.

in: TÜM YÖNLERİYLE ET ANALİZLERİ, Prof. Dr. Özlem Pelin CAN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.29-70, 2022

2022

2022

Pandemik Covid-19 Mücadelesinin Önemli Aktörleri: Bitkisel ve Hayvansal Antiviral Ürünler

Tonbak F., Çakmak T.

in: INSAC World Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ,Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.619-638, 2022

2022

2022

ET TÜRLERİ TAYİN YÖNTEMLERİ (MOLEKÜLER YÖNTEMLER)

ÇAKMAK Ö., ÇAKMAK T., ACARÖZ U.

in: Tüm Yönleriyle Et Analizleri, Özlem Pelin CAN, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.29-70, 2022

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Van Veterinary Journal

Editor

Scientific Refereeing

August 2022

August 2022

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

February 2020

February 2020

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

November 2019

November 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

October 2019

October 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Siirt University, Turkey

July 2019

July 2019

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal