Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.40, pp.485-514, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Darbe ve Şiddetin Çıkmaz Sokak'ında Bir Hesaplaşma

Dede Korkut Uluslararası TÜrk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.17, pp.115-127, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Diplomatlarının İnsanlık Mücadelesini Konu Alan Bir Tarihî?Belgesel Roman: Nefes Nefese

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, no.2, pp.137-152, 2018 (National Refreed University Journal)

Tarih ve Fantastiğin Büyüsü: Şamanlar Diyarı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.38, pp.11-21, 2017 (International Refereed University Journal)

1990 ve 2000 KUŞAĞI TÜRK ŞAİRLERİNİN ŞİİR ALGISI

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.4, no.15, pp.1888-1895, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALINYAZISI SAATİ'NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ

Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.5, pp.976-987, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEORGE DANDIN AND THE CUNNING WIFE OF THE STUPID HUSBAND

ASSOS JOURNAL, vol.4, no.36, pp.28-35, 2016 (International Refereed University Journal)

KINAYI GETİR ANEY

BAŞKAŞEHİR, no.7, pp.55-57, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Tarihi Gerçekler Ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihi Roman

TYB AKADEMİ, no.10, pp.61-73, 2014 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Miyasoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Romancılığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.25, pp.15-32, 2013 (National Refreed University Journal)

Tarihi Romanlarda Tarihi Şahsiyetleri Kurgulamak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.32-42, 2013 (National Refreed University Journal)

Cumhuriyet’in Yalnız Kuşağı Ve Tanpınar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.6-19, 2013 (National Refreed University Journal)

Osman Cemal Kaygılı’nın Çingeneler’i

Arayışlar, no.18, pp.80-95, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde İntihar

Milli Eğitim Dergisi, no.172, pp.212-230, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kerim Meşruteçi Sönmez ve Şairliği

Arayışlar, no.15, pp.93-114, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Kutlu’nun Rüzgârlı Pazar’ında İnsanlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, no.32, pp.165-183, 2005 (National Refreed University Journal)

Tarihî Türk Romanlarında (1871–1950) Örgün Eğitim

Arayışlar, no.14, pp.115-130, 2005 (Other Refereed National Journals)

İskender Fahrettin’in Türk Tarih Tezi’nin Etkisiyle Yazdığı Romanlarında Kurban Takdimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.142-152, 2004 (National Refreed University Journal)

Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Romanında Farklı Bir Başkarakter: Handan Sarp

İlmi Araştırmalar, no.18, pp.93-102, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun Hiçbir Yer Romanında Bakışaçısı ve Anlatıcı

Arayışlar, no.11, pp.59-68, 2004 (Other Refereed National Journals)

Tarihten Tiyatroya: Turan Oflazoğlu ve Atatürk’te Tarihsel Kadro

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, pp.142-171, 2003 (National Refreed University Journal)

Van’ın En Uzun Soluklu Sanat ve Edebiyat Dergileri: Hazan ve Seyir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.24-41, 2003 (National Refreed University Journal)

Hıfzı Topuz’un Romanlarında Kişilerle İlgili Bazı Tutarsızlıklar

Türkoloji Dergisi, pp.129-175, 2003 (Other Refereed National Journals)

Tarihî Romanlarımızda (1871–1950) Özel Eğitim Almış Kahramanlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.311-336, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAFAMDA BİR TUHAFLIK ROMANININ ‘İLİŞKİLER AĞI’ BAĞLAMINDA ANALİZİ: GÖÇ VE MEKÂNSAL AYRIŞMA

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.72-84

YAŞANMIŞ BİR TRAVMANIN ÖYKÜSÜ: KANATSIZ MELEKLER

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.475-481

YAŞAR KEMAL’İN KUŞLAR DA GİTTİ VE SAİT FAİK ABASIYANIK’IN “SON KUŞLAR” ADLI ESERLERİNDE ÇEVRECİ SÖYLEM

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.482-493

HAYDAR ERGÜLEN ŞİİRİNDE HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ

ULUSLARARASI JİLSES KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.1, no.12, pp.327-348

BALKAN GÖÇÜNE ROMANCI GÖZÜYLE BAKMAK: YEDİNCİ BAYRAK

ULUSLARARASI JİLSES KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.1, no.12, pp.192-205

Ülker Köksal’ın Tiyatrolarında Köyden Kente Göç

Asead V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, pp.263-277

Umut Kavşagˆı’nda Kadın ve Kadın Sorunları

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.260-266

Bir Duyarlılığın Eseri: Engelsizsevda.com

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.267-274

BESTUJEV MARLİNSKİ’NİN “AMMALAT BEK” ESERİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN ALINTILANAN SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ

Uluslararası Türk- Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.1-3

Feminist Tiyatro ve Ülker Köksal'ın Oyunlarında Feminist Öğeler

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.273-284

Çoşkun Irmak'ın İtaat Deneyi'inde İtaate Boyun Eğmek ve Değişmek

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.267-275

Mehmet Akif Ersoy'da Şehadet Anlayışı: "Çanakkale Şehitlerine" Örneği

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.5, no.12, pp.803-825

Firuze Engin'in Hıdrellez Oyunu

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.5, no.12, pp.786-802

Türkiye'deki Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü - Bugünü

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.152

PROHIBITIONS AND GREATING OF AN ARTIST: WHO AM I?

Humanities and Social Sciences Conference (04-07 şubat 2016), Barselona, Spain, 30 December 2016, pp.17-18

Ahmet Midhat’ın Tarihi Romanları Ve Tarihi Roman Anlayışı

Ölümünün 100. Yılında Ahmet Midhat Efendi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2012, pp.25-35

Bir Polisiye Roman Yazarı Olarak Necip Fazıl

Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2012, pp.25-35

Edebiyatın Öğrenci Başarısına Etkisi", Van Eğitim Sorunları Çalıştayı

Felsefe ve Edebiyat Bağlamında Eğitim, Van, Turkey, 20 June 2012, pp.25-35

Türk Ve Arnavut Kültürüne Ortak Bir Bakış: Besâ -Yahut- Ahde Vefa

Uluslararası Dil Ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı (Udek) “Türk Ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler, Tiran, Albania, 25 - 26 May 2012, pp.122-135

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

1. Uluslararası Nevşehir Tarih Ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, pp.37-47

Namık Kemal’in Tiyatro Yazarlığı Ve Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 21 December 2010, pp.43-55

Devlet Ana Hakkında Yapılan Bir ‘Soruşturma’ Çerçevesinde Devlet Ana’ya Bakışlar

Tarihi Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2010, pp.55-65

Van’da Süreli Yayınlar Ve Beyaz Gemi

5. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Turkey, 8 - 12 June 2009, pp.160-167

"Hüsrev Hatemi'nin Şiirlerinde Bir Kent İmgesi Olarak İstanbul"

I. Uluslar Arası Türk Edebiyatında İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2008, pp.999-1017

"Nazan Bekiroğlu'nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanındaki Tasavvufi Yansımalar"

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 28 March 2008, pp.45-64

Hüseyin Su ve Ayfer Tunç’un İnsanları

Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi–80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.33-50

Modern Şiirde Halk Edebiyatının Etkisine Bir Örnek: Süreyya Berfe-Gün Ola

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.213-125

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Yayımlanmamış Bir Oyunu: Meragalı Abdülkadir

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2007, pp.297-312

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Karagöz’ü Modernleştirme Düşüncesi ve Karagöz Ankara’da Adlı Oyunu

Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2006, pp.120-141

Kocaeli’ne Adını Veren Akça Koca’nın Türk Romanındaki Yansımaları

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 21 April 2006, pp.1098-1115

Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romancılığımızda Dikkat Çekici Bir Eser: Kara Davut ve Devrinde Uyandırdığı Akisler

II. Kayseri ve Yöresi, Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, Turkey, 11 - 12 April 2006, pp.576-588

Halikarnas Balıkçısı’nın Öykülerinde Deniz

Türkler ve Deniz, II. Uluslararası Tarih Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 October 2005, pp.120-130

Türk Edebiyatında Timur’u Ele Alan İlk Roman: Şarkın En Büyük Hükümdarı Timurlenk

Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.33-41

Tülin Erbaş’ın Üsküdar’ında İnsan Manzaralar

II. Üsküdar Sempozyumu, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2004, pp.189-196

Yahya Kemal’in Gözünden Dönemin Edebî Şahsiyetleri

Bir Medeniyeti Yorumlamak Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, Van, Turkey, 03 November 0208 - 03 November 2008, pp.43-54

Books & Book Chapters

Vanda Göç Hareketleri

Hiperlink Yayınları, --Seçiniz--, 2019

SAVAŞ VE GERÇEKLİK BAĞLAMINDA TARIK BUĞRA İLE ERNEST HEMİNGWAY: KÜÇÜK AĞA İLE SİLAHLARA VEDA ROMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

in: PROF. DR. KÂZIM YETİŞ KAYNAKÇASINA KATKI, TAŞTAN Z., ÇORUK A.Ş., DEMİR B., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.398-416, 2019

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

in: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZLERİNİN DÜNÜ-BUGÜNÜ, TAŞTAN Z., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.431-442, 2019

Bestujev Marlinski’nin “Ammalat-Bek” Eserinde Türkiye Türkçesinden Alıntılanan Söz Varlığı İncelemesi

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 1, İnanır E, Köse O, Ulutürk Y., Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.108-123, 2019

Prof. Dr. Kâzım Yetiş Kaynakçasına Katkı

in: Prof. Dr. Kâzım Yetiş Armağanı, TAŞTAN, Z., ÇORUK, A.Ş., DEMİR, B., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.41-73, 2019

El Ele Gönül Gönüle

Hat Yayınevi, İstanbul, 2018

Tarihi Romanlarda Savaş Sahnelerine Dair

in: Savaş ve Edebiyat, Erman Gören, Ebru Yener Gökşenli, Korhan Korbek, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.185-197, 2018

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, Çelik İ., Erdem M. D., Güngör Ö., Kurt H. F., Editor, Dby Yayınları, İstanbul, pp.363-392, 2018

TARİHİ ROMAN İKTİDAR İLİŞKİSİ

in: TARİHTE ROMAN ROMANDA TARİH PANELİ, EROL KAYA, SELÇUK ÇIKLA, Editor, Hermes, Ankara, pp.81-106, 2016

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Tiyatroları

in: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Taştan Z., Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.279-291, 2007

Tarihî Romanlarımızda (1871–1950) Halk Eğitimi Faaliyetleri

in: Ayla Demiroğlu Kitabı, Taştan Z., Editor, Kutup Yıldızı Yayıncılık, İstanbul, pp.390-409, 2006

Türk Edebiyatında İstanbul’un Fethi ve Fatih

in: Türk Edebiyatında İstanbul’un Fethi ve Fatih, Taştan Z., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.215-395, 2005

Other Publications