Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BANK MANAGERS' PERCEPTIONS OF PATERNALIST LEADERSHIP IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ANALYZED

7. ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.2075-2087

BRAND MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Toskent, Uzbekistan, 15 - 16 March 2021, pp.60-68

Covid-19 Pandemisinin Pazarlama FaaliyetleriÜzerindeki Etkileri

AKDENİZZİRVESİ3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 18 October 2020, pp.45-54 Sustainable Development

Telafi Paradoksu Kavramının Kuramsal Çerçevedeİncelenmesi

AKDENİZZİRVESİ3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 18 October 2020, pp.17

GLOBAL MARKALAR BÜYÜK HATALAR

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.261

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.887-897

"SOSYAL SINIFLARIN SATINALMA TERCİHLERİ: MOBİL TELEFON PAZARINDA BİR UYGULAMA"

MİDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.280-293

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.72

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDA DENEYİMSEL PAZARLAMANIN ÖNEMİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.71

MARKALARA YÖNELİK OLUMSUZ BİR TUTUM: MARKA KAÇINMASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.32

MARKA FARKINDALIĞI OLUŞUMUNDA TELEVİZYON REKLAMLARININ ÖNEMİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.33

TÜKETİM EYLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: TÜKETİM KARŞITLIĞI

İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.107

Books & Book Chapters

İÇERİK PAZARLAMASI

in: TÜKETICI DAVRANIŞLARINDA MAKRO TRENDLER, Fatih ŞAHİN,Reyhan BAHAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-181, 2022

MOBİL CİHAZLAR VE SOSYAL MEDYA

in: PAZARLAMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM, Mehmet ETLİOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.145-169, 2022

Pazarlama

in: GENEL İŞLETME, Abdulkadir Gümüş,K.Seçkin Karahan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.143-164, 2021

Bankacılık Sektöründe Pazarlama

in: Sektörlerde Stratejik Pazarlama, Fahri APAYDIN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.49-74, 2021

Dijitalleşme Temelinde Mobil Pazarlama Uygulamaları

in: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA PAZARLAMA, Mehmet Sağlam, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.49-68, 2021

Paylaşım Ekonomisi ve Değişen Tüketici Rolleri

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Mustafa Mete, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.355-372, 2020

SATIŞ GELİŞTİRME

in: TÜM YÖNLERİYLE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETIŞİMİ, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.89-106, 2020

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BEYAZ EŞYA KULLANICISI KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YAKLAŞIMLAR, BATAL S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-190, 2018